NYHEDS-BREVE:

 

 

Søgefunktion:

Søg på denne side ved at trykke Ctrl + f + "søgeord" (=det ord du vil søge efter)

f.eks.: Ctrl + f + afghanistan

 

 

            +   

 

 

 

Oktober 2015: Kig på fredsministerium.dks hjemmeside, så bliver du opdateret: www.fredsministerium.dk - fredsministerium.dk's Nyhedsbrev nr. 4, september 2013:

 

Vores næste møde er som bekendt:

DIALOGMØDET OM FREDSAKTIVISTISK UDENRIGSPOLITIK

Danmarks internationale rolle og identitet i fremtiden

Christiansborg, lørdag den 21. september 2013 kl. 14 – 17

 

Vær venligst opmærksom på følgende:

·         HUSK at tilmelde dig Dialogmødet inden den 15.9. med navn og adresse til fredsministerium@live.dk. Listen bliver videresendt til Folketingets Arrangementsteam. Alle skal på dagen gennem et sikkerhedstjek, så kom senest ½ time før mødets start.

·         HUSK at Dialogmødet er en del af fredsbevægelsens samlede markering denne dag:

Kl. 13 - 14: Taler og musik på ved FredsVagten på Christiansborg Slotsplads

Kl. 14 - 17: Dialogmøde i Fællessalen på Christiansborg

Kl. 14.30 - 19: Peacewalk gennem København fra Christiansborg Slotsplads til Nørrebrohallen, hvor der vil være taler, musik, boder mm (- arrangeret af ”Tænk Med Hjertet”).

 

NB: Alle som tilmelder sig Dialogmødet får yderligere besked efter tilmeldingsfristens udløb den 15. september.

 

Næste Fællesmøde:

-          lørdag den 28. september i lokalerne Kontakt Mellem Mennesker, Godthåbsvej 262, Vanløse.

På mødet bliver der mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, der i den kommende tid (- alt efter interesse) skal beskæftige sig med: Planlægning af Folkemødet 2014, DK’s køb af nye kampfly, EU-forsvarsforbeholdet, Nordisk samarbejde, Udvikling af et Fredsministerium m.fl. Dagsorden udsendes senere, men du er velkommen til allerede nu at indsende punkter til fredsministerium@live.dk

 

Vi vil gerne takke følgende fonde for at have været med til at realisere Folkemødet: 1.Majfonden, Carl Scharnbergs Uofficielle Fond, Den almennyttige Fond af 15.september 1968, Ellen Hørups fond, Græsrodsfonden samt Hermod Lannungs fond.

 

Med venlig hilsen,

Frants Villadsen, formand

Kontakt:fredsministerium.dk@live.dk

Hjemmeside:www.fredsministerium.dk

Støttebeløb bedes indbetalt til: Merkur Andelskasse, Reg. 8401 konto 1192485

 

***

 

fredsministerium.dk's Nyhedsbrev nr. 3, juni 2013

 

 

Folkemødet på Bornholm blev atter en rigtig god og positiv oplevelse. Fredsteltet havde mange interesserede besøgende - og vi udleverede da også omkring 1.000 foldere, 1.000 freds-mærkater, et utal af små fredsflag samt mange brochurer fra de deltagende foreninger. Fredshøjskolen med de interessante og lærerige foredrag samt den gode musik var hver dag velbesøgt - og til tider måtte vi låne stole i naboteltene.

For øjeblikket modtager vi skriftlige evalueringer fra deltagerne, så vi kan gøre det endnu bedre til næste år, der i øvrigt foregår fra torsdag den 12. til søndag den 15. juni 2014, så sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du planlægger at deltage sammen med os!

Vores hjemmeside udvikler sig løbende, så du her kan finde de forrige Nyhedsbreve, referater fra møder, vedtægter, fotos og meget mere. Tag og kig ind!

Den næste begivenhed bliver på FN’s Internationale Fredsdag, lørdag den 21. september 2013. Vi arrangerer demonstration og taler ved FredsVagten på Christiansborg og efterfølgende konference om fred, ligesom gruppen ”Tænk Med Hjertet” arrangerer Peace-walk i København, der går til Nørrebro-hallen, hvor der vil være taler, musik og boder. Vi håber at se dig ved disse begivenheder, så reservér denne dag til at markere ønsket om fred!

20 landsdækkende foreninger og mange enkeltpersoner står bag fredsministerium.dk, men vi skal være mange flere!Du kan hjælpe til, ved atanbefale os til alle dine venner. Det koster ikke noget at være medlem. Som medlem modtager man løbende informationer fra os og kan deltage i vores Fællesmøder i København. Vi har brug for alle gode kræfter og idéer! Hjælp os også med ”likes” på vores Facebook-side.

fredsministerium.dk er: Aldrig Mere Krig – Danmark for Fred – FredsVagten – Valby og Sydvest mod Krig - Kvinder i Sort – Humanistisk Forum – Tænk Med Hjertet – Fredsskattefonden – Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed – Nej til Krig – Kunstnere for Fred – Esperantoforeningen – SOS mod Racisme – ATSF-fonden – Kvækerne – DjursFred – Pink Army – Demokratikonsulenterne – Aarhus mod Krig og Terror – Militærnægterforeningen

Vi er taknemmelige for alle donationer vi har modtaget fra både private, medlemsforeninger og fonde. Tak for hver et beløb som gjorde det muligt, at repræsentere fredstanken på Folkemødet. Hjemmesiden bliver snarest opdateret med de donerende fonde.

Vi ønsker alle en god sommer!

 

Med fredelige hilsner på vegne af fredsministerium.dk

Frants Villadsen, formand

Kontakt:fredsministerium.dk@live.dk

Hjemmeside:www.fredsministerium.dk

Facebook:https://www.facebook.com/pages/fredsministeriumdk/192199654214554

Støttebeløb: Merkur Andelskasse, Reg. 8401 konto 1192485

 

 

***

 

fredsministerium.dk's Nyhedsbrev nr. 2, maj 2013

 

Vi udsender hermed vores andet Nyhedsbrev.

Bornholm. Alt står lige nu i Folkemødets tegn, for der er kun fire uger til det løber af stablen. Vi har i de seneste måneder arbejdet med at få Fredshøjskolen på plads – og det er der kommet et rigtig godt program ud af:

Torsdag den 13.6.:

·         ”Konfliktløsning eller krigsaktivisme” med Mona Sheikh og Birthe Refslund

Fredag den 14.6.:

·         ”Krig og klima – trusler og løsninger” med Palle Bendsen fra NOAH samt Joakim Hasse Lundström fra Amnesty International

·         ”Humor i politisk aktivisme – forandring gennem latter”, Workshop med fredsforsker Majken Jul Sørensen

·         ”Kunst og kamp mod hadvold og racisme” med kunstner Jens Galschiøt samt SOS mod Racisme

Lørdag den 15.6.:

·         ”Ikkevold er mere effektivt end vold” med fredsforsker Majken Jul Sørensen

·         ”Fra en aktivistisk til en fredspolitisk udenrigspolitik” med EL’s forsvarsordfører Nikolaj Villumsen samt fredsforsker Jørgen Johansen

·         ”Dengang Danmark gik i fred – en krønike fra fremtiden”, Workshop med Hasse Schneidermann, DjursFred og Tom Paamand, Aldrig Mere Krig

Søndag den 16.6.:

·         ”Fredsmorgensang – på vej mod en bedre verden”, evaluering og afslutning.

Desuden kommer følgende musikere og kunstnere og synger, spiller og taler for en fredeligere verden:

Finn Sørensen. Tom Frederiksen. Helge Larsen. Henrik Ginderskov. Bo Richardt. Leif Monnerup. Klaus Caprani. Knud Grumløse. Arne Würgler.

Se nærmere på hjemmesiden.

Vi glæder os! Kommer du ikke til Folkemødet bliver der mulighed for at følge Fredshøjskolen på vores Facebook-side, fredsministerium.dk

Vores hjemmeside er fornyet med gode venners hjælp. Klik ind på den og se det flotte resultat!

17 foreninger står nu bag fredsministerium.dk!

Det kræver penge at blande sig i demokratiet og som alle andre græsrods-initiativer mangler vi penge. Alt vores arbejde udføres af frivillige, ligesom Folkemøde-deltagerne selv betaler for rejse og ophold. Alligevel er der mange udgifter til Folkemødet: Leje af telt og inventar, elektroniske anlæg, rejse og ophold for inviterede talere og musikere mm. Så vi har også brug for din økonomiske støtte. Alle bidrag modtages med taknemmelighed.

 

Med fredelige hilsner på vegne af fredsministerium.dk

Frants Villadsen, formand

Kontakt: fredsministerium@live.dk

Læs mere på: www.fredsministerium.dk

Støttebeløb: Merkur Andelskasse: reg. 8401 konto 1192485

 

***

fredsministerium.dk's Nyhedsbrev nr. 1, marts 2013

 

fredsministerium.dk er en ny samarbejdsforening der arbejder for, at Danmark i

fremtiden skal være kendt verden rundt for at føre en freds-aktivistisk udenrigspolitik.

 

Vi mener, at der efter de seneste mange års militær-aktivistiske udenrigspolitik er et

stort og åbenlyst behov for en dialog om fred. Danmark har et Forsvarsministerium

(- som dog rettere kan kaldes et Krigsministerium), men hvorfor ikke et Fredsministerium,

hvor hovedsigtet er fred, konfliktløsning og dialog. Dette fundamentale spørgsmål er baggrunden

for stiftelsen af fredsministerium.dk i januar 2013, en landsdækkende forening som er

uafhængig af partipolitik, religion og køn.

 

Hvem er vi? fredsministerium.dk er en forening i udvikling, hvor følgende grupper støtter eller

er aktive: Aldrig Mere Krig, FredsVagten, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Nej til Krig,

Danmark for Fred, Demokratikonsulenterne, Kvinder i Sort, Valby og Sydvest mod Krig, Kvækerne,

Fredsskattefonden, DjursFred, Kunstnere for Fred, Pink Army, RIKO og Humanistisk Forum.

fredsministerium.dk optager også enkeltpersoner.

 

Folkemødet på Bornholm. Som en vigtig del af vores udvikling og ikke mindst eksponering i

offentligheden, deltager fredsministerium.dk på Folkemødet på Bornholm fra torsdag den

13. til søndag den 16. juni 2013, hvor vi med Fredens Højskole i vores eget fredstelt, vil invitere

alle interesserede til et interessant og afvekslende program, hvor både interne og udefra

kommende oplægsholdere, bl.a. Folketingspolitikere, vil indgå i dialoger om aktuelle emner

og indkredse fælles visioner for et fredsaktivistisk Danmark. Det hele vil være krydret med

musik og oplæsning af fredspoesi.

 

Udvikling af vores fælles holdninger og strategier om fred, foregår udover på Fredshøjskolen,

også på vores månedlige fællesmøder.

 

Kravet om et Fredsministerium præsenteres overfor offentligheden på den Internationale

Fredsdag: lørdag den 21. september 2013. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

 

Vil du eller din gruppe være med til at præge udviklingen hen imod et fredeligere Danmark,

så deltag i vores samarbejde, bliv medlem, støt os på Facebook, mød os på Bornholm og

deltag i Fredens Højskole eller støt os økonomisk. Vi skal være mange flere!

 

Det kræver penge at blande sig i demokratiet og som alle andre græsrods-initiativer mangler

vi penge. Alt vores arbejde udføres af frivillige, ligesom Folkemøde-deltagerne selv betaler

for rejse og ophold. Alligevel er der mange udgifter til Folkemødet: Leje af telt og inventar,

elektroniske anlæg, rejse og ophold for inviterede talere og musikere mm. Så vi har brug for

din økonomiske støtte. Alle bidrag modtages med taknemmelighed.

 

På vegne af fredsministerium.dk

Frants Villadsen

Formand 

Kontakt:fredsministerium.dk@live.dk

Læs mere på: www.fredsministerium.dk

Støttebeløb: Merkur Andelskasse: reg. 8401 konto 1192485

 

 

***

Nyhedsbrev nr.5:

 

Medio november 2012

Kære Freds-venner.

Hermed følger Danmark for Fred's 5. nyhedsbrev om stort og småt som er foregået i vores arbejde

for en fredelig fremtid, siden nyhedsbrev nummer 4. udkom i februar 2012.

 

·        Udover forskellige aspekter af danske politikers krige i Afghanistan, Irak og Libyen,

har vi blandt andet beskæftiget os med tortur og soldaters soning af lemlæstelser og drab,

ligesom vi har skrevet et brev til øverstbefalende på Holstebro Kaserne, hvori vi klager over

indskriften på en militær mindesten. Vi har endnu ikke modtaget svar på sidstnævnte.

 

·        Vi har fremstillet adskillige plakater og tegninger mod krig, ligesom vi har støttet den

amerikanske whistleblower Bradley Manning.

 

·        Vi har anmeldt bøger (bl.a. ”Historien der ikke bliver fortalt”, ”Vi slår ihjel”) og film

(bl.a. ”En kongelig affære”, ”En lang forlovelse”, ”Hvidstengruppen”) ligesom vi fortsætter

vores oversættelse og referat af den interessante og lærerige amerikanske bog ”War is a lie”.

 

·        I 18 dage i juni afholdt vi på Espergærde bibliotek et non-stop lysbilledshow baseret på 34 billeder fra vores Fotokonkurrence. Vores kunstkonkurrence 2012 ”Kunst for Fred” modtog 11 flotte og forskellige værker.

 

·        Arbejdet for fred føres som bekendt på mange måder, så vi har også været aktive i Pink Army (http://da.wikipedia.org/wiki/Pink_Army samt www.pinkarmy.net), hvor vi har frembragt to fotoserier ”Pink Army angriber ”Borgen”” samt ”Pink Army attacks the Drones”.

Mor dig lidt over dem på http://danmarkforfred.dk/fotos.htm

 

·        Sidst – men ikke mindst – har vi lagt et meget stort arbejde i fredsministerium.dk som er et samarbejde mellem 10 fredsgrupper og andre interesserede om at repræsentere fredstanken på det vigtige Folkemøde på Bornholm i sommers. Læs mere om dette initiativ på http://www.fredsministerium.dk/. Det var en succes både udadtil og indadtil: Vi udleverede 700 foldere, havde gode snakke med et utal af interesserede, holdt taler mm. -  ligesom vi havde et godt samarbejde internt. Alle ønskede at gentage det til næste år, så vi er derfor allerede i gang med forberedelserne. Teltet bliver dobbelt så stort, vi skal selv afholde offentlige møder, happenings og musik. Samarbejdet om en fredelig fremtid har brug for alle gode kræfter, så du (- og din gruppe) er hermed inviteret til at være med!

 

·        Hvis du vil give din familie og bekendte julegaver med indhold og holdning så husk, at vi sælger freds-mærkater., freds-flag, plakater i A3 størrelse, ligesom vi forhandler Johan Kirkmands bog ”Dræbt i krig” og som noget nyt, er vi også begyndt at sælge peace-smykker. Kast et blik på sagerne på:  http://danmarkforfred.dk/klistermaerker.htm og http://danmarkforfred.dk/plakater.html og http://danmarkforfred.dk/koebfredsflaget.htm

 

Vi ønsker at takke alle, der har været med til at gøre 2012 til et aktivt freds-år.

Hermed ønsker DANMARK FOR FRED alle en glædelig Jul samt et godt og fredeligt Nytår!

 

Med venlig hilsen Frants Villadsen

 

***

 

Nyheds-brev nr.4:

 

26. februar 2012

 

 

Nyhedsbrev nr. 4

 

Kære medlemmer af DANMARK FOR FRED – og alle andre interesserede!

 

 

Hermed følger vores 4. Nyhedsbrev om stort og småt som er foregået i arbejdet for en fredelig fremtid, siden Nyhedsbrev nr. 3 blev udsendt den 1.november 201.

 

-          Først og fremmest har DANMARK FOR FRED fejret 1 års fødselsdag! Vi så dagens lys den 21.januar 2011 og det har været et spændende, travlt og udfordrende år. Vi fortsætter på samme aktive og positive måde fremover, men vi mærker, at vores fokuspunkt fremover bliver ændret en smule, da vi i fremtiden ønsker at fokusere mere på konkrete fredelige alternativer til dansk krigs-førelse, det vil sige på freds-førelse i stedet for krigsførelse.

Realiteten er, at man hurtigt kan fortabe sig i at blive oprørt og forarget over alle de vanvittige ting, der kommer ud af krigs-førelse, men det fører ikke rigtig til noget. Dét, der derimod fører til noget, er at arbejde for oplysning om og udvikling af alternativer til militære missioner. Det vil vi fokusere mere på i fremtiden.

 

-          På vores side på Facebook

https://www.facebook.com/pages/Danmark-for-Fred/124168454320095

 

er der daglig aktivitet, med indtil flere nye daglige opdateringer. Vi er ovenud tilfredse med, at vi for en uge siden nåede op på 1000 venner! Men vi kan blive mange flere. Hjælp os med at få dine venner med i fredsarbejdet! Det første de skulle gøre er, at blive venner med DANMARK FOR FRED på Facebook.

 

-          Som omtalt i Nyhedsbrev nummer 3 arbejder DANMARK FOR FRED blandt andet for et samarbejde mellem de danske freds-grupper. Det er derfor en stor glæde at kunne fortælle, at vi tog initiativ til et møde for freds-grupper for nogle uger siden, der resulterede i, at 3 fredsgrupper (DANMARK FOR FRED, Aldrig Mere Krig og FredsVagten) dannede paraply-organisationen

 

fredsministerium.dk

 

der helt konkret går ud på, at leje et telt på Folkemødet på Bornholm 14.-17. juni 2012 for at eksponere freds-tankerne i et større forum. Næste fase i fredsministerium.dk’s arbejde er, at få flere – helst alle - freds-grupper med, så vi har udsendt en fælles opfordring til disse. Læs opfordringen i bilag 1. Vi har oprettet en hjemmeside (www.fredsministerium.dk) og en Facebook-side, men der er ikke nogen aktivitet endnu, da alt endnu er i sin vorden.

 

 

-          DANMARK FOR FRED tog i starten af november 2011 initiativ til en fælles freds-demonstration imod dansk deltagelse i et muligt kommende militært angreb på Iran. Vi udsendte et åbent brev. Demonstrationen skulle gå fra den Israelske ambassade til den Iranske, for vi er selvfølgelig imod både militær aggressivitet og mulig produktion af atombomber. Vi fik mange positive tilbagemeldinger, men de fleste meldte ud med, at se tiden an.

Læs evt. vores åbne brev her (bladr ned til 6.november 2011):

http://danmarkforfred.dk/artikler.htm

 

-          For måske at opnå en fælles fortolknings-ramme for freds-sagens symboler, har vi offentliggjort vores bud på betydningen af farverne på regnbue-fredsflaget. Læs om vores forslag i bilag 2 og giv din mening til kende, ved at maile til os på danmarkforfred@live.dk. Alle bemærkninger bliver offentliggjort og vil senere indgå i en revideret fortolkning af regnbue-fredsflaget.

 

-          Vores foto-konkurrence ”Vis freds-flaget!” blev afsluttet i januar 2012 og der indkom i alt 33 flotte bidrag. Mange tak til alle, der var med! Alle billederne var så gode, at de blev præmieret med 1.præmien og de kan ses her:

http://danmarkforfred.dk/fotokonkurrence2011.htm

Vi har fået fremstillet alle billederne i A4-størrelse og købt rammer til dem - og de vil blive udstillet ved en førstkommende lejlighed. Du er mere end velkommen til at foreslå mulige udstillings-steder.

 

-          Vi har allerede introduceret DANMARK FOR FREDs nye landsdækkende konkurrence, ”Kunst for Fred”! der løber det kommende halve år. Bidragydere skal fremstille et stykke ”Kunst for Fred”. Det eneste krav er, at ”værket” på én eller anden måde indeholder freds-tegnet.

Læs mere om konkurrencen i bilag 3 - alle kan deltage! Vi glæder os til at modtage netop dit bidrag til gavn for arbejdet for en fredelig fremtid!

 

-          DANMARK FOR FRED er aktiv på mange måder. Efter Dronningens Nytårstale den31.12.2011 sendte vi et brev og et freds-flag som gave til Dronningen. Læs vores brev, der er vedhæftet som bilag 4.

 

-          Det er nu tid for at forny medlemskabet for 2012, hvis ikke du vandt et medlemskab i vores foto-konkurrence. Vi opfordrer dig til at forny dit medlemskab, så er du med til at støtte arbejdet for en fredeligere fremtid. Vi har brug for at være rigtig mange bag vore s arbejde. Læs om hvordan du gør her:

 http://danmarkforfred.dk/blivmedlem.htm

 

-          DANMARK FOR FRED sælger stadig freds-mærkater for 10 kr., freds-flag for 60 kr., plakater i A3 størrelse for 10 kr. og endelig er vi begyndt at forhandle Johan Kirkmands anbefalelsesværdige bog ”Dræbt i krig” for 60 kr. pr. stk.

Læs mere på http://danmarkforfred.dk/klistermaerker.htm - http://danmarkforfred.dk/plakater.html - http://danmarkforfred.dk/koebfredsflaget.htm

Læs vores anmeldelse af Kirkmands bog her: http://danmarkforfred.dk/anmeldelse.htm

 

Forslag til nye aktiviteter – eller forslag og bemærkninger i forbindelse med nogen af de ovenstående punkter, er altid meget velkomne.

På et endnu ikke fastsat tidspunkt skal DANMARK FOR FRED sandsynligvis udvikle sig til at være en ”rigtig” forening. Det vil være en stor hjælp, hvis du vil være med i dette arbejde og måske har erfaringer og ideer omkring denne udvikling.

 

Hermed de venligste freds-hilsner fra,

 

DANMARK FOR FRED

danmarkforfred@live.dk

 

Bilag 1

 23. februar 2012

 

 

Hej freds-folk!

Vil I være med til at repræsentere fredsbevægelsen samlet på Folkemødet på Bornholm i juni måned 2012?

Dette er en invitation til jer om at deltage i et samarbejde om et konkret enkeltstående fredsprojekt. Og den organisatoriske ramme herfor har de 3 initiativtagende fredsgrupper Danmark for Fred, FredsVagten og Aldrig Mere Krig, valgt at kalde:

fredsministerium.dk

Flere andre grupper har allerede udvist positiv interesse og vi afventer deres udmelding.

 

Mere konkret indleder vi altså samarbejdet, for at blive repræsenteret med et fælles freds-telt på Folkemødet på Bornholm den 14. – 17. juni 2012. Tilstedeværelsen under det fælles navn fredsministerium.dk vil også give os muligheder for mere slagkraftigt at udnytte de muligheder Folkemødet giver for deltagelse i debatter, happenings og andre aktiviteter, med brug af alle de tilmeldtes fantasi og aktive indsats.

 Som en begyndelse har de tre grupper hver især afsat 2.000 kr. til projektet, men nye deltagende gruppers økonomiske bidrag kan i øvrigt variere, alt efter størrelse og økonomisk pondus. Vi vil senere i processen søge fonde mv.

fredsministerium.dk har i høj grad også brug for jeres medvirken!

Freds-sagen har i det hele taget brug for, at alle står sammen og i videst muligt omfang bliver enige om væsentlige fælles projekter. Det kunne være vores fælles vision i tiden efter et forhåbentligt vellykket ”freds-træf” på Folkemødet på Bornholm. Vi inviterer jer derfor til på lige fod at deltage i fredsministerium.dk !

 

Vi erkender samtidig, at freds-folk er forskellige og at arbejdet for fred kan have mange tilgangsvinkler; men vi mener, at vi under overskriften fredsministerium.dk kan finde frem til en fælles kerne af værdier, som vi på Bornholm kan præsentere for befolkning, medier og politikere.

Initiativgruppen bag fredsministerium.dk lægger her ud med at foreslå følgende budskaber i overskriftsform til præsentation på Folkemødet:

 

-         Oprettelse af et Fredsministerium!

-         Nej til militaristisk udenrigspolitik!

-         Ja til freds-aktiv udenrigspolitik!

-         Civil ikke militær konfliktløsning!

-         Forskning i fred-førelse!

-         Fokus på alternativer til militære missioner!

-         Fredsundervisning på alle klassetrin!

-         Nedskæringer af militærudgifterne!

-         Skarp skelnen mellem freds- og krigs-missioner!

-         Krig er også terror!

-         Ingen dansk våbenproduktion og -transport!

 

Kontakt gerne én af de tre kontaktpersoner for nærmere oplysninger.

Vi håber at høre fra jer i løbet af 14 dage.

Send gerne denne mail videre til din kollega, hvis vedkommende også er interesseret.

 

Med mange fredelige hilsner,

 

Arne Hansen (Aldrig Mere Krig) – post@arnehansen.net

Bo Richardt (FredsVagten) – bo@fred.dk

Frants Villadsen (Danmark for Fred) – danmarkforfred@live.dk 

  

Bilag 2

 

Fra:http://danmarkforfred.dk/artikler.htm

 

Dette er det Freds-flag vi benytter i Danmark (- og mange andre dele af verden), men der hersker faktisk lidt forvirring omkring regnbue-freds-flaget. Når man f.eks. slår op på Google ses der forskellige udgaver af det.

Endvidere benytter flere andre bevægelser sig af forskellige udgaver af regnbueflaget, men læg mærke til, at regnbue-FREDS-flaget er det eneste, der har 7 farver.

Freds-flaget er en regnbue, da Gud jo ifølge Biblen satte regnbuen på himlen efter uvejret, for at vise mennesket, at nu var uvejret (krigen) ovre, og at mennesket derfor kunne stole på, at det ikke ville blive ramt af flere ulykker. Regnbuen er tillige et symbol på mangfoldigheden

i freds-bevægelsen og blandt menneskene generelt; der er mange forskellige muligheder for at arbejde for fred.

 

Hvad betyder farverne? Skal vi stræbe mod en fælles fortolknings-ramme?

Her er et forsøg på at tolke farverne:

 

- lilla står for den højere enhed samt varme, fællesskab og venskab mellem alle mennesker på jorden

- blå står for næstekærlighed og dét at hjælpe sine medmennesker

- himmelblå står for de vide horisonter, at tænke stort, at drømme

- grøn står for håbet samt alt det levende, der omgiver os

- gul står for lyset, sandheden og forvandlingen til det bedre

- orange står for handling, styrke og trangen til resultater

- rød står for menneskelivet og modet for at arbejde for en sag

 

Da den lilla farve er et udtryk for de højeste ønsker, er den placeret øverst på flaget.

 

Hvad mener du? Giv din mening til kende, så vi hen ad vejen kan få et fælles fortolknings- grundlag for vores smukke Freds-flag.

Alle bidrag bliver offentliggjort herunder.

 

Mail din fortolkning til danmarkforfred@live.dk

 

  

Bilag 3

 

Deltag i kunst-konkurrencen 2012

”Kunst for Fred!”

 

Find det legende eller skabende menneske frem i dig og fremstil et stykke ”Kunst for Fred!”

Alle kan deltage og alle materialer kan benyttes, lige fra en video til en perleplade.

Det er kun din fantasi, der sætter grænser!

Det eneste krav er, at værket skal indeholde fredstegnet

Du kan tilsende os værket som det er, eller tage et billede af det.

Den landsdækkende konkurrence løber ½ år, med sidste afleverings-frist

1. august 2012

- og afsluttes med præmiering af de 10 bedste og mest udtryksfulde værker.

Præmierne er:

1 års medlemskab af DANMARK FOR FRED + 1 plakat + 2 mærkater.

 

Med venlig hilsen

www.danmarkforfred.dk

Facebook: Danmark for Fred

  

 

danmarkforfred@live.dk

 

I 2011 afholdt vi konkurrencen ”Vis Freds-flaget!”, der resulterede i 34 flotte fotos.

Se dem på http://danmarkforfred.dk/fotokonkurrence2011.htm

 

 

Bilag 4

 

2.februar 2012

 

Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe.

 

Først vil jeg udtrykke et stort tillykke overfor Dronningen med Dronningens 40-års jubilæum.

Dernæst vil jeg udtrykke en stor og varm tak, fordi Dronningen altid har forvaltet det danske Kongedømme på en så positiv måde.

Tak for Dronningens mange gode, indholdsrige og tankevækkende Nytårstaler gennem årene, hvor jeg synes, at Dronningen stedse har lagt stor vægt på medmenneskelighed.

Undertegnede ønsker i den anledning – som repræsentant for fredsbevægelsen Danmark for Fred - at forære Dronningen et Freds-flag.

Danmark for Fred arbejder for, at Danmark fremtiden ikke skal deltage i internationale konflikter med kamp-soldater og bombefly, som vi har gjort det i Afghanistan, Irak og Libyen, men derimod udvikle os til et land, der arbejder med venskabs-forbindelser, konfliktløsning, stjerne-diplomati og målrettet humanitær hjælp.

Et humanitært eksempel på dansk indsats i krig var, da hospitalsskibet ”Jutlandia” deltog i Korea-krigen og behandlede omkring 5.000 soldater og 10.000 civile. Det kan vi være stolte af!

Danmark for Fred er ikke parti-politisk og anerkender fuldt ud behovet for et Forsvar, Politi, Hjemmeværn mm.

Danmark for Fred er bekymret for, at landets krigs-deltagelser vil skubbe yderligere til den polarisering, der desværre er i gang i landet, da det kun er i snævre kredse, det anses for helte-agtigt, at melde sig frivilligt til krigsførelse.

Danmark for Fred mener derimod, at en fokusering på en fremtidig humanistisk udenrigspolitik vil genskabe en respekt og glæde i brede kredse i den danske befolkning og blandt verdens øvrige borgere.

Undertegnede synes Freds-flaget er så smukt og håber, at Dronningen, med Dronningens vid og interesse for de medmenneskelige, humanistiske, kunstneriske, eventyrlige og ikke mindst kristne sider af menneskelivet, ligeledes finder det af interesse.

Flaget kaldes for Regnbue-flaget, da Gud jo satte regnbuen på himlen, for at vise mennesket, at nu var uvejret (krigen) ovre, og at mennesket derfor kunne stole på, at det ikke ville blive ramt af flere ulykker.

Forskellige udgaver af Regnbue-flaget er benyttet af flere andre grupper, men Freds-bevægelsens Regnbue-flag er det eneste med 7 farver.

Undertegnede vil tillade mig – i kort form - overfor Dronningen, at tolke farverne på følgende måde, idet jeg begynder med den nederste farve:

 

·        Rød står for menneskelivet og modet til at arbejde for en sag.

·        Orange står for handling, styrke og trangen til resultater.

·        Gult står for lyset, sandheden og forvandlingen til det bedre.

·        Grøn står for håbet samt alt det levende, der omgiver os.

·        Himmelblå står for de vide horisonter, at tænke stort, at drømme.

·        Blå står for Næstekærlighed og dét at hjælpe sine med-mennesker.

·        Lilla står for den højere enhed samt varme, fællesskab og venskab mellem alle mennesker på jorden.

Da den lilla farve er et udtryk for de højeste ønsker, er den placeret øverst på flaget.

Det ville glæde undertegnede, at erfare Dronningens tolkninger eller kommentarer på Freds-flagets 7 farver.

 

 

De venligste ønsker om en lykkelig fremtid for Dronningen.

De venligste hilsner fra Deres,

(navn)

Danmark for Fred

 

 

***

Nyheds-brev nr. 3:

 

 

28.oktober 2011

 

 

Kære medlemmer af DANMARK FOR FRED – og alle andre interesserede ! 

 

Hermed følger det 3. Nyhedsbrev om stort og småt som er foregået siden 2. Nyhedsbrev blev udsendt den 20.juni 2011, ligesom vi omtaler planer og tanker for det næste halve år:

 

I løbet af sommeren er vores formåls-paragraf udvidet med

et punkt 3, således at vores formål nu lyder:

 

Danmark for Fred arbejder for:

 

1) at få Danmarks krigs-deltagelse med som et emne til kommende folketingsvalg

 

2) at ændre Danmarks fremtidige forsvars- og udenrigspolitik, så krigsdeltagelse afløses af humanitær hjælp, konfliktløsning og diplomati

 

3) at oprettet et samlende organ for freds-bevægelserne og krigs-modstanderne i Danmark

 

Punkt 3 er oprettet i erkendelse af, at Fredsbevægelsen står alt for svagt i Danmark. Vi har brug for et fælles samlingspunkt: Du kan læse mere om vore tanker, hvis du klikker på punktet herunder.

 

 

”Til samtlige freds- og antikrigs-grupper i Danmark!”

 

https://www.facebook.com/topic.php?uid=124168454320095&topic=71

 

 

Vores opfordring til at arbejde for et samlende organ blev udsendt for 2 måneder siden og resulterede i ca.10 svar og samtaler. Vi arbejder på et brev nummer to med opfølgning og dato for, hvornår et eventuelt møde skal afholdes i 2012. Hvis du har gode ideer til hvem, der skal inviteres med (- freds-arbejdet er principielt set åbent for alle), samt hvor og hvornår mødet skal afholdes, bedes du give lyd.

 

Vi har været på Fredsfestival i Valby og været på flere foto-ture rundt i København med Freds-flaget ligesom vi var aktive på Espergærde Bibliotek i forbindelse med deres markering af ”Danmark i krig i 10 år”.

 

Vi er dog stadig mest aktive på vores side på Facebook:

 

(https://www.facebook.com/pages/Danmark-for-Fred/124168454320095).

 

Alene af den grund skulle du melde dig til Facebook. Vi lægger dagligt nye opdateringer ind, ligesom vi har skrevet over 80 indlæg på den tilhørende debat-side - og lagt en del fotos ind. Der er en rimelig respons, men det kan altid blive bedre. Vi har lige rundet 660 ”synes godt om” tilkendegivelser, hvilket vi er meget tilfreds med. Alle de daglige opdateringer bliver i øvrigt læst af over 500 personer, hvilket også er meget tilfredsstillende.

 

Af de 80 debat-sider vil vi især fremhæve følgende:

 

”Fredrik Bajers 23 gode ideer fra 1909 – stadig lige aktuelle.”

https://www.facebook.com/topic.php?uid=124168454320095&topic=69

 

“War is a lie – Krig er løgn.”

https://www.facebook.com/topic.php?uid=124168454320095&topic=72

 

”En krigsveterans vej ud af de psykiske gråzoner: Skriv! Fortæl!”

https://www.facebook.com/topic.php?uid=124168454320095&topic=74

 

”Uddrag af og kommentarer til ”I morgen angriber vi igen. Danmarks krig i Afghanistan”.”

https://www.facebook.com/topic.php?uid=124168454320095&topic=76

 

”Uddrag fra ”Du må ikke slå ihjel”.”

https://www.facebook.com/topic.php?uid=124168454320095&topic=75

 

”Kritiske kommentarer og tolkninger til ”Med støvlerne på”.”

https://www.facebook.com/topic.php?uid=124168454320095&topic=80

 

 

Der er produceret en 2 minutters præsentations-film på You Tube:

Se den her: http://www.youtube.com/watch?v=emvJHIZF9U8

 

- Husk venligst, at Fotokonkurrencen ”Vis freds-flaget!” løber til den 10.december 2011. Vi har modtaget flere flotte bidrag og glæder os til at modtage dit!

 

- Har du mon kendskab til en gymnastik-forening vi kan samarbejde med? Vi forestiller os, at et hold gymnaster kunne bruge Freds-flaget som redskab (- i stedet for en bold / et stykke stof) til en serie (måske til et stævne) inspireret af eksempelvis John Lennons ”Imagine”. Vi forestiller os, at vi optager stævnet. Det kunne blive en flot video.

 

Hermed de venligste freds-hilsner fra,

 

DANMARK FOR FRED

 

https://www.facebook.com/pages/Danmark-for-Fred/124168454320095

www.danmarkforfred.dk

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

NYHEDS-BREV nr. 2:

 

 

 

20.juni 2011

 

 

Kære medlemmer af DANMARK FOR FRED !

 

Hermed følger stort og småt om nogle af de aktiviteter, der er foregået siden det første Nyhedsbrev blev udsendt den 15.april 2011, ligesom vi omtaler vore planer og tanker for det næste halve år:

 

 

- Det går godt med hjemmesiden www.danmarkforfred.dk. Vi udbygger den næsten dagligt med nye indlæg og den er pænt besøgt.

 

- Vi er dog mest aktiv på vores side på Facebook, mest fordi det er så nemt.

 

(https://www.facebook.com/pages/Danmark-for-Fred/124168454320095).

 

Vi lægger dagligt to eller flere nye opdateringer ind, ligesom vi har skrevet over 20 indlæg på den tilhørende debat-side og lagt en del fotos ind. Der er en rimelig respons, men det kan altid blive bedre. Vi har lige rundet 300 ”synes godt om” tilkendegivelser, hvilket vi er meget tilfreds med. Alle de daglige opdateringer bliver i øvrigt læst af omkring 500 personer.

 

Vi er blevet med-administrator af Facebook-siden ”Foreningen af forældre, der er imod at sende deres børn i krig”. https://www.facebook.com/group.php?gid=110767595540

 

- Vi har nye, men gode og personlige kontakter til folkene omkring FredsVagten, Fredsfestival 2011, Nej Til Krig og Stop krigen mod Libyen.

 

- Vi har pr. 5.6.2011 udskrevet en fotokonkurrence ”Vis freds-flaget!” Se venligst vedhæftede fil og vær gerne med i konkurrencen!

Der kom i den anledning en fin artikel og foto i avisen ”Nordsjælland” den 14. juni, på side 36.

Den 5.6. kom vi helt tæt på en F-16 og fotograferede den sammen med freds-flaget som protest.

Vi har pr. 8.6.2011 ansøgt Fredsfonden om 5.000 kr. i støtte til fotokonkurrencen til fremkaldelse af indsendte fotos og udstilling på Espergærde bibliotek.

I forbindelse med denne udstilling, planlægger vi at afholde det første offentlige DANMARK FOR FRED møde på Espergærde Bibliotek, måske i december 2011 eller januar 2012.

 

- Vi efterlyste pr. 16.6.2011 musikalske mennesker til at komponere og fremføre en protest-udgave af  ”Der er et yndigt land”, i forbindelse med, at Danmark har været i krig i 10 år, inspireret af den amerikanske guitarist Jimi Hendrix’ antikrigs udgave af ”Star spangled banner” fra 1969.

Her følger et eksempel på, hvorledes 1. vers kunne lyde:

 

Der er et yyndiiigt laa... [RA-TA-TA-TA!]
det stååår med breeede bøø.. [BOOMMM-BANG-KRASJ!]
nær salten øs... [SKRIIG-SKRÅÅL-RA-TA-TA!]
nær salten øøøster... [HVIIN-RA-TA-TA!]
det buuugter sig ii ... [BOOOM-STØJ-MOTORLARM]
det heeddder ... [RA-TA-TA-TA!] ...mark
or de'er Frej... [BOOOM-KRASJJJ!] 
or de'r Frejaaas [FLYHVIN- KANONTORDEN
]

Det kan gøres med kor, guitar, band, sampling – eller noget helt tredje. Er du en af bidragyderne, eller kender du nogen, der har fantasi og lyst?

 

- Har du mon kendskab til en brev-due forening vi kan samarbejde med? Vi kunne godt forestille os, at det ville virke som et godt fredssymbol, hvis der blev sluppet brevduer løs under en freds-demonstration.

 

- Vi arbejder lige nu med at finde en lokalitet i København, der ville egne sig som demonstrations-, minde- og samlingssted for en samlet Fredsbevægelse. Vi synes, vi mangler sådan et sted og tænker mest på symbolske lokaliteter. Har du nogen forslag?

F.eks. er der opstillet en mindesten i Fælledparken for Fredrik Bajer, der fik Nobels fredspris i 1908. Det kigger vi på i uge 25. Hvad med Valby Tingsted, Fredens Kirke eller Fredens Park?

Bor du i en anden by, er du ligeledes meget velkommen til at foreslå en egnet lokalitet.

 

- Vi har pt. kontakt til et amerikansk forlag om rettighederne til at oversætte og udgive bogen ”Will war ever end?” af kaptajn i den amerikanske hær Paul K. Chappell. Vi overvejer pt. deres tilbud. Er det noget du evt. kan hjælpe med (- oversættelse eller økonomisk hjælp)?

 

- Året 2011 markerer 10-årsdagen for starten på Danmarks militaristiske udenrigspolitik. Derfor vil Espergærde Bibliotek (- og sikkert mange andre biblioteker i Danmark) afvikle 3 emneuger (uge 41, 42 og 43) om det moderne Danmark i krig, bl.a. med foredrag med Carsten Jensen. DANMARK FOR FRED deltager aktivt, også i planlægningen. Har du tid til at være med her? Undersøg gerne om der sker noget på dit lokale bibliotek og deltag i så fald med materiale fra DANMARK FOR FRED.

 

- Fredsfestival 2011 afholdes på Karens Minde i Valby den 10. september 2011. Her deltager vi i planlægnings-møderne samt med en bod, ligesom vi står for en workshop med emnet: ”De danske politiske partiers forsvars-politik”. Har du tid og lyst til at være med, enten i boden eller i work-shoppen?

Se http://fredsfestival.dk/

 

- Den 15.6. havde vi besøg af en journalist og en fotograf fra Helsingør Dagblad, som fotograferede og interviewede om DANMARK FOR FRED. Fredag d. 17.6. bragte avisen så en god helsides artikel ”Vis fredsflaget” på side 13.

 

- Vi læser og analyserer flere forskellige bøger om danske soldater i krig. Kommer på hjemmesiden.

 

 Hermed de venligste freds-hilsner fra,

 

DANMARK FOR FRED

 

 

***

 

 

 

 

NYHEDS-BREV nr. 1:

 

 

 

15. april 2011

  

Kære medlemmer af DANMARK FOR FRED !

 

 Her følger vores første nyhedsbrev som i kort form fortæller lidt om, hvad der er sket i bevægelsen siden oprettelsen i januar 2011.

 

Først og fremmest vil vi sige dig mange tak, fordi du støtter freds-sagen.

 

Til en start har vi fået trykt 2 forskellige freds-klistermærker, A3-plakater og gade-stativ-plakater. Vi har selv trykt foldere og delt dem ud på biblioteker, ved demonstrationer og lign.

 

Endvidere har vi – med gode venners hjælp - oprettet en hjemmeside www.danmarkforfred.dk som vi redigerer dagligt; ligeså vores Facebook-profil DANMARK FOR FRED.

 

Vi har deltaget med (efterhånden) utallige indlæg i avisdebatter på nettet: Blandt andet på sn.dk, eb.dk, bt.dk, b.dk, kristeligt-dagblad.dk, information.dk, politiken.dk, venstre.dk.

Vi har også skrevet mange læserbreve, enkelte kronikker og debatindlæg til aviser.

Vi har fået optaget:

Læserbrev i Politiken den 19. januar 2011 ”Krigens følger” (- Forsvarsministeren svarede den 22. januar).

Læserbrev i Kristeligt Dagblad den 2. april 2011 ”Elsk din fjende”.

 

Vi har gennemlæst de fleste politiske partiers forsvars-politik, kommenteret det og sendt det til de pågældende partier og lagt det ud på vores hjemmeside. Vi mangler stadigvæk 3-4 partier.

 

 

Øvrige vigtige begivenheder der er sket:

 

- 14. februar. Ansøgning til Fredsfonden om dækning af udgifter.

 

- 25. februar. I København til en fredelig protest, da hjemvendte soldater fra Afghanistan marcherede i byen.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=140538992683041&set=a.140538899349717.27773.124168454320095&type=1&theater

 

- 26. februar. Reklamerede for foreningen i Espergærde Centeret

http://www.helsingordagblad.dk/article/20110228/NETNYT/702289995

 

-   9. marts. Til freds- og sikkerhedskonference i Folketinget med Nordisk Råd

 

- 22. marts. Til forberedende demonstrations-møde i København med ”Stop krigen mod Libyen”.

 

- 26. marts. Til den første ”Stop krigen mod Libyen”-demonstration i Kbhvn. Jeg holdt en tale på vegne af DANMARK FOR FRED:

http://www.youtube.com/watch?v=V6i7CWdT9L0  (ca. 20 minutter inde i udsendelsen)

 

-   9. april. Til den anden ”Stop krigen mod Libyen”-demonstration i Kbhvn. Her holdt folketingskandidat for Kristendemokraterne Bjarne Nederby Jessen en tale for DANMARK FOR FRED.

http://www.youtube.com/watch?v=FO_s7FzK6vQ

 

 

Det gør vi lige nu:

 

Skriver til humanitære og andre foreninger med en opfordring om at deltage i kommende freds-demonstrationer. Bl.a. foreninger som Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Amnesty Danmark, Danish Muslim Aid, Læger uden grænser, Moderate Muslimer, Folkekirkelige foreninger.

Læser og bearbejder flere forskellige bøger om danske soldater i krig. Kommer på hjemmesiden.

 

Fremtidige planer:

 

Deltagelse i planlægning og udførsel af kommende ”Stop krigen mod Libyen”-demonstrationer i København

http://stopkrigenmodlibyen.dk/

 

Deltagelse i Fredsfestival den 10. september 2011 på Karens Minde, Wagnersvej 19, Kbh. SV

http://fredsfestival.dk/

 

 

Endvidere:

 

Vi kunne godt tænke os, at der blev solgt flere freds-klistermærker, så hvis du ønsker at blive mere aktiv i DANMARK FOR FRED skulle du sælge vore klistermærker og plakater. Det vil være skønt at se nogle flere af dem i offentligheden.

Du kan også vælge at blive aktiv i debatterne på nettet, eller ved at skrive læserbreve mv. – og du er også meget velkommen til at deltage i de kommende freds-demonstrationer og Fredsfestival 2011.

 

Forslag til nye aktiviteter – eller forslag i forbindelse med nogen af de ovenstående punkter, er altid meget velkomne.

 

Og sidst, men ikke mindst: Hold øje med vores hjemmeside. Der sker tit noget nyt.

 

 

De venligste freds-hilsner fra,

 

 

DANMARK FOR FRED