Artikler

- indeholder stort og småt om fred

 

 

Søgefunktion:

Søg på denne side ved at trykke F3 + "søgeord" (=det ord du vil søge efter)

f.eks.: F3 + jutlandia

 

 

Indhold:

 

25.01.2015: "Admiral: US could have ousted Gadaffi peacefully."

03.01.2015: "Lystkrig og nødkrig". Artikel om Irakkrigen af Stephen Egede Glahn

01.07.2013: "Tavshedens mur". Nærmer vi os diktaturlignende tilstande?

18.02.2013: Vi arbejder mod den stigende mord- og voldsfiksering i TV mm.

29.01.2013: Fredsbevægelsen skal ikke mere spille krigspolitikernes spil.

03.12.2012: Hvad er fred? Hvad mener vi med fred?

18.05.2012: Vi kommenterer her Nato’s udtalelser om civile tab ved bombningerne i Libyen 2011

31.03.2102: Biograf-filmen "En kongelig affære" - en perspektivering til nutiden.

29.03.2012: Udstillingen "Du må ikke slå ihjel".

06.02.2012: Kommentarer til "Deadline" om Syrien.

04.02.2012: Om det regnbuefarvede Freds-flag

21.01.2012: Zacharias Topelius

29.12.2011: Hvem har sagt følgende?

06.11.2011: Vores opfordring til demonstration mod den truende krig mod Iran.

06.11.2011: Historien om hospitalsskibet "Jutlandia".

feb. 2011: Opfordring: Hvor er I henne?

feb. 2011: Tro ikke på alt hvad I hører...

feb. 2011: Verdenskrigens Veteraner danner Fyns-afdeling (avis-artikel fra 1929)

feb. 2011: Amerikanerne har for længst fundet ud af at krig er skadeligt.

feb. 2011: Danmark for Freds kommentarer til de politiske partiers politik.

marts 2011: Frants Villadsens tale ved "Stop krigen mod Libyen"-demonstration

marts 2011: "Jeg tænker på, at det kunne være min egen familie". Vore kommentarer til et interwiev med Fogh.

 

- følg også med på Facebook: www.facebook.com/pages/Danmark-for-Fred/124168454320095

 

25.01.2015

Vigtig artikel om Libyenkrigen. Læs via denne kilde: http://www.wnd.com/2015/01/admiral-u-s-could-have-ousted-gadhafi-peacefully/

 

***

03.01.2015

 

Lystkrig og nødkrig.

Med bøger som ”Mørkelygten” er der stadig håb for demokratiet.

Af Stephen Egede Glahn

2. januar 2015

 Artikel i Kristeligt Dagblad 02.01. 2015

 

 

Med sin fremragende bog ”Mørkelygten” har Jesper Tynell skrevet noget, som både er spændende og styrkende for demokratiet i Danmark, da det nærmest er livsnødvendigt for et demokratisk samfund, at det omfatter oplyste og velinformerede borgere. Bogen kaster lys over noget af det, der kan foregå, før et lovforslag kommer til afstemning i Folketinget.

Hvad kan for eksempel ske, hvis en minister for at fremme egne eller sit partis interesser ikke ønsker for meget lys over særlige sider af en problemstilling? Da embedsmændene som juristerne i Udenrigsministeriets Folkeretskontor først og fremmest skal tjene ministeren og ikke nødvendigvis sandheden i forbindelse med en sag, hvad er da et af deres foretrukne redskaber?

Jesper Tynell oplyser sine læsere om, at “Mørkelygten” er navnet, som man med et stænk af humor i Udenrigsministeriet kalder det redskab. Denne lygte har den egenskab, at lyset ikke falder på de sider af en sag, som en minister ønsker skal ligge i dunkelhed eller mørke.

Af personlige årsager har jeg haft særlig interesse for bogens kapitel 8: ”At fjerne folkeretslige forhindringer”. Det er kapitlet, der handler om, hvordan det lykkedes juristerne i Udenrigsministeriets Folkeretskontor efter indtrængende anmodning fra ”allerhøjeste sted” at udarbejde et notat, der viser, at det skulle være lovligt for Danmark at gå med i en krig mod Irak 2003. Her er det værd at tænke på Grundloven af 1953, hvor det af bemærkningerne til loven klart fremgår, at: ”Militære magtmidler kan kun anvendes som forsvar mod angreb eller som sanktioner i overensstemmelse med de Forenede Nationers pagt.”

I Jesper Tynells kapitel om efterspørgslen på et juridisk notat, der kunne bane vejen for dansk krigsdeltagelse, fortæller en af de involverede embedsmænd, at efterspørgslen mest tydeligt kom frem i de meldinger, der kom fra Statsministeriet. Disse meldinger “fra allerhøjeste sted” blev mundtligt overleveret til juristerne i Folkeretskontoret i Udenrigsministeriet uden om ministeriets formelle kommandoveje.

Som den pågældende har forklaret Jesper Tynell: ”Der blev sagt: 'Kom nu ikke og sig, at det ikke kan lade sig gøre'. Så markant var ønsket.(...) Det fremgik ganske klart, at det var ønsket fra højeste sted i regeringen. (...) Vi skulle ikke komme og sige, at det ikke kunne lade sig gøre. Og det er klart, at med det i baghovedet, så var der ingen tvivl om, hvad facit skulle være.”

Resultatet blev, at 61 af Folketingets medlemmer stemte for krig, 50 stemte imod, og 68 medlemmer udeblev fra afstemningen.

En krig, som vore nærmeste nabolande Tyskland, Sverige og Norge ikke ville deltage i, da den var i modstrid med Folkeretten. En krig, hvorom FN's daværende generalsekretær, Kofi Annan, den 15. september 2003 udtalte til BBC: “Invasionen i Irak var ikke i overensstemmelse med de Forenede Nationers Pagt... Den var ulovlig.”

En krig, hvorom den verdensberømte britiske forfatter John le Carré udtalte sig i et stort interview i Politiken den 30. juli 2005 under overskriften “Det politiske bedrag er gået for vidt”. Her sagde han blandt andet: “Manglen på sandhed er alarmerende, fornærmelig og farlig” og “Det er en fornærmelse af vores intelligens at påstå, at invasionen af Irak ikke har pustet til terrorismen.”

En krig, hvorom vi i en amerikansk senatsrapport fra 9. juni 2008 kan læse, at hele begrundelsen for at gå i krig i Irak var fabrikeret, falsk, fordrejet og forkert. Men krigen kom, på trods af de mange i USA og resten af den vestlige verden, som talte og skrev imod den krig, fordi vi var mange, der forudså nogle af de katastrofale følger, som en invasion og besættelse af Irak ville medføre. Selv et begrænset kendskab til Mellemøsten var nok til at vide det med sikkerhed.

Blandt dem, der var imod en krig i Irak, var den senere præsident Barack Obama, som først blev valgt ind i senatet, efter at krigen var påbegyndt. I oktober 2002 advarede han i de skarpeste vendinger mod en krig, fordi han forudså alle de katastrofer, som krigen ville medføre for Irak og resten af Mellemøsten, USA og resten af verden.

Ånden i Grundloven af 1953 får mig til at tænke på reformatoren Martin Luther, der i skriftet ”Kan soldater også have Guds nåde?” skelner mellem den krig, som man begynder af lyst og efter ønske, før en anden angriber, og den krig, som man bliver presset til ved tvang og nødvendighed, efter at man er blevet angrebet af en anden.

Og Luthers konklusion lyder: ”Den første kan man jo kalde 'lystkrig', den anden 'nødkrig'. Den første er djævelens værk. Gud give, at den ikke lykkes! Den anden er en menneskelig ulykke, Gud hjælpe dér!” (Luthers skrifter i udvalg, bind IV, Forlaget Aros 1980).

Det er en kendt sag, at mange amerikanere var uenige med Bush-regeringens tankegang. De to amerikanske professorer John J. Mearsheimer og Stephen M. Walt har i bogen “Den israelske lobby og amerikansk udenrigspolitik” et afsnit under overskriften: “At sælge krigen til et skeptisk USA”. Her skriver de blandt andet, at “det amerikanske militær og især hæren var fuld af skeptikere. (...) Kun få personer inden for efterretningsvæsenet fandt begrundelsen for en krig overbevisende.”

Men magtbegærlige og skrupelløse personer i og omkring Bush-administrationen fik alligevel skudt den skæbnesvangre krig i gang. Og nogle af dem kom til at tjene enorme formuer på den krig, men det er en anden historie.

Danmark gik med i den unødvendige krig. Magthaverne i et demokratisk land har imidlertid et problem. Gud ske lov vil der nemlig altid være mennesker som Jesper Tynell, som har mod, evne og vilje til at kigge dem efter i kortene.

Selv for magtbegærlige mennesker i toppen af det amerikanske samfund kan dette komme til at gælde. Der er endnu håb for demokratiet.

Stephen Egede Glahn, præst, tidligere efterretningsofficer og jægersoldat, Humlebæk Strandvej 10 A, Humlebæk

***

01.07.2013

 

Nærmer vi os diktaturlignende tilstande?

 

Vi bringer her en urovækkende beretning om et yderst alvorligt anslag mod det danske demokrati.
Beretningen er baseret på den nye bog "Tavshedens mur" skrevet af professor Bent Sørensen.

Den alvorlige sag drejer sig om vigtige kommentarer til Grundloven, der uden videre er blevet slettet. Kommentarer, der drejer sig om Danmarks deltagelse i krige.

Her er et forkortet uddrag af bogen:
"De kommentarer i Karnovs Lovsamling til Grundlovens § 19.2, der havde stået urørt og ikke været anfægtet på noget tidspunkt siden deres oprindelse i 1953, blev i 2008 fjernet af en Højesteretsdommer, uden at det var diskuteret, offentliggjort eller på nogen måde diskuteret!"

Danmark for Fred mener, at denne udåd sandsynligvis er sket, for i fremtiden at forhindre tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen i at blive dømt for løgne, i forbindelse med den danske deltagelse i Irak-krigen i 2003.
At deltage i krig er yderst usundt for vores demokrati, da løgne og fortielser florerer, ligesom krig i ganske uheldig grad øger polariseringen i samfundet, mellem de, der har valgt at deltage aktivt - hvad enten det er politikere eller militærfolk - og de, der af menneskelige eller politiske grunde er imod at smide bomber eller dræbe andre mennesker.

Det er Højesterets"dommer" Jens Peter Christensen, der indtil videre har valgt tavshedens æresløse opførsel, på samme måde som Fogh ofte optrådte som en tavs diktatortype. Vi er imidlertid overbeviste om, at offentligheden inden 5 år får klarhed over Højesterets"dommerens" bevæggrunde.

Bobs@atsf.dk

 

***

18.02.2013

 

Danmark for Fred arbejder også imod den stigende mord- og voldsfiksering, man oplever i

TV, computerspil og film.

Dagligt udsættes børn, unge og voksne for denne usunde påvirkning, der i yderste konsekvens

både kan øge folks tro på, at vold og krig er den bedste løsning på konflikter, samt kan forlede

modtagelige unge ud i voldsudøvelse - og endda til at melde sig frivilligt til krigstjeneste.

Volden kommer især fra amerikanske og engelske film.

 

Det er sjældent at man får brugbare sandheder at vide fra den amerikanske NRA (National

Rifle Association), der jo ellers er berygtet for med alle midler, at arbejde for at armere alle indbyggere i USA.

Fra en lang tale bringer vi dette uddrag om ovenstående problematik fra talsmand Wayne LaPierre:

 

"Her er en anden beskidt lille sandhed som medierne gør deres bedste for at skjule. I dette land

eksisterer der en hjerteløs, korrupt og korrumperende skyggeindustri, der sælger og indpoder

vold mod dets eget folk.

 

Gennem ondskabsfulde og voldelige videospil med navne som Bulletstorm, Grand Theft Auto,

Mortal Kombat og Splatterhouse. Og den værste, der hedder Kindergarden Killers (Børnehavedræberne).

Den har været online i 10 år. Hvordan kan det være, at min forskningsafdeling nemt kunne finde

spillene, mens alle I (medierne) enten ikke kunne eller prøvede at fortie, at I havde fundet dem?

 

Der er også bloddryppende splatterfilm som ”American Psycho” og ”Natural Born Killers” som

bliver bragt ind i folks hverdagsliv, blandt andet via tv- og biografreklamer. Der er også 1000-vis

af musikvideoer, der fremstiller livet som en joke og dét at myrde andre som en måde at leve

livet på. Og så er de frække nok til at kalde det underholdning.

 

Men hvad er det egentlig? Er fantasier om at få et sus ud af at dræbe mennesker ikke den mest

beskidte form for pornografi?

I et kapløb mod laveste fællesnævner, kæmper medie-koncerner mod hinanden for at chokere,

krænke og fornærme ethvert civiliseret samfund, ved at bringe et stedse mere giftigt mix af

hæmningsløs opførsel og kriminel grusomhed ind i vore hjem – hvert minut, hver dag, hver

eneste måned året rundt."

 

Med andre ord: NRA mener også, at det er usund påvirkning. Vi opfordrer vore kære læsere til i

stedet at se gode og opbyggelige film - eller (endnu bedre) sluk TV-et!

 

Billedet, vi har valgt at bringe, er fra det omtalte computerspil "Kindergarten Killers".

 

***

29.01.2013

Freds-bevægelsen skal ikke mere spille krigspolitikernes spil.

 

Danmark for Freds overvejelser efter P1’s debatprogram ”Har vi tabt til Taleban?”,

den 7. januar 2013, mellem forsvarsminister Nick Hækkerup og Enhedslistens

forsvarsordfører Nikolaj Villumsen:

 

Fredsbevægelsen må føre debatten om Danmarks deltagelse i angrebskrige over på egen banehalvdel, for det kan ikke nytte at fordybe sig i de krige der er blevet udkæmpet eller som udkæmpes lige nu. Hvad netop angår Afghanistan-krigen, må den de næste mange år desværre gå sin skæve gang, uanset hvad man mener om den. Krigens indbyggede inerti og vanvittighed (samt Afghanistans historie) gør, at den er umulig at stoppe.

Fredsbevægelsen kan og skal ikke hamle op med garvede, veltalende politikere, der for enhver pris vil forsvare deres eget job og deres forgængeres ”ærefulde” krigserklæringer samt 11 års krig. Rent beset kan politikere – mens de i skrivende stund besidder deres fine embede – aldrig offentligt bringes til at indrømme noget som helst, for det vil opfattes som et svaghedstegn og fyringsgrund.

I debatprogrammet mener Nick Hækkerup uimodsagt, at ”bare danskerne tager osteklokken ned over hovedet og synger ”Er du dus med himlens fugle”, så går det nok alt sammen – så er fredsbevægelsens ønsker opfyldt”. Det er en eklatant og bevidst spindoktor-misinformation, hvor formålet ganske klart er, at lave grin med fredsbevægelsen.

Som svar – og for at forhindre den næste krig - melder Danmark for Fred ud med, at fredsbevægelsen i fremtiden bør koncentrere alle kræfter på freds-førelsens nødvendighed. Vi arbejder lige nu for øget samarbejde mellem de danske fredsbevægelser og for oprettelsen af et Fredsministerium i statens regi, så den danske befolkning kan blive opmærksomme på, at konflikter ude i verden reelt også kan løses med fredelige midler.

Det ligger dog langt fra den nuværende regerings program: De har meldt ud, at vores ”forsvar” stadig skal have kapacitet til at føre angrebskrige i fjerne lande i fremtiden. De opruster ligeledes med øget juridisk fokus på deres kommende krige.

I debatprogrammet har Nick Hækkerup overskud til at være dejlig ærlig: Han udtaler klart, at danske tropper udelukkende befinder sig i Afghanistan, for at dræbe terrorister, så de på den måde kan beskytte os selv og vores demokrati. Hækkerup siger endvidere, at skolebyggeri mv. kun er til for at beskytte os i Danmark.

Hækkerup argumenterer senere med, at hvis vi trak soldaterne hjem nu, ville det være ”skønne spildte kræfter”. Lad den lige stå et øjeblik… Det vil med andre ord sige, at man skal føre en vanvittig krig til ende, FORDI man engang for 11 år siden påbegyndte den… Fuldstændig vanvittig argumentation! Man fristes til at tænke, at politiker-eliten er ræd for at tabe ansigt - og udtalelsen bringer minder frem om for længst svundne tider, hvor krigsherrer skaltede og valtede med den jævne borgers liv, helbred, økonomi og moral.

Danmark for Fred er stærkt forundrede over, at en dansk minister anno 2013 kan udtale, at vi skal blive i Afghanistan hele linen ud, ellers er alle de døde og lemlæstede danskere, al sorgen, al fortvivlelsen, alle bekymringerne, al forråelsen – og alle de mange milliarder af kroner spildte … !

Man kan på ingen forsvarlig måde føre udenrigs- og forsvarspolitik på ”skønne spildte kræfter”!

Hækkerup fører endog krigspolitikken videre med den erkendelse, at flere vil dø. Hu-hej, hvor det går!

Fredsbevægelsens grundlag for al videre debat om fredsførelse kontra krigsførelse, må basere sig på Danmarks muligheder for fremtidig fredsførelse.

Rent beset frygter Danmark for Fred, at krigs-politikerne har gjort Danmark til mål for terror. Vi frygter, at politikerne har forrået folkesjælen med al den krig; vi frygter, at politikerne har svækket demokratiet med den uheldige polarisering, som krigsdeltagelse medfører. Politikerne har spenderet – og vil til stadighed spendere - uhyrlige summer på at føre krig og i lang tid fremover opretholde afghanske hær- og politistyrker. Milliarder af kroner, der kunne være brugt meget bedre andetsteds.

Fredsbevægelsen skal sætte fokus på, at det både er muligt og ærefuldt at løse konflikter i verden med fredelige midler.

Det er lykkedes den strategisk tænkende politikerelite, at holde landet i krig i snart 13 år. Det er  vanvittigt, at de har fået lov til det. De har sat dagsordenen og fredsbevægelsen famler altid to skridt bagefter – og vi har ikke formået at anvise alternativer.

Vi er i vores indre forargede, vrede, fortvivlede og oprørte; men vi må transformere denne viden positivt, ved at forholde os til fremtiden, hvor vi vil bruge al den viden, den menneskelighed, den historiske bevidsthed, danskerne trods alt besidder som en tusinde år gammel kulturnation, til at skabe mulighederne for en fredelig fremtid.

Den kolde magtelite skal ikke mere have lov til at bestemme dagsordenen. Fredsbevægelsen skal sætte sin egen dagsorden med høje menneskelige og kærlige mål.

Se debatten. Den er værd at få forstand af.

Kilde: http://www.dr.dk/tv/se/p1-debat-pa-dr2/p1-debat-pa-dr2-175#!/

 

***

03.12.2012

Hvad er fred?

Hvad mener vi med fred?

Danmark for Fred bringer herunder bud på, hvad ordet "fred" betyder og hvorledes en fredelig verden opnås og vedligeholdes.
Vi håber, at stikordene vil virke som inspiration for vore kære læsere, så vi kan få gang i debatter og afklaringer - og meget gerne tilføjet nye vinkler.

Mail dine overvejelser til danmarkforfred@live.dk - eller følg med på Facebook https://www.facebook.com/pages/Danmark-for-Fred/124168454320095

 

Fred er:

-          Hårdt arbejde

-          Konfliktløsning, mediation

-          Tilgivelse

-          Næstekærlighed

-          Samhørighed på trods af forskelle

-          Tolerance overfor hinandens forskelle

-          Acceptere at andre mennesker tænker, tror, mener og handler anderledes end en selv

-          Solidaritet

-          Lighed

-          Lige fordeling af verdens ressourcer

-          Udsendelse af fredsbevarende styrker

-          Stjerne-diplomati

-          Hjælp til selvhjælp samt nødhjælp

-          Anerkendelse af hinandens ret til at leve

-          Forsoning trods forfædres grusomheder

-          Barmhjertighed og mildhed i processen

-          Tilgivelse

-          Indsigt i fordækte hændelser

-          Nødvendige indrømmelser fra alle parter

-          Lære om hinanden

-          Udveksle viden

-          Udveksle unge i praktik

-          Erkende, at man ikke selv kan løse konflikterne og derfor kunne tage imod hjælp

-          Lad os græde og sørge sammen

Fred er at stræbe efter:

-          Balance, indre og ydre

-          Harmoni, indre og ydre

-          Øget bevidsthed om sig selv og sin omverden

-          Uddannelse i fag, der understøtter en fredelig verden f.eks Magtforståelse, Fredelig konfliktløsning, Elementer i kærlige forhold, Personlighed og selvskabelse, Hvordan krop, sind og ånd fungerer, Kreativitet, At fejre sig selv og værdsætte andre, Frydefuld seksuel udfoldelse, Fairness, Tolerance, Forskelligheder og ligheder, Etisk økonomi, Skabende bevidsthed og åndskraft, Bevidsthed og årvågenhed, Ærlighed og ansvarlighed, Videnskab og åndelighed, Livskundskab, Historiebevidsthed, Reklamelære og hvorledes vi bliver manipuleret med hver dag, Fødevarekundskab, Kropslig bevægelse, Økonomisk frihed.

-          Øget visdom

-          Retfærdighed

-          Øget selvbeherskelse

-          Mod

-          Tro, håb, kærlighed

-          Sandhed

Fred er IKKE og kan IKKE opnås ved:

-          Passivitet

-          Krig

-          Fred og ro

-          At passe sig selv

-          At være ligeglad med andre

-          Hovmod

-          Griskhed

-          Nydelsessyge

-          Misundelse

-          Frådseri

-          Vrede

-          Ladhed

 

***

 

18.05.2012

 

Vi kommenterer her Nato’s aktuelle udtalelser om civile tab, ved bombningerne i Libyen 2011.

Du behøves faktisk ikke at læse den vedhæftede kilde-udtalelse fra Nato, for her får du vores koncentrerede referat, selvfølgelig ud fra et kritisk synspunkt samt sat i en historisk kritisk kontekst.

For det første har danske Fogh Rasmussen, der som bekendt er Natos generalsekretær, under hele bombardementet af Libyen sidste år og helt op til dato benægtet, at der overhovedet skulle have forekommet civile tab. Uha... vi mener, at det ikke forekommer så klogt af en leder sådan at udtale sig så kategorisk… Enhver kan vel regne ud, at man ikke kan undgå civile tab.

Drevne politikere har dog et arsenal af fordækte handlemuligheder, når de støder på problemer - og Fogh er en dreven politiker: Enten total tavshed - eller ”jeg er bortrejst” eller ”jeg benægter alt”.

Nå, men så kommer Natos udtalelse den 14.5.2012 efter Human Rights Watch’s detaljerede artikel om civile tab i Libyen.

Natos udtalelse er én stor ”vi gjorde alt hvad vi kunne” – ”vi gjorde langt mere for sikkerheden, end man kunne forvente” - ”det var en SVÆR opgave” – forklaring og samlet set er udtalelsen en klar indrømmelse af, at der alligevel godt kan være civile tab. Det er således første gang Nato indrømmer noget som helst desangående.

Læg dog mærke til, at Nato KUN reagerer med denne udtalelse, som følge af en kritisk og velfunderet artikel fra HRW. Nato ville ALDRIG af sig selv indrømme noget som helst, da militærfolk og ditto politikere som bekendt helst arbejder i fordrejede og fordækte omgivelser. Sandheden og ærligheden er altid første offer i en krig.

Nato mener ligeledes, at man ikke på noget tidspunkt handlede udover FN’s mandat. Dette tvinger os til at spørge, om der så var tilknyttet hemmelige protokoller til FN’ mandat, der gav Nato tilladelse til at gå videre end at opretholde flyveforbuds-zonen? Eller er det blot endnu en benægtelse?

Mere af Nato-slagsen: ”Vi var nødt til at bombe civile, da Gadaffis styrker forklædte sig som civile og kørte i civile køretøjer” – ”Vi har ikke gjort noget som helst forkert” – ”Vi har rene hænder” og ”Vi har til enhver tid været HELT ærlige overfor vore venner i FN”.

Noget man muligvis KAN stole på, er antallet af Natos ”præcisions”-bomber:
De hævder at have smidt 7.700 bomber - hvoraf de ca. 1.000 blev smidt af danske bombe-fly.
Er det meningen, vi skal være stolte?

DANMARK FOR FRED efterlyser en ikke-voldelig fremtid for Nato.

 

Kilde: http://www.nato.int/cps/en/SID-B04D0B03-40782DAE/natolive/news_87171.htm

 

***

 

31.03.2012

 

Biograf-filmen"En kongelig affære" - en perspektivering til nutiden.

DANMARK FOR FRED kan anbefale denne film, fordi den indeholder tre vigtige emner, der kan perspektiveres op til nutiden anno 2012.

- Tortur.
Struensee blev efter anholdelsen i 1772 sandsynligvis tortureret og maltrakteret i flere dage, selvom han året før havde indført en lov imod tortur, der på den tid var almindeligt at udsætte anholdte for. Struensee tilstod herefter...
* Vores perspektivering består deri, at mange danskere her 240 år efter, stadig anser tortur som i orden: Dansk militær har gennem de seneste 10 års krige udleveret fanger til tortur - flere af vore top-politikere har for nylig udtalt, at vi skal modtage oplysninger fra fremmede magter, selvom de er fremskaffet via tortur -  og hver fjerde deltager i en afstemning i Kristelig Dagblad den 07.12.2011 går ind for tortur.
* DANMARK FOR FRED arbejder på helt at afskaffe tortur!

- Stats-mord.
Struensee bliver henrettet i 1772. Henrettelsen foregår ved, at han først får hugget hånden af, dernæst hovedet. Da Struensee efter håndafhugningen vrider sig meget i smerte, hugger bødlen forkert 1.gang, han skal hugge hovedet af..., så det er ikke ligefremt nemt for ham, at komme af med livet.
* Vores perspektivering består deri, at Danmark her 240 år efter, stadig udfører stats-mord, da danske soldater gennem de seneste 10 års krige, har dræbt flere tusinde med-mennesker i Afghanistan, Irak og Libyen. Det foregår som i Struensees tilfælde heller ikke let og smertefrit. Mon ofrene for danske stats-mord har en nem død? Lukker de blot øjnene - og så er de væk?
* DANMARK FOR FRED arbejder for et fredeligt Danmark, der i fremtiden ikke skal deltage i USAs, Englands eller Frankrigs angrebskrige, men i stedet for arbejde for konfliktløsning, stjerne-diplomati og humanitær hjælp!

- Folkets uvidenhed, krav om underholdning og lethed til forførelse.
Folket i 1770'erne reagerede mod Struensee via rygter og formodninger og smarte menneskers manipulationer (udbredt af Struensees fjender).
Struensees henrettelse havde omkring 30.000 tilskuere, der nysgerrige anså henrettelsen som en folkefest.
* Vores perspektivering består deri, at folkets liv her 240 år efter stadig forleder sig alt for meget på rygter, formodninger og smarte manipulationer og forførelser (af bl.a. spindoktorer, tv, reklamer mm.) ligesom folket stadig elsker tom (- og ligefrem skadelig) underholdning (bl.a. tv).
* DANMARK FOR FRED arbejder for at oplyse og bevidstgøre folket om kriges skadelighed og næstekærlighedens nødvendighed!

 

***

29.03.2012

”Du må ikke slå ihjel”.

Ovenstående foto er taget den 22.3.2012, fra den tankevækkende udstilling ”Redeem X” i Christians Kirke, København.

Det viser et timeglas med asken fra en henrettet amerikansk morder. Glasset er fastgjort til et stort X.

”Redeem” betyder ”at sone” / ”at tilbagebetale”. Det vil sige, at forbryderen soner / tilbagebetaler sin skyld.

”X” står måske for tallet 10 eller for x antal gange, som forbryderen skal henrettes, før han har sonet sin forbrydelse og offerets efterladte har fået hævn og fred.

Timeglasset symboliserer, at når et aske-sonings-gennemløb er til ende, kan man vende glasset, hvorved forbryderens aske endnu engang skal foretage et gennemløb, så skylden endnu engang kan sones.

Timeglasset er i denne sammenhæng et interessant symbol. Den øverste beholder kan symbolisere menneskenes verden – indsnævringen / døden / henrettelsen – den nederste beholder dén jord, asken bliver lagt i efter døden.

”Dust to dust – ashes to ashes”. Redeem X.

Det er den danske jurastuderende Martin Martensen-Larsen, der har udstillet morderen Karl Chamberlains aske.

Chamberlain myrdede i 1991 en stakkels 29-årig kvinde. Fem år senere blev han pågrebet, matchede DNA-profilerne, tilstod - og blev dødsdømt.

Henrettelsen foregik i 2008. Offer og gerningsmand: Hvil i fred.

Udstillingen stiller blandt andet spørgsmålene: Er det i orden, at en stat henretter en forbryder? Bliver offerets efterladte tilfredsstillet ved forbryderens død? Hvor mange gange skal en forbryder dø, for at sone sin skyld?

Ved udstillingens indledende taler blev der ligeledes perspektiveret, om stater må slå ihjel i krig, hvilket er et stort og vigtigt spørgsmål for moderne, veluddannede danskere, der lever i et oplyst demokrati år 2012.

DANMARK FOR FRED tillader os, at perspektivere videre:

- Hvem har givet stater lov til at slå ihjel?

- Hvem har givet danske soldater lov til at slå ihjel?

- Hvorfor må danske soldater dræbe fremmede mennesker, når de kommer fra et land, hvor det ellers er forbudt?

- Hvor mange afghanere (- civile som kæmpende) skal der dræbes, før udåden 9/11 er sonet?

- Hvor mange ”fjender” skal danske soldater dræbe, før de danske politikere på Christiansborg er tilfredse?

DANMARK FOR FRED er imod drab og myrderier.

Kilder: http://www.kristendom.dk/artikel/455992:Danmark--Doed-mand-i-timeglas

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/338612:Danmark--Danskere-udfordrer-doedsstraffen

Scanpix billedserie: http://www.kristendom.dk/artikel/455992:Danmark--Doed-mand-i-timeglas?image=0#layout_center

 

***

 

06.02.2012

 

Så du Deadline i dag kl.17, hvor udenrigsordførerne fra S og K, Jeppe Kofoed

og Per Stig Møller var i studiet og snakke om Syrien?
Der kom nogle interessante oplysninger frem. Først om Syrien - dernæst om

krigen mod Libyen.
Først og fremmest var de to politikere præget af en stor tilbageholdenhed overfor

militær indgriben. De virker helt klart bange for Irans reaktion.

Journalisten spillede her den krigs-gale part og spurgte hele tiden ind til militær

indgriben. Utilstedeligt! Hvorfor spurgte han ikke ind til flere fredelige tiltag?

Indslaget var i det hele taget præget af ensidige, borgerlige og militaristiske tankemønstre.

Vedr. Syrien:
På spørgsmålet "Skal DK være med i de "syriske vennegrupper", som bl.a.

Sarkosy har lanceret"?, svarede
- Per Stig Møller:
"EU og Den Arabiske Liga skal prøve at lave noget sammen. Spærre for Assads venners

penge, indføre indrejseforbud, nødhjælp, humanitær hjælp, hjælp ved den tyrkiske grænse;

der er en masse steder vi kan hjælpe, uden direkte at gå i land(?)".
- Jeppe Kofoed:
"Isolere styret i Damaskus, intensivere pres for en politisk løsning, øge det økonomiske

pres og melde ud, at Assads dage er forbi" og "DK skal være diplomatisk til stede og sende

klare signaler til regimet".

DANMARK FOR FRED støtter disse fredelige, humanitære og diplomatiske tiltag. Vi er

stærkt imod enhver militær intervention i Syrien!

Vedr. Libyen:
- Per Stig Møller:
"Rusland troede (med UNs resolution) at man blot beskyttede befolkningen i Bengazhi -

og så stoppede Gadaffis massemord. Så fortsatte NATO helt ind i Tripoli, hvor der ikke var

så store chancer for at Gadaffi kunne lave massemord og det er vel nok ind i gråzonen i forhold

til resolutionen".
- Jeppe Kofoed:
"Der er ingen tvivl om, at Rusland og Kina synes vi (NATO) pressede mandatet til det

yderste" og "I Libyen døde 30.000 mennesker siden NATO startede operationen".

DANMARK FOR FRED noterer sig, at den tidligere udenrigsminister erkender, at NATO

med det 6 måneders lange angreb på Libyen befandt sig i en gråzone. Det har vi ikke hørt før.
Vi mener, at NATO befandt sig i en sort zone, men Møllers erkendelse er da et skridt på vejen...

DANMARK FOR FRED opfordrer hermed den danske befolkning til at tage dette ad notam vedrørende Syrien,
så man ikke igen støtter et amerikansk, fransk og engelsk NATO-angreb. Når først krigen slippes

løs, er den en uhåndterlig størrelse og der vil omkomme tusinder af uskyldige (og skyldige) mennesker.

 

Kilde: http://www.dr.dk/dr2/deadline2230#/30285

 

***

04.02.2012

Dette er det Freds-flag vi benytter i Danmark (- og mange andre dele af verden), men der

hersker faktisk lidt forvirring omkring regnbue-freds-flaget. Når man f.eks. slår op på Google

ses der forskellige udgaver af det.

Endvidere benytter flere andre bevægelser sig af forskellige udgaver af regnbueflaget, men læg

mærke til, at regnbue-FREDS-flaget er det eneste, der har 7 farver.

 

Freds-flaget er en regnbue, da Gud jo ifølge Biblen satte regnbuen på himlen efter

uvejret, for at vise mennesket, at nu var uvejret (krigen) ovre, og at mennesket derfor kunne stole på, at det ikke ville blive ramt af flere ulykker. Regnbuen er tillige et symbol på mangfoldigheden i freds-bevægelsen og blandt menneskene generelt; der er mange forskellige muligheder for at arbejde for fred.

 

Hvad betyder farverne? Skal vi stræbe mod en fælles fortolknings-ramme?

Her er et forsøg på at tolke farverne:

 

- lilla - for den højere enhed samt varme, fællesskab og venskab mellem alle mennesker på jorden

- blå - for næstekærlighed og dét at hjælpe sine medmennesker

- himmelblå - for de vide horisonter, at tænke stort, at drømme

- grøn - for håbet samt alt det levende, der omgiver os

- gul - for lyset, sandheden og forvandlingen til det bedre

- orange - for handling, styrke og trangen til resultater

- rød - for menneskelivet og modet for at arbejde for en sag

 

Da den lilla farve er et udtryk for de højeste ønsker, er den placeret øverst på flaget, selvom det så giver en omvendt regnbue.

 

Hvad mener du? Giv din mening til kende, så vi hen ad vejen kan få et fælles fortolknings-

grundlag for vores smukke Freds-flag. Alle bidrag bliver offentliggjort herunder.

Mail din fortolkning til danmarkforfred@live.dk

 

14.2.2012, Bjarne Nederby Jessen skrev: Rød står også for næstekærlighed.

 

14.2.2012, Erik Ernst Rasmussen skrev:

Et lynhurtigt bud:

Rød= Blod og kærlighed altså mennesket

Orange= Energi og balance

Gul=Lys, glæde og aktivitet

Grøn=Planter og derfor evigt liv

Lyseblå= Renhed og loyalitet

Blå= Sandhed og ærlighed

Lilla=Spiritualitet og oplysthed

 

29.2.2012, Bo Richardt skrev:

Med hensyn til fredsflagets farver synes jeg du har en frisk vurdering… er det noget du selv har fundet på?
Husk at regnbuen har den røde farve foroven, derfor jeg har den holdning at flaget repræsenterer chakraer’ne. Har vi ikke snakket om det?
Den farve du kalder blå er indigo. Og det er sjovt at du knytter sandheden til den gule, som jo i klassisk betydning anses for at være falskhedens farve.
 
Violet – issen: visionen, inspirationen, kontakten med Gud
Indigo – panden: bevidstheden
Blå – struben: kommunikationen
Grøn – hjertet: følelserne
Gul – solar plexus: vejrtrækningen
Orange – maven: sexualiteten
Rød – skridtet: jordforbindelsen

 

***

21.januar 2012

Det er ikke viden vi mangler, for at kunne arbejde imod krig.

Læs her, hvad den finske digter Zacharias Topelius (1818-1898) skrev om krig:

 

"Krigen er de menneskelige lidenskaber sat i system. Krigen er had og mord. Krigen er nød og død. Krigen er løgn og svig. Krigen er den stærkes overmod og den svages ydmygelse. Krigen håner Guds love og træder menneskenes love under fødder. Dens banner er vold og dens feltråb er lige så usandfærdigt og uretfærdigt som Napoleons udtalelse om, at Gud altid er på de fleste kanoners og de stærkeste batallioners side. Krigen vidner om rovdyret i mennesket. Krigen er den brutale vandringsstav, der går gennem alle tidsaldre som et bevis på menneskets faldne tilstand.

Du, som forherliger krigen, har du nogensinde set en valplads under og efter slaget? Kender du et feltlazaret? Ja, de døde har fred; men har du talt krøblingene og målt de efterladtes tårer? Aner du noget om de kræfter, som er gået til spilde? Ved du, hvor meget brød der er revet fra de hungrendes læber for at kastes bort?

Hærgede marker kan sås til igen, nedbrændte byer kan genopbygges, men i slægtsledenes udtyndede rækker brænder krigen et mærke af forvildelse og moralsk fordærvelse."

 

Referatet er til de danskere, der stadig anno 2012 mener, at krig er en acceptabel måde at føre politik på.

 

***

 

29.december 2011

(accelerationen i en jævn cirkelbevægelse)

 

Historien om krig gentager sig desværre i én uendelighed.

Læs dette udsagn og gæt, hvem der har sagt det.

 

"Selvfølgelig ønsker folk ikke krig. Men trods alt er det lederne af landet, der

bestemmer politikken og det er altid en enkelt sag at snyde folk, uanset om det

er et demokrati, et fascistisk diktatur eller et kommunistisk diktatur. Om folket

har en stemme eller ej, så kan det altid blive bragt til at støtte ledernes vilje.

Det er nemt. Alt du skal gøre er at fortælle dem, at de bliver angrebet, 

fordømme pacifisterne for mangel på patriotisme, og i øvrigt udsætte dit land for større farer!"

 

Hvem mon har udtalt dette?

Det gjorde nazi-tysklands Rigs-marskal Hermann Göring i 1946 under Nürnberg-processen!

 

Her i år 2011 skal folk stadig ikke stole på de politikere, der arbejder for militære

interventioner! Heller ikke, selvom de kalder det "forsvar" eller at "bekæmpe terrorister" - 

eller hvad de nu ellers finder på af verbale, forførende undskyldninger.

Danmark kan til enhver tid, over for enhver kommende international hændelse, vælge at

bidrage med konfliktløsning, stjerne-diplomati og humanitær hjælp, i stedet for at bidrage med militær angrebsmagt.

 

***

 

          Israelsk freds-symbol                  Iransk freds-flag  

 

6. november 2011


Åbent brev.Vedrørende risiko for vestlige landes militære angreb mod Iran.


Den ikke-partipolitiske fredsbevægelse DANMARK FOR FRED ønsker hermed at
 
undersøge om der er interesse for at planlægge en demonstration FØR der udbryder
 
en ny krig i Mellemøsten.
 

Ifølge medier planlægger Israel, USA, England m.fl. angreb på iranske atom-anlæg.
 
Disse handlinger vil medføre uoverskuelige konsekvenser for en omfattende krig i regionen,
 
ligesom den danske regering kunne blive fristet til at deltage.
 

Derfor vil vi spørge dig og din forening, om I vil være med til at planlægge en demonstration
 
mod en ny krig samt atomvåben i Mellemøsten.
 

Demonstrationen tænkes at foregå i Hellerup, København og gå fra den Iranske ambassade
 
til den Israelske.
 
De ligger tæt på hinanden, hhv Svanemøllevej 48 og Lundevangsvej 4.
 

Paroler kunne blandt andet være:
 

- NEJ TIL ATOMVÅBEN
 
- NEJ TIL KRIG
 
- DANMARK FOR FRED
 
- ALDRIG MERE KRIG
 

Er der basis for en demonstration?
 
Hvis I ønsker at være med i planlægningen, svar da venligst inden 1 uge.
 
 
Informer venligst interesserede venner om denne opfordring.
 
 

Med venlig hilsen,
 

DANMARK FOR FRED
   

Facebook: Danmark for Fred
 
www.danmarkforfred.dk

 

 

***

 

6. november 2011 og 6. november 2013

 

Krig eller kærlighed fra 1950 til 2011.

Nogle politikere vil have krig - befolkningen vil have kærlighed.

Om hospitalsskibet "Jutlandia".

 


De fleste danskere kender Kim Larsens sang fra 1986 om "Jutlandia", men kender du selv noget

til historien om hospitalsskibet "Jutlandia"?
Ikke? Bare rolig, for her fortæller vi dig en spændende og opbyggelig
historie, som vi kan lære

meget af i dagens Danmark.

 

DANMARK FOR FRED er en ikke-partipolitisk  fredsbevægelse som arbejder imod, at Danmark

deltager med kampsoldater i flere krige. Vi arbejder for en mere humanistisk orienteret politik,

end den, som Fogh-generationen indledte, med angrebet på Afghanistan i 2001, fortsatte med angrebet

på Irak i 2003 og som i marts 2011 videreførtes med luftangrebet på Libyen.


Desværre vil der i fremtiden hele tiden være risiko for nye krige, anført af især USA og Nato.
Vi ønsker derfor, at Danmark i fremtiden ikke skal følge hverken USA og Nato i deres kommende angrebs-krige.
Men hvad skal vi så gøre? Vi skal da ikke bare se til fra sidelinjen og lade tingene ske?

Nej, det skal vi ikke. Vores fredelige livsanskuelse medfører absolut ikke passivitet. Tværtimod...


Først og fremmest går vi ind for dyrkelse af venskaber med alle lande og folkeslag. Endvidere arbejder vi for tidlig opsporing af mulige brændpunkter og krigs-trusler, indsats med stjerne-diplomati, konfliktløsning og økonomiske incitamenter i de pågældende lande eller folkeslag, samt humanitær hjælp, hvis der alligevel bryder krig ud.

 

 

Historien om "Jutlandia" er et rigtig godt eksempel på sidstnævnte kategori.

 

I 1950 rasede Koreakrigen. USA ønskede, at flere lande, herunder Danmark skulle sende kamp-tropper til halvøen (- bl.a. fordi de

ønskede at give krigen udseende af, at det ikke kun var deres krig), men det ville og kunne de danske politikere ikke,

både fordi man så kort tid efter besættelsen ikke havde et godt nok opbygget Forsvar og fordi man var bange

for Sovjetunionens mulige negative reaktioner.
De danske politikere trak USA's anmodning i langdrag, for det var en pinlig situation, men efter halvanden

måneds forhandlinger med USA, var der heldigvis en dansk diplomat, der fik den gode idé, i stedet for kamp-

tropper at tilbyde et humanitært bidrag, et hospitalsskib, til krigen. Amerikanerne accepterede (heldigvis)

tilbuddet og dét var begyndelsen på historien om hospitalsskibet "Jutlandia".

 

Første rejse:

Skibet afsejlede fra Langelinie den 23. januar 1951 og sejlede under hele 3 flag: Det danske flag, Røde Kors'

flag og FN's flag.

Det tog cirka 5 uger at sejle til Korea. I de efterfølgende fem måneder lå skibet 200 kilometer fra fronten og

modtog sårede soldater og civile til behandling, hvorefter det sejlede til Rotterdam (Holland), hvor det både

afleverede sårede soldater og blev udstyret med air-condition-anlæg samt forsyninger.

 

 

Anden rejse:

Derefter sejlede skibet tilbage til Korea, hvor de næste 4 måneder gik med behandling af

sårede soldater, ligesom man behandlede civile inde på land. Derefter sejlede skibet til igen Europa

med sårede, hvorefter det kom på værft i Danmark og bl.a. fik monteret et helikopterdæk.

 

Tredje rejse:

Efter forbedringerne sejlede "Jutlandia" atter til Korea, hvor skibet blev placeret kun 40 kilometer

fra fronten. I de næste 8 måneder behandledes sårede soldater, der kom direkte fra fronten. Man

assisterede ligeledes med at opbygge en klinik i land til at behandle civile.

Derefter blev der aftalt våbenhvile mellem de krigsførende parter - og "Jutlandia" afsluttede indsatsen

og ankom til Danmark den 16. oktober 1953.

 

Det blev en stor humanitær succes.

I alt behandledes

- 5.000 sårede soldater
- samt mellem 6.000 - 18.000 civile koreanere, heraf mange børn.

 

 

"Jutlandia" deltog i krigen i omkring 1.000 dage.
Der deltog i alt 630 danskere (læger, tandlæger, sygeplejersker, søfolk, øvrigt mandskab m.fl.).
Prisen var i alt 35 millioner kroner (- i 1950-priser).

 

"Jutlandia" fejres stadig i Sydkorea og Danmark - og for nylig blev der afsløret denne mindesten på Langelinie-kajen i København.

 

Se mere på: http://www.navalhistory.dk/danish/mindesmaerker/maerkerne/jutlandia_korea.htm

 

 (Dansk sygeplejerske på Jutlandia med to sårede børn.)

Se tema i "Sygeplejersken" nr.12 2013 om Jutlandia: http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2013-12-20-Jutlandia.aspx

 

 

Skibet "Jutlandia" er forlængst blevet ophugget, men der sejler faktisk en redningsbåd

fra "Jutlandia" med turister på søen ved Frederiksborg Slot, Hillerød:

 

(5. september 2012)

 

Om Jutlandia på Nakskov skibs- og søfartsmuseum: http://skibsmuseum-nakskov.dk/jutlandia.php

 

Efterskrift:
Se dét er en historie og en handlingsmåde i krig, der er værd at efterfølge!

 

Hvis vi sammenligner datidens politikeres halvanden måneders overvejelser og forhandlinger før

deltagelsen i Korea-krigen, med de tre nutidige krigs-deltagelser i Afghanistan, Irak og Libyen viser

det sig, at de nutidige danske politikere bestemt ikke trak sagerne i langdrag (- og tænkte sig om), men at de

alle 3 gange, efter kun få dages forhandlinger, besluttede at gå i krig sammen med USA.
I alle 3 tilfælde kunne vi sagtens have bestemt, ikke at sende kamptropper, men humanitær hjælp i stedet for.

 

Følgende eksempel fra Libyen-krigen viser, at Tyskland reagerede på en efterfølgelsesværdig humanistisk

handlemåde:

 

Tyskland deltog ikke i det militære angreb på Libyen og den tyske udenrigsminister Westerwelle udtalte

den 17. marts 2011, at man burde lære af historien (- Irak og Afghanistan), at et militært angreb på et land

(- og selv flyve-forbuds-zonen anså han for et militært angreb), ikke vil føre nogen løsning med sig.

 

Kilde: http://www.thelocal.de/national/20110317-33781.html

 

Efterfølgende roste den libyske oprørsleder Jibril den 30. juni 2011 Tyskland for deres humanitære og

økonomiske støtte til kampen for frihed og udtalte, at "man kan hjælpe det Libyske folk på mange måder" -

ikke nødvendigvis militært. "At yde økonomisk hjælp eller lægge politisk pres på Gadaffi, er ikke særligt

forskelligt fra at beskytte det libyske folk mod [Gadaffis] bombardementer."
Tyskland har bl.a. givet 15.mill.euro (= 114 mill.kr.) i nødhjælp, ligesom de har hjulpet sårede med proteser

og ydet psykolog-hjælp til traumatiserede. Tyskerne har også hjulpet 700 libyske studenter, der pt. opholder

sig i Tyskland.

 

Kilde: http://www.thelocal.de/national/20110630-36001.html?utm_source=email&utm_medium=email&utm_content=201

 

 

Ovenstående historiske begivenheder er eksempler på præcis dét DANMARK FOR FRED arbejder for!

- "Jutlandia" (1951)
- Tysklands humanitære hjælp i Libyen-krigen (2011)

 

Danmark skal i fremtiden ikke bruge militær magt til at løse verdens problemer, men i stedet udvikle

konfliktløsende og diplomatiske tiltag, ligesom at Danmark skal udvikle en vifte af humanitære tilbud

til lindring af kommende kriges rædsler og lidelser.
Danmark kan selvfølgelig på ingen måde afholde amerikanerne fra at gå i krig, men vi kan derimod holde

vejret en stund og med kærlighed og humanisme vurdere, om vi kan bidrage til krigene med andet end kamptropper.

 

Det er dét, der drejer sig om: Krig eller kærlighed.

 

DANMARK FOR FRED stiller spørgsmålet:

 

Ønsker vi et Danmark som i fremtiden igen sender kamp-soldater i krig i fjerne lande eller ønsker vi et

Danmark der - som i Korea-krigen - udvikler en politisk-humanitær kultur og automatisk bidrager til

kommende konflikter med humanitær hjælp, konfliktløsning og stjerne-diplomati?

 

Kilder:

 

Bog: "Jutlandia", Peter Frederiksen, 2006

Bog: "Jutlandia-ekspeditionen", Kirstine K.N. Midtgaard, 2001

 

***

 

 

februar 2011

Opfordring fra DANMARK FOR FRED:

 

Hvor er I henne ?

 

Hvor er I henne alle I soldater, præster, læger, andre faggrupper - og forældre, pårørende

 

og venner, der har kendskab til krigens rædsler og uvæsen?


 

Det er jeres menneskelige pligt at videreformidle jeres viden til jeres landsmænd, så vi har

 

ægte grundlag for at vurdere krigens nødvendighed og grusomhed, ligesom det er jeres pligt ærligt at

 

informere de unge mennesker, der tænker på at få sig et job indenfor krigs-førelse.


 

For det er følelser og med-menneskelighed og næstekærlighed vi skal bruge i vores

 

vurdering - ikke kolde og kyniske politiske standpunkter. Politikere bruger aldrig næstekærlighed og

 

medmenneskelighed, men kun økonomiske og strategiske beregninger for at opnå deres tvivlsomme mål.

 

Brug anonymitet, for det er klart, at der ligger et stort gruppepres på jer, for at fortie jeres viden.

 

Husk: En for alle og alle for en! Men vi lever i et demokrati - ikke et diktatur.


Hvor er I?

 

Skriv eller mail til DANMARK FOR FRED, eller Ekstra Bladet eller BT eller...

 

danmarkforfred@live.dk

 

 

 

***

 

 

 

 

Peter M. skriver på  

http://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/article1466586.ece

 

Danske soldater dør i krig, og hver gang en soldat mister livet bliver der rapporteret hjem

om hændelsen og dødsårsagen.

Men tro ikke på alt hvad I hører fra de øverstkommanderende i Afghanistan og Irak.

(Fra pålidelig kilde.)

 

 

***

 

 

 

DANMARK FOR FRED bringer herunder en artikel fra 1929,

der stod i avisen Fyns Venstreblad 

(tirsdag den 22.oktober 1929, side 3-4)

 

Artiklen bringes både for at vise, at krigens rædsler har været kendt og beskrevet 

i mange år og for at dokumentere, at der dengang var mange krigs-veteraner, der

havde fået nok af krigen og dens rædsler og som derfor ønskede at gøre noget aktivt

imod krig. Det kunne de nutidige danske veteraner fra Afghanistan, Irak og Libyen 

lære noget af.

  

[Bemærkninger: Egne kommentarer i [ ]-parentes.

Artiklen er forsøgt korrekt afskrevet med navneord skrevet med stort.

Dog er ”aa” blevet ændret til ”å”.]

 

  

”Verdenskrigens Veteraner” danner Fynsafdeling.

 

Et stærkt personligt og alvorligt Lysbilledforedrag ved Mødet på

Den ny Forsamlingsbygning [Asylgade 9] i Søndags, hvor Fyns-Afdelingen blev dannet.

 

Odense.

 

Til det møde på den ny Forsamlingsbygning, som den nydannede Organisation ”Verdenskrigens Veteraner” havde indkaldt til, var ikke mødt så mange Mennesker, som Mødet egentlig havde Krav på – kun et halvt Hundrede Mennesker var til Stede, da et af Organisationens Københavnske Medlemmer, Aftenens Taler, B r i t z e [Johannes Britze, Kunstmaler], bød Velkommen.

 

Derimod savnede Basaren, der afholdtes samtidig i etagen ovenpå, ikke Tilslutning, og skønt Døren var lukket, trængte Larmen fra Festen ind i Lokalet og dannede et i Sandhed sælsomt Akkompagnement til det alvorlige, næsten uhyggelige Foredrag, der her blev holdt.

 

Britze fortalte klart og nøgternt om sine personlige Oplevelser på Vestfronten, uden Udmaling og Skildring, og viste Lysbilleder som Illustration – ikke just af samme slags, som man ser dem i de utallige ”Krigsfilms”.

 

Det var i og for sig ingen ualmindelig Skildring. Hovedpersonen var ingen Helt, der udførte

Heltegerninger og Vovestykker. Det var kun en ung Mand, der kom med i 1917, da han var 19 År, og som gjorde Krigens sidste Afsnit med på Vestfronten, akkurat som Hovedpersonen i ”Intet Nyt fra Vestfronten”.

 

Foredraget gjorde et overbevisende Indtryk – det var ingen Digter, der med Fraser og blomstrende Skildringer udmalede Krigen, det var en Mand, der fortalte om det, han havde set og følt – en Mand, af samme Støbning som Erich Maria Remarque [forfatter til "Intet nyt fra Vestfronten"] – en Mand, der har valgt at fortælle i stedet for at skrive.

 

Hvis Foreningen består af den Slags Folk, og den opfylder den Lovparagraf, der siger, at Medlemmerne, især på Vælgermøder, skal fortælle om deres oplevelser i Krigen – da vil den så sin Hensigt: at bekæmpe Militarismen, og det så kraftigt, som ingen anden Forening vil formå at gøre det.

 

 

150 mand ud – og 15 hjem!

 

Britze berettede om Livet i Skyttegravene, om Snavset, Sulten og Lusene, om Kålraberne

[=kålroerne], Melsuppen og om de faa Gram Kød, der måtte slå til, undertiden i flere Døgn.

Han fortalte om Massegravene, hvor Lig og Skeletter blev stablet sammen, han fortalte om

Bombardementerne, der begravede levende og døde, om de natlige Fremstød, om Nærkampe,

om de døde og sårede i Granathuller og Pigtrådshegn. Og han fortalte om sit eget Kompagni,

der drog ud en Forårsmorgen 150 Mand i alt – kun 15 vendte tilbage.

 

Han fortalte om den patriotiske Begejstring, om Løfterne og Talerne, om Pligtfølelsen overfor

Fædrelandet [Tyskland], der fik ham selv til at møde i Berlin, da Indkaldelsesordren kom til ham i 1917, skønt han boede i et neutralt Land, og kun lige var sluppet ud af Skolen.

 

Han fortalte om Lazaretterne og om Ophold bag Linierne, hvor ”Skyttegravs-svinene” der ikke havde fået Søvn eller Mad i flere Døgn, måtte øve Ekscercits og gøre stram Honnør i Timevis, fordi Officererne regnede dem for en slags Vagabonder, en slags Fribyttere, der intet havde lært og ikke havde den tilbørlige Respekt for de høje Herrer.

 

Han fortalte om Kejser-slaget den 21.Marts 1918, hvor man kun savnede Kejseren [den tyske kejser Wilhelm II], om de falske Rygter om Fred, der blev udspredt for at stimulere Stemningen. Om Parade-skyttegraven, der blev forevist Pressen og Kejseren, når han kom på Inspektion, i betryggende Afstand fra Ildlinien.

 

Han fortalte om Byer og Skove, der blev jævnede med Jorden, om Tanksangreb, om Flyvemaskiner, der forfulgte de sårede i Luften over Vejene, om Giftgas, Granater og Flammekastere. Fortalte, som han selv som menig Soldat havde set det, fortalte om Krigen, som den v a r, ikke som man ser den på Film.

Og hans Foredrag illustreredes af Lysbilleder så grufulde, så kun den, der f.Eks. har overværet

[Overretssagfører] K r e n c k e l s Foredrag, kan gøre sig noget Begreb derom.

 

 

En fynsk Afdeling af ”Verdenskrigens Veteraner”.

 

Hans Skildring af Livet i Skyttegravene og af Stemningen, der var den samme på begge Sider,

blev af og til hilst med Hør-råb fra Forsamlingen, som viste, at flere af de fynske Veteraner fra den store Krig, havde givet møde.

 

Og da han sluttede af, hilst med kraftigt Bifald, samledes de tilstedeværende Veteraner, Mænd fra alle Fronter, der i Krigen var Fjender, og man vedtog Oprettelsen af en fynsk Afdeling af ”Verdenskrigens Veteraner”, som senere vil vælge Bestyrelse og straks påbegynde Agitations-arbejdet.

 

Og vi andre, der kun var Tilhørere, gik ud igen, ud på de oplyste Gader, hvor Bilerne tudede, og Folk gik Strøgtur og så på Vinduerne og på hinanden.

 

Inde fra Restauranten larmede Jazzbandet løs: ”Så sa’ det Bom – ovenpå!”. Til Tonerne af Saxophon og Jazzinstrumenter valsede Ungdommen rundt mellem Bordene.

 

Det vi havde overværet, var kun et ”sælsomt Mellemspil”!

Men det var et af den Slags, der aldrig er forgæves!

 

B.O.

 

[originalen haves]

 

 

***

 

 

 

 

Amerikanerne har for længst fundet ud af,

at det er skadeligt at være i krig.

 

Todd Bowers, direktør i IAVA (amerikanske veteraner fra Irak og Afghanistan) sagde

i en tale bl.a.:

“In 2008 a RAND study reported that almost 20 percent of Iraq and Afghanistan

veterans screened positive for Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) or major

depression. A recent study by StanfordUniversity found that this number may be

closer to 35 percent.”

- og angående selvmord blandt soldaterne:

“Last year, more U.S. servicemembers died by their own hands than in combat in

Afghanistan

“In 2009 a record 334 servicemembers committed suicide.”

- og angående hjemløshed blandt hjemvendte veteraner:

“The VA [US Department of Veteran Affairs] estimates there are 107,000 veterans

homeless on any given night and nearly twice as many veterans experience homelessness

at some point during the year.”

DANMARK FOR FRED mener, at ovenstående endnu engang viser, at det er fysisk og

psykisk usundt for mennesker at være i krig!

Det har amerikanerne for længst fundet ud af.

Hvornår erkender vi det i Danmark?

Hvornår giver flertallet af befolkningen udtryk for deres ønske om fred? 

kilde: http://iava.org/content/%E2%80%9Cva-mental-health-care%E2%80%9D

 

 

***

 

 

 

DANMARK FOR FRED

 

er (- i disse krigstider) i fuld gang med at kommentere de politiske

partiers forsvars- og udenrigspolitik.

 

Indtil nu har vi kommenteret de Konservative, Socialdemokraterne, Venstre,

Kristendemokraterne, Socialistisk Folkeparti samt Dansk Folkeparti.

 

Vores foreløbige konklusion er, at alle de undersøgte partier* er med på den nye 

militær-bølge, der betyder, at man synes det danske forsvars nye hovedopgave er

at føre krig i fremmede lande.

 

Partierne tager det som en naturlig ting og ingen diskuterer emnet. Det er bare sådan.

 

Krigs-erklæringen imod Libyen skal også ses på den baggrund. Militæret er uddannet

og udrustet til at føre krige i fremmede lande - så skal isenkrammet vel også bruges!

Læs vore kommentarer!

 

* Kristendemokraterne undtaget, men de prioriterer ikke deres forsvarsholdninger særlig højt og har meldt ud, at de støtter V og K efter et valg.

 

Læs mere i rubrikken "De politiske partiers krigs- og fredspolitik":

 

http://danmarkforfred.dk/politik.htm

 

 

***

 

 

 

 

 

Frants Villadsens tale ved

"Stop krigen mod Libyen"-demonstrationen

foran krigs-ministeriet i København,

den 26.marts 2011:

 

 

 

Mit navn er Frants Villadsen og jeg repræsenterer DANMARK FOR FRED som

er en ikke-partipolitisk og humanistisk fredsbevægelse

 

Vi arbejder for at få Danmark væk fra den vanvittige og aggressive krigs-politik

som omhandler:

 

Afghanistan – Irak og Libyen!

 

Danmark er i krig for 3. gang i de seneste 10 år!

Skal denne bygning omdøbes fra forsvars-ministeriet til krigs-ministeriet?

Så er vi bombet helt tilbage til år 1905!

Den blev nemlig omdøbt fra krigsministeriet til forsvarsministeriet i 1905.

Vi er bombet 105 år tilbage i tiden!

 

Hvis jeg boede i et eller andet totalitært land kunne jeg måske forstå

 

- disse krigs-erklæringer

- disse volds-handlinger

- disse bombninger

- denne krigs-begejstring

 

men jeg bor i Danmark, som indtil for 10 år siden havde stolte humanistiske traditioner

for at løse problemer i verdens brændpunkter.

 

- jeg har lært om næstekærlighed

- jeg har lært om humanisme

- jeg har lært om ikke-vold

- og jeg har lært om med-menneskelighed

 

krig er det modsatte af alle disse begreber og

vi ved, at der findes masser af alternativer til krigsførelse!

 

så vi skal have drejet Danmark ind på en fredeligere kurs!

 

Libyen-krigen er desværre en naturlig følge af partiernes forsvarspolitik, for læser man

de politiske partiers mening om forsvaret ser man, at alle partier (med undtagelse af EL

og KRD) udnævner det danske forsvars nye hovedopgave til at føre krig i fjerne lande.

Det skal vi have ændret på!

 

Og vi skal ikke gi op!

Vi skal ikke lade militarismen sejre!

Vi vil ikke have et militaristisk Danmark!

 

DANMARK FOR FRED ønsker forebyggelse og lindring i stedet for at føre krig.

Forebyggelse før USA eller Nato starter den næste krig – og lindring når krigen raser.

 

Forebyggelse i form af diplomati og konfliktløsning -

lindring i form af humanitær hjælp.

 

Vi har oven i købet et godt eksempel på, at Danmark har været den lindrende part i en krig.

Vi skal tilbage til 1950. Her rasede Korea-krigen og USA bad gentagne gange Danmark om

at sende tropper.

Vi sendte i stedet hospitals-skibet ”Jutlandia”.

”Jutlandia” var af sted i 3 år og behandlede omkring 5.000 soldater samt 10.000 civile patienter.

Dét er humanitær hjælp!

 

Folk fra alle samfundslag – folk fra alle politiske partier – folk fra alle landsdele:

 

Giv udtryk for jeres ønsker om et fredeligt Danmark i fremtiden!

 

DANMARK - FOR - FRED! 

 

 

***

 

Artikel og kommentarer til:

 

 

“Jeg tænker på, at det kunne være min egen familie”

 

Henrik Hoffmann-Hansen | 1. september 2010

 

 I et interview med Kristeligt Dagblad fortæller Natos generalsekretær

Anders Fogh Rasmussen, hvordan han har det med kampens højeste pris.

 

Hver onsdag mødes Natos generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, med medlemslandenes

ambassadører i Nato Rådet.

Og hver onsdag indleder han mødet med at sende kondolencer til de lande, der har mistet

mennesker i krigen mod Taleban i Afghanistan.

Som statsminister måtte han også ofte udtrykke stor sorg over, at danske soldater blev dræbt.

Men hvordan kan man sørge over et menneske, man ikke kender personligt? 

Det spurgte Kristeligt Dagblad ham blandt andet om under det to dage lange officielle besøg

i Danmark.

"Jeg har i hvert fald altid følt det sådan, at selvom det er mennesker og en familie, man ikke

direkte kender, kan man ikke lade være med at tænke hele tiden, at 'tænk nu hvis det var ens

egen familie'. Selvfølgelig bliver det aldrig det samme, som hvis man personligt er involveret,

men alligevel kan man ikke lade være med at blive meget tungt berørt af tanken om, at her er

en familie, som har mistet en søn, en far eller et andet familiemedlem," siger Anders Fogh Rasmussen.

Han understreger dog også, at for ham er det ikke et alternativ at droppe krigen for fred og frihed.

Derfor er hans hovedbudskab til alle de Nato-lande, han er i gang med at besøge, da også det

samme: At man ikke må trække sig ud af Afghanistan, før arbejdet er 'gjort færdigt', ellers vender Taleban og al-Qaeda tilbage.

En klar advarsel til de mange krigstrætte regeringer og befolkninger, som mest tænker på at

få deres tropper hjem så hurtigt som muligt.

"Hvis man trak sig ud i utide, før arbejdet er gjort færdigt, ville man ikke ære mindet om de

soldater, som har betalt den højeste pris," siger han.

hoffmannkristeligt-dagblad.dk

 

  

Kommentar til ovenstående den 2.april 2011 fra Frants Villadsen, DANMARK FOR FRED: 

 

”RØRENDE … OG … BEKYMRENDE”

 

Det er rørende, at Kristeligt Dagblad stiller en krigsherre et sådant spørgsmål. Hvad havde man dog tænkt sig, han ville svare?

 

Netop Fogh Rasmussen er jo dén politiske leder fra Danmark som bærer rundt på det største

ansvar, for alle de døde og lemlæstede og psykisk ramte mennesker samt den tilhørende sorg

og fortvivlelse blandt de pårørende i den danske krigsdeltagelse i Afghanistan og Irak.

 

Krigenes højeste omkostninger er som bekendt:

 

- døde og sårede danske soldater

- sorgramte danske familier, venner og bekendte

 

- døde og sårede afghanske mænd, kvinder og børn

- sorgramte afghanske familier, kvinder og børn

 

Dén måde Fogh åbenbart reagerer på, når han skal kommentere endnu en død soldat, er

tilsyneladende ved, at han stærkt forestiller sig, at det er én fra hans egen familie som er

død. Først da kan han føle sorg.

 

Endvidere kommer Fogh Rasmussen bekymrende hurtigt over sine teoretiske betragtninger

over de svære menneskelige problemer: Han skynder sig at tilføje en klar advarsel til eventuelt

"bløde" mennesker: Krigen skal fortsætte, til vi har opnået vore mål, hvorefter han tilføjer:

For at ære mindet om de døde soldater.

Som om en krig skal føres på grund af mindet om de allerede døde soldater.

 

Den nye ikke-partipolitiske fredsbevægelse DANMARK FOR FRED har taget stilling til

krige og deres afstumpethed.

Har du?

 

 

 

 

 

28.12.2011

Jesus står for fred på jord mellem mennesker. Vi har lige sunget alle de dejlige julesalmer, der alle inkluderer budskaber om fred og kærlighed.

Men mange kristne lever desværre ikke op til "Fredens religion", for de støtter varmt den danske krigsførelse i Afghanistan, Irak og Libyen. Igennem mange hundrede år er det kristne budskab desværre i den grad (af politiske årsager) blevet gradbøjet og mistolket derhen, at det skulle være helt i orden at gå i krig.

Det er et uendeligt trist faktum, der dog bliver blødt lidt op af denne artikel, der omtaler, at Kirkernes Verdensråd (de er kristne!) har vedtaget en erklæring om, at krig skal gøres ulovlig.

DANMARK FOR FRED efterlyser et kristent konvent i Danmark, der følger op på Verdensrådets smukke erklæring og vedtager, at det kristne budskab medfører ALT andet end deltagelse i krig:

Forhandlinger, venskab, uddannelse, fattigdomsbekæmpelse, konfliktløsning, stjerne-diplomati og humanitær hjælp.

Læs artiklen her:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/422787:Kirke---tro--Kirkeorganisation-vil-goere-krig-ulovlig?articleid=422787&all=1&page=3#nyt_indlaeg

Kristne kriterier for "retfærdig" krig [Med vore kommentarer]:

- Causa justa: Der skal være en retfærdig grund [Kommentar: Politikere og andre godtfolk kan altid opfinde en "retfærdig" grund. I følge vores opfattelse, har der i mange år ikke været nogen retfærdig grund til at føre krig.]

- Legitima potestas: Det skal være en legitim autoritet, der erklærer krig [Kommentar: Man erkender ikke at Jesu ord = Fred på jord!]

- Ultima ration: Krigen skal være den sidste udvej [Kommentar: Danmark har i ingen af de tre krige, vi har ført de seneste 10 år, prøvet at undgå militær krig!]

- Recta intentio: Krigen skal være båret af den rette intention, som alene kan være at genoprette freden. Og der skal være rimelig udsigt til, at det kan lykkes [Kommentar: Politikere kan altid italesætte en angrebs-krig, så de pludselig forvandler den til en forsvars-krig - den sidste sætning om at krigen helst skal lykkes, er direkte tåbelig.]

- Krigen skal være styret af proportionalitet og mådehold [Kommentar: Hvormange bomber må man smide i hovedet på fremmede folk? I krig gælder alle kneb!]

Kilde: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/157298:Kirke---tro--Kirken-og-krigen?all=1

***

26.12.2011

Nye oplysninger om Danmarks deltagelse i Irak-krigen:

Under Irak-krigen udleverede danske soldater ulovligt fanger til irakerne, så Danmark ikke kunne beskyldes for tortur, lemlæstelse og drab.

Vores kommentarer:

Historien har et utal af gange vist, at der overhovedet ingen grund er til at stole på en krigs-førende part. I dette tilfælde heller ikke den danske krigsmagt i Irak-krigen 2003-2007.

Hvis ikke Wikileaks havde afsløret noget i denne sag, var der sandsynligvis gået endnu flere år, førend dette var kommet for dagens lys, men usandheder vil altid blive afsløret, før eller siden.

Det bliver desværre ikke den sidste usandhed, den danske krigs-maskine bliver afsløret i. At lyve og fortie er en del af krigen.

Alle ansvarlige vasker naturligvis hænder, hvad ellers? De får ellers en høj løn netop for at påtage sig et ansvar, men når ansvaret så kommer til dem, bestiller de ikke andet end at vaske hænder.

De er derfor ikke deres ansvars-løn værd.

Læs her:

http://politiken.dk/politik/ECE1487942/forsvarschef-vi-broed-krigsregler/

***

26.12.2011

Se vores første test-introduktions-video (2:20 min.) her:

http://www.youtube.com/watch?v=emvJHIZF9U8

***

22.12.2011

DANMARK FOR FRED ønsker alle venner en fredelig Jul 2011!

***

16.12.2011

Jacob Haugaard og Frants Villadsen til film-optagelse den 6.juli 2011

DANMARK FOR FRED var blevet inviteret til at være statister i Finn og Jacobs

nye film "Den sidste rejse". Det blev en dejlig dag og optagelserne foregik i strålende

solskin. Se flere billeder fra optagelserne i "Fotos".

***

12.11.2011

Tak til alle, der reagerede på nedenstående opfordring. Da udenrigsminister Søvndal endelig har meldt klart ud, at Danmark under ingen omstændigheder skal deltage i et militært angreb mod Iran, stilles nedenstående opfordring dog i bero. Vi følger udviklingen i situationen og holder kontakt.

***

(Israelsk freds-symbol) (Iransk freds-flag)

7.11.2011

DANMARK FOR FRED opfordrer på baggrund af aktuelle trusler om et militært angreb på Iran, til at planlægge en fælles demonstration - imod atomvåben og krig (og Danmarks eventuelle deltagelse) - ved Israels og Irans ambassader i København!

Vi har udsendt en opfordring om samarbejde til alle freds- og anti-krigs-grupper, som vi kender. Læs opfordringen i "Artikler" og informer dine fredelige venner.

De to ambassader ligger tæt ved hinanden i Hellerup.

NB: Angående dette initiativ skal følgende bemærkes:

Når debatten drejer sig om Israel, er der desværre ofte tale om et "enten-eller" for mange danskere. Enten er du ukritisk FOR Israel - ellers anses du for at vær en fjende af Israel. Vi mener, det er en u-humanistisk, u-kærlig og betændt holdning.

DANMARK FOR FRED er hverken "imod" Israel (- eller Iran), men vi er som altid stærkt imod angrebs-krig af enhver art, ligesom vi er imod atomvåben af enhver art - samt eventuel dansk deltagelse i flere af USAs krige.

***

29.10.2011

Læs vore nye artikler i rubrikken VETERANER FOR FRED,

bl.a. artiklen

Søren Kierkegaard og et Danmark i krig:

”Har et menneske lov til at lade sig slå ihjel for sandheden?”

***

20.6.11: EFTERLYSNING! Unge musikalske mennesker.

Jeg har lige set Jimi Hendrix i tv spille "The star sprangled banner" på Woodstock Festivalen 1969.

Han spiller en udgave af den kendte amerikanske national-melodi, som han har gjort til en personlig protest mod USAs krig i Vietnam. Melodien er blandet med bombe-sprængninger, maskingevær-ild og krigs-larm, skrig og skrål. OK, han er en fremragende gutarist, men det må kunne lade sig gøre på mange måder.

På DIN måde?

Når man tænker på, at Danmark har været i krig i 10 år - Afghanistan - Irak - Libyen - så er det på tide, at vi får en tilsvarende udgave af "Der er et yndigt land".

Danskerne går og tror, at vi er så fredelige, men det har de seneste 10 års militaristiske forsvars- og udenrigspolitik vist, at det er vi (eller nogen) bestemt ikke.

***

Vi er på fredens vegne glade for at kunne fortælle, at Enhedslisten 21.5.2011 har præsenteret et forslag om, at der skal oprettes et freds- og konfliktløsningscenter.

Frank Aaen udtaler bl.a.: - Vi vil have en ny udenrigspolitik, der fokuserer meget mere på, hvordan Danmark kan bidrage til at skabe fred og løse konflikter.

Husk venligst på, at DANMARK FOR FRED stadig er strikt ikke-partipolitisk, men vi vil bringe fredelige forslag fra alle partier! Læs om forslaget her:

http://www.b.dk/politiko/el-fredsforskning-skal-paa-finansloven

***

Inden man drager i krig.

En ung dansk mand gør sig tanker om at melde sig til krigen i Afghanistan.

Hans primære begrundelser synes at være:

1) et behov for at opleve noget "ekstremt og grænsebrydende"

2) at blive anerkendt og respekteret

3) at føle sig levende

Vi forstår et langt stykke hen ad vejen unge menneskers behov, men ville ønske,

at deres bevidsthed om krig var lige så stor som deres bevidsthed om deres egne behov.

Hvor stammer denne manglende bevidsthed om krigens rædsler fra?

Fjernsynets romantisering? Computerspillenes kolde og voldelige verden? Forældrenes ubevidsthed?

Læs hans tanker her: http://www.fyldepennen.dk/tekster/40889/inden-man-drager-i-krig

***

En fredelig løsning.

15.maj 2011: Vi er ved at udarbejde vores nye freds-program "En fredelig løsning".

Vi vil meget gerne have dine kommentarer og forslag til yderligere punkter:

- Oprettelse af et Freds-ministerium!

- Annulering af det danske forsvars hovedrolle som international magt!

- Ingen nyanskaffelser af jagerfly!

- Besparelser på forsvarsbudgettet!

- Skarp skelnen mellem freds- og krigsmissioner!

- Stop krigen mod Libyen!

- Danske tropper hjem fra Afghanistan!

- Udvikling af diplomatiske og humanitære tilbud for forebyggelse og lindring af krig!

***

En rigitg god nyhed: Regeringen vil spare 2 mia.kr på forsvaret fra 2015. Flemming Vinther, Hærens Konstabel og Korporalforening, frygter, at man med besparelserne ikke kan opretholde regeringens aktivistiske udenrigspolitik. Hurra! Så er der udsigt til, at DANMARK FOR FRED når målet!

http://pdf.easy2net.dk/psview.php?id=a2d2a76d&page=1

***

Flyvevåbnet skriver, at de pr. 2.5. 2011 har smidt ialt 319 bomber i hovedet på folk i Libyen.

Regner man med, at hver bombe dræber 4 mennesker, svarer det til, at danske piloter har dræbt ialt 1.276 mennesker.

Regner man med en pris pr. bombe på officielt 200.000 kr, svarer det til en udgift på 64 mill.kr. - tallet skal dog sandsynligvis fordobles.

Protester mod krig!

http://forsvaret.dk/FTK/Nyt%20og%20Presse/missionupdate/Pages/Missionupdate2maj.aspx

***

 

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad, ultimo marts 2011

Hvor er præsterne henne: Danske soldater slår ihjel..

Det er fint, at præsten Flemming Pless snakker med en dansk soldat om liv og død og at slå ihjel i bogen "Du må ikke slå ihjel".
Men han glemmer at bearbejde en meget vigtig ting:
Han glemmer, at de smukke kristne budskaber og sætninger på ingen måde kan komme til at gælde på slagmarken. På slagmarken gælder kun personlig overlevelse og kammeraternes vel - opnået med alle midler.

Hvornår gælder de smukke kristne budskaber og sætninger mon så?
Jo, på detpersonligeplan gælder de fra det øjeblik ens søn eller datter vil melde sig til krigs-førelse. Her gælder (bl.a.) "Du må ikke slå ihjel" og "Du skal elske din fjende" - og dermed basta. Ikke noget med, at sønnen da skal have lov til at få noget på opleveren eller andre mystiske accepter af krigstjeneste og dermed drab.
På detpræsteligeplan gælder de smukke kristne budskaber og sætninger lige fra den dag, hvor en regering udpeger en fjende og en krig. I 2001 (Afghanistan) - 2003 (Irak) og i 2011 (Libyen) var der rig lejlighed for præster til at gøre opmærksom på de smukke kristne budskaber og sætninger.
Hvor er I henne?

 

Links:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/304318:Interview--Naar-det-er-noedvendigt-at-slaa-ihjel

http://www.kristeligt-dagblad.dk/laeserdebat/traad/26820?post_id=244818#post_244818

***

Vi var med til demonstrationen mod krig lørdag den 9.april 2011 i København:

STOP KRIGEN MOD LIBYEN!

- Danmark for fred – Stop dansk krigsdeltagelse!

- Ingen blod for olie og storpolitiske interesser!

- Stop besættelsen af Irak og Afghanistan!

- Støt de folkelige oprør i Mellemøsten og Nordafrika!

Se interview med Bjarne Nederby Jessen her:

http://www.youtube.com/watch?v=FO_s7FzK6vQ

Se Bjørn Elmquists tale her:

http://www.youtube.com/watch?v=bLO1yOrqmOE

Se "Stop krigen mod Libyen"'s hjemmeside og bestem dig for at være med næste gang vi demonstrerer for fred! DANMARK FOR FRED arbejder sammen med alle freds-elskende mennesker, for hvis vi skulle vente på 100% helt "rigtige" paroler, så blev det aktive fredsarbjde ikke til noget. Så kunne vi stadig sidde hjemme i sofaen... Vi er enige i alle ovenstående paroler, men er ekstra stolte af, at vi fik ordet "fred" med - og oven i købet "Danmark for fred"!

http://stopkrigenmodlibyen.dk/

***

Stort flertal i Folketinget for krig!

Folketingets ivrige deltagelse i Libyen-krigen er et naturligt resultat af de

danske partiers forsvars-politik. Alle mener nemlig (med undtagelse af EL

og KRD) at forsvarets vigtigste opgave er at føre krig i fjerne lande! Man er

begyndt at kalde det for deltagelse i "væbnede konflikter" - men det er det

samme som krig. Læs vore kommentarer til partiernes forsvars-politik.

***

"...han skal mentalundersøges..."

SF ønsker landtropper indsat i Libyen. Vi har for et par uger siden taget

stilling til ovenstående problematik, for lidt længere nede i vores korte nyheder står:

“Warning Against Wars Like Iraq and Afghanistan”, hvor den amerikanske

forsvarsminister Robert M. Gates udtaler følgende:

“In my opinion, any future defense secretary who advises the president to

again send a big American land army into Asia or into the Middle East or

Africa should ‘have his head examined...” ... var det mon en SF-politiker

han hentydede til?


MEN, nu står vi der igen. Løbet er kørt, Danmark er igen i krig. Lad det dog blive ved jager-bomberne, når nu flertallet af politikere har stemt for angreb. SF's forslag om landtropper er lige til skraldespanden.

***

"ALT MÅ GØRES FOR AT UNDGÅ KRIG I FREMTIDEN":

Vores kommentar den 19.3.2011 til Deadline om Libyen, DR2 kl. 22.30:

De 4 voksne mænd i studiet minder uhyggeligt meget om friske sports-kommentatorer,

der ivrigt kommenterer krigs-taktikker og angrebsmåder mod Libyen - og udtrykker

en "vi-mod-dem"-holdning, præcis som om de kommenterede FCK mod Chelsea.

Men det drejer sig om krig...

Vi mener de i stedet skulle have brugt deres viden og evner på at analysere, hvorfor

Vestens efterretningsvæsner ikke opdagede de nord-afrikanske oprør i tide, så man

kunne have hjulpet på andre måder, end et militært angreb. De skulle endvidere have

fundet ud af, hvilke andre lande i Europa som er imod et militært angreb, ligesom disses

bevæggrunde nok var en snak værd (bl.a. Tyskland). Sidst skulle de have diskuteret hvorledes

Danmark undgår krig i fremtiden ved bl.a. at være på forkant med udviklingen - efteretnings-

væsnet må sættes til at gøre alt for at undgå krig i fremtiden.

***

Danmark for Fred undrer sig over, at danske journalister kun fokuserer på politikere og

lande som ønsker at føre krig i Libyen. Som et eksempel ønsker Tyskland ikke at føre krig,

se her:http://www.thelocal.de/national/20110317-33781.html

Her siger den tyske udenrigsminister Westerwelle bl.a.:

- ”Tyskland burde lære fra sin nyere historie, at militære interventioner ikke er nogen løsning.”

***

Så du "Ross Kemp i Afghanistan", del 4, 16.3.2011? Den havde følgende triste "højdepunkt":

Tre engelske doldater døde af at blive bombet af et amerikansk fly. Man så, at de resterende soldater hurtigt afskrev deres kammerater og acceptererde at de var døde. En mængde psykologiske forsvars-mekanismer træder i kraft og ingen viser følelser. De reagerer unaturligt, hvilket ikke kan være sundt for unge mennesker. Endvidere bliver hævn-motivet stort og holder soldaterne i gang i krigen med nye angreb. Nye baser bliver opkaldt efter faldne...

DANMARK FOR FRED mener, at krig er helvede på jord.

***

Læs Uffe Ellemanns blog om Libyen:

http://uffeellemann.blogs.berlingske.dk/2011/03/08/skal-der-gribes-milit%25c3%25a6rt-ind-i-libyen/

***

Uddrag fra artikler i Jyllandsposten om danske soldater, august 08:

”… især min mor synes, at det er frygteligt, at jeg tager derned. Forleden kom hun ind og sad på kanten af sengen, og så begyndte hun at græde. Man skal vide, at det tager meget hårdt på den nærmeste familie, når man vælger at tage af sted,« siger Henrik Brandt Sørensen.”

Kilde: http://jp.dk/indland/article1403751.ece

”Det politisk korrekte er at sige, at man drager i krig for afghanerne, men i sidste ende gør man det jo for sin egen skyld, understreger Morten Riis Hansen.”

http://jp.dk/indland/article1403052.ece

”Jeg ved fra de tidligere udsendelser, at man er mærkelig og asocial, når man vender hjem. Man får svært ved bare at deltage i en 50 års fødselsdag.”

http://jp.dk/indland/article1403057.ece

Blandt andet derfor er DANMARK FOR FRED imod krig og for brug af fredelige midler til at forebygge / lindre internationale konflikter!

***

Vi kan ligeledes anbefale Jyllandspostens artikel-serie "Hjem fra krigen". Klik ind på:

http://jp.dk/system/topicRoot/Hjem_fra_krigen/

***

Så du "Ross Kemp i Afghanistan, del 3", DR1 06.03.11?

Udsendelsen havde følgende triste "højdepunkter":

- soldaterne véd på forhånd intet om, hvorledes det er, at være i krig. De blev overraskede...

- soldaterne kæmper udelukkende for sig selv og hinanden

- de engelske soldater kan ikke vende tilbage til deres hjemland og kun skyde med løs krudt. Det er alt for kedeligt.

- Mor græd over mistet søn og ville hellere ha haft sin søn hjem end en medalje...

Protester mod krig!

***

Så du "Ross Kemp i Afghanistan" del 2 på DR1, den 27.02.2011?

Udsendelsen havde følgende triste "højdepunkter":

- Efter 6 års krig havde englænderne endnu ikke formået at opbygge noget konkret til befolkningen.

- Ross omtalte, at han så mange børn uden lemmer efter mine-sprængninger

- 4 børn såret efter ild-kamp

- de lokale er imod ISAF-styrkerne

***

DANMARK FOR FRED er omtalt i en stor artikel på bagsiden af Helsingør Dagblad,

mandag den 28.02.2011. Køb avisen, eller klik her:

http://helsingordagblad.dk/article/20110228/NETNYT/702289995

 

***

USA’s forsvarsminister advarer mod krige som Irak og Afghanistan.

New York Times fra den 25.februar 2011 bringer en artikel under overskriften:

 

“Warning Against Wars Like Iraq and Afghanistan.”

 

En artikel som DANMARK FOR FRED finder meget interessant.

 

I artiklen udtaler den amerikanske forsvarsminister Robert M. Gates følgende:

 

“In my opinion, any future defense secretary who advises the president to again send a big

American land army into Asia or into the Middle East or Africa should ‘have his head examined,’ as

General MacArthur so delicately put it,”

 

- hvilket ifølge DANMARK FOR FRED sikkert kommer til at betyde, at Danmark i fremtiden slipper for at sende

kampsoldater i krig i fremmede lande. Det er jo for det første (med politiker-logik) alt for kostbart – og for det andet

 (sekundært, set med politiker-øjne) så koster det for mange menneskeliv.

 

Robert M. Gates fortsætter med, at kommende amerikanske krige

 

…”were more likely to be fought with air and sea power.”

 

så sandsynligvis bliver det vores luftvåben og søværn som i stedet bliver sendt i krig.

 

MEN, lur mig om ikke det lykkes DANMARK FOR FRED - sammen med flertallet af den danske befolkning - at ændre

 

 Danmarks forsvars- og udenrigspolitik inden da!

 

Kilde: http://www.nytimes.com/2011/02/26/world/26gates.html?_r=1&ref=global-home

***

25.02.2011

Danske soldater marcherede i København for at blive hyldet!

Gør det dig frustreret - trist - forvirret - bange - vred?

Så giv udtryk for din vilje til fred, ved at købe eet af vore klistermærker!

Vi var tilstede på dagen med en stille protest. På Rådhuspladsen observerede vi, at der

deltog cirka 1000 soldater samt kun 1000 tilskuere. Vi er tilfredse med, at det kun var

pårørende og soldater i civil som hyldede veteranerne.

***

20.2.2011

Vedrørende tv DR1 "Ross Kemp i Afghanistan" del 1:

Udsendelsen havde følgende triste "højdepunkter":

- de pårørende var bange og græd, fordi deres kære ville i krig.

- soldaterne benævnte - efter 2 måneder i krig - Afghanistan som "Helvede" (DANMARK FOR FRED mener, at krig = helvede)

- reporteren syntes, at soldaterne så 5 år ældre ud efter kun 2 måneder i krigs-zonen

***

Hørt:

Udtalelse fra den danske hær: En foresat siger til en ung soldat, der skal til Afghanistan:

"Drop din kæreste, hun er bare til besvær, mens du er udsendt!"

***

Læserbrev af Frants Villadsen i Politiken, 19.1.2011

Krigens følger.

I 1914 udførte den engelske hær en undersøgelse af en hærenhed på 758 soldater , der

havde været på Vestfronten. Resultatet blev, at man vurderede, at kun 33 procent ville

være i stand til at leve et normalt liv, efter at de havde deltaget i krig. Derefter hemmelig-

gjorde man selvfølgelig undersøgelsen, men mon ikke alle højere militærpersoner i hele

verden kender til undersøgelsen? Derfor er det mod bedre vidende, at man har sendt unge

danskere i krig – for derefter at blive overrasket over, at der kommer problemer ud af det.

 

Forsvarsministerens svar på læserbrev i Politiken, 22.1.2011

Veteraner

I et læserbrev 19.1 skriver Frants Villadsen, at unge danskere i dag sendes i krig mod bedre

viden. Han henviser til en undersøgelse fra 1914, der skulle vise, at det er belastende at være

i krig. Aktuelle undersøgelser af hjemvendte veteraner fra Kosovo og Afghanistan viser, at

de fleste veteraner oplever deres udsendelse mere berigende end belastende. Danmark er

samtidig blevet bedre til at støtte vores soldater og deres pårørende, før, under og efter udsendelse.

I regeringens veteranpolitik fra oktober 2010 er et af de konkrete initiativer oprettelsen af et

permanent videnscenter, så vi gennem øget viden kan sikre, at indsatsen for vore veteraner og

pårørende sker på et aktuelt og stadig mere kvalificeret grundlag. Jeg synes derfor Villadsen skal

forholde sig til nutiden, ikke til fortiden.

Gitte Lillelund Bech, forsvarsminister (V)