+     

Samarbejde i fredsmiljøet.

Søgefunktion:

Søg på denne side ved at trykke F3 + "søgeord" (=det ord du vil søge efter)

f.eks.: F3 + samarbejde

 

 

17.03.2014: Samarbejde er vejen til fred, derfor fredsministerium.dk

 

28.08.2013: Vi opfordrer vores læsere til at følge det spændende og unikke freds-samarbejde på fredsministerium.dk's hjemmeside: www.fredsministerium.dk

 

***

 

Al tekst herunder dokumenterer Danmark for Freds grundlæggende arbejde for at skabe fredssamarbejde via foreningen fredsministerium.dk

 

***

 

DANMARK FOR FRED arbejder for, at danske freds-grupper begynder på

et samarbejde, til gavn for den vildførte befolkning og til gavn for et fredeligere Danmark

og en fredeligere verden i fremtiden.

 

Vi anerkender, at de forskellige freds-grupper anskuer freds-arbejdet ud fra mange forskellige synsvinkler; politiske, humanistiske, religiøse, intellektuelle, elitært eller amatør-lignende; men det er ikke interessant i denne sammenhæng.

Det interessante er, at vi alle arbejder henimod et Danmark, som i fremtiden arbejder med

freds-førelse i stedet for krigs-førelse.

Det vil sige, at Danmark i stedet for militære missioner, blandt andet skal arbejde med international konfliktløsning, stjerne-diplomati, mediation, målrettet humanitær hjælp og bistand med krav til udviklingslande.

 

***

 

Hvorfor skal vi samarbejde med andre?

Organisationerne skal arbejde sammen, fordi det gør indsatsen endnu mere effektiv.

Jo mere organisationerne koordinerer indsatsen, jo bedre og mere helstøbt bliver den -

for man har forskellige kompetencer og forskellige indgangsvinkler ligesom organisationerne

kan bruge hinandens viden.

 

Hvad sker der, hvis vi ikke samarbejder?

Organisationerne risikerer at komme i en konkurrence-situation. Organisationerne har ikke

ubegrænsede midler og det er spild af ressourcer og kompetencer.

 

Hvordan gavner samarbejdet freds-sagen?

Jo mere mangfoldige organisationerne er, jo bedre er det for freds-sagen. Det er vigtigt at aktivere forskellige typer af organisationer, for der er mange aspekter i freds-sagen, der kan arbejdes med og jo flere befolkningsgrupper kan der nås.

 

Inspireret af Røde Kors, Frivilligbladet, 01/2012 side 11

 

***

Her følger DANMARK FOR FREDs kommunikation til andre fredsgrupper om opfordringer til samarbejde:

 

De nyeste mails står først.

 

Vi har gjort mange tiltag:

- ved at udsende en åben mail henholdsvis den 1. september 2011, den 5. januar 2012 og

09.januar 2012.

- ved at afholde et indledende møde den 09.februar 2012 og ved (sammen med Aldrig Mere Krig

og FredsVagten) at udsende invitationen den 23.februar 2012. Vi arbejder stædigt videre.

 

Marts 2012: Det lykkedes! Samarbejds-gruppen fredsministerium.dk er blevet dannet og kører på

skinner således, at freds-tankerne derved bliver repræsenteret på Folkemødet på Bornholm den 14.-17.juni 2012!

Se http://www.fredsministerium.dk/

 

Folkemødet på Bornholm 2012 blev en stor sucess for fredsministerium.dk, da alle involverede var enige om, at det skulle gentages til næste år. Internt i gruppen fungerede samarbejdet upåklageligt og eksternt kom vi i kontakt med rigtig mange mennesker, uddelte over 700 foldere, holdt taler på Speakers Corner, spillede freds-musik og meget mere. 

Vi kan dermed konstatere, at fredsministerium.dk er gået fra at være en idé til at være en realitet!

 

Pr. 6.oktober 2012 afholder vi det første møde i rækken af forberedelsesmøder til næste år.

Vi er sprængfyldte af nye, spændende ideér - og ønsker at udvide kredsen af deltagende grupper.

Vi udsendte derfor følgende invitation til over 70 grupper og personer:

 

Invitation til møde:

lørdag den 6. oktober 2012

kl. 15 – ca. 19.30

i Medborgercentret Grøndal,

Godthåbsvej 262,

2700 Vanløse, København

Program:

Kl. 15 - 15.30: Vi byder velkommen med kaffe

Kl. 15.30 – 17.30: Møde ang. fredsministerium.dk samt vores kommende deltagelse i Folkemødet på Bornholm 13.-16. juni 2013

Kl. 17.30 – 18.30: Danmark for Fred inviterer på pizza

Kl. 18.30 – 19.30: Evaluering og afrunding

 

fredsministerium.dk er et samarbejde mellem:

FredsVagten, Aldrig Mere Krig, Danmark for Fred, Kvinder i Sort, Kvækerne, Kunstnere for Fred, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Valby og Sydvest mod Krig, Nordiske Mediatorer MMCR, Fredsskattefonden.

Tilmelding til Frants Villadsen, 2824 1717, mail: danmarkforfred@live.dk

Praktiske oplysninger:

·       Web-adresser:

http://www.fredsministerium.dk/

https://www.facebook.com/pages/fredsministeriumdk/192199654214554

·       Transport:

Busserne  2A og 10 holder lige ved døren (Vognborgvej), se evt:

2A: http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/kort/Pages/Kort.aspx?direction_gid=9014200000210000&line_name=2A&linegid=9011200000200000

10:

http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/kort/Pages/Kort.aspx?direction_gid=9014200001010000&linegid=9011200001000000&line_name=10

S-tog holder ved Grøndals Station (5 min. gang), se evt:

http://maps.google.com/maps?q=Gr%C3%B8ndal+Godth%C3%A5bsvej+173,+2720+Vanl%C3%B8se 

hvor man går mod nord-øst til ”h”-mærket ved Vognborgvej.

·       Diverse:

Tilmelding til Frants.

Punkter til dagsorden tilsendes Frants senest 21.september.

Dagsorden udsendes 22.september.

Øl og vand kan købes.

 

Med venlig hilsen,

På fredsministerium.dk’s vegne

Frants Villadsen

Mail: danmarkforfred@live.dk

 

***

 

 

26.04.2012: 

Kære fredsven.

fredsministerium.dk er et nyskabende samarbejde mellem freds-grupper og andre interesserede,

om at repræsentere et fredeligt alternativ til Danmarks militær-aktivistiske udenrigspolitik.

Samarbejdet går i første omgang ud på at blive repræsenteret på Folkemødet på Bornholm fra den 14. - 17. juni 2012.

Det er glædeligt at kunne fortælle, at samarbejdet allerede nu tegner til at blive meget vellykket!
Det tegner til, at der gennem samarbejdet bliver trængsel af fredsfolk på Bornholm - og jo flere vi er,

jo bedre bliver vores budskaber hørt og formidlet.
Vi har lejet et telt / en bod på 3 x 6 meter, så der er rigelig plads til alle.

Mange grupper har allerede meldt sig og vi er godt på vej til at opfylde de økonomiske krav.
Deltagende grupper er pt.:

Danmark for Fred
FredsVagten
Aldrig Mere Krig
Kvinder i Sort
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Kvækerne
Fredsskattefonden
Valby og Sydvest mod Krig
Kunstnere for Fred

- og vi har positive kontakter til:

RIKO (Rådet for International Konfliktløsning)
Jan Øberg
Nej til Krig
Nordiske Mediatorer
m.m.fl.

Vi ønsker selvfølgelig at blive mange flere, så vores budskaber kommer længere ud.

Der er også brug for dig (og din forening)!

Selvom vi også på nettet befinder os i en indledende fase, vil vi foreslå dig at tjekke os ud på:

www.fredsministerium.dk

- og på Facebook: fredsministerium.dk

Ring gerne for yderligere oplysninger.

Med ønsket om et godt freds-samarbejde.

Med venlig hilsen,
Frants Villadsen

 

***

 

 

23. februar 2012

 

Hej freds-folk!

Vil I være med til at repræsentere fredsbevægelsen samlet på Folkemødet på Bornholm i juni måned 2012?

Dette er en invitation til jer om at deltage i et samarbejde om et konkret enkeltstående fredsprojekt. Og den organisatoriske ramme

herfor har de 3 initiativtagende fredsgrupper Danmark for Fred, FredsVagten og Aldrig Mere Krig, valgt at kalde:

fredsministerium.dk

Flere andre grupper har allerede udvist positiv interesse og vi afventer deres udmelding.

 

Mere konkret indleder vi altså samarbejdet, for at blive repræsenteret med et fælles freds-telt på Folkemødet på Bornholm den 14. – 17. juni 2012.

Tilstedeværelsen under det fælles navn fredsministerium.dk vil også give os muligheder for mere slagkraftigt at udnytte de muligheder Folkemødet

giver for deltagelse i debatter, happenings og andre aktiviteter, med brug af alle de tilmeldtes fantasi og aktive indsats.

 Som en begyndelse har de tre grupper hver især afsat 2.000 kr. til projektet, men nye deltagende gruppers økonomiske bidrag kan i øvrigt variere,

alt efter størrelse og økonomisk pondus. Vi vil senere i processen søge fonde mv.

fredsministerium.dk har i høj grad også brug for jeres medvirken!

Freds-sagen har i det hele taget brug for, at alle står sammen og i videst muligt omfang bliver enige om væsentlige fælles projekter.

Det kunne være vores fælles vision i tiden efter et forhåbentligt vellykket ”freds-træf” på Folkemødet på Bornholm. Vi inviterer jer derfor til på lige fod at deltage i fredsministerium.dk ! 

Vi erkender samtidig, at freds-folk er forskellige og at arbejdet for fred kan have mange tilgangsvinkler; men vi mener, at vi under overskriften

fredsministerium.dk kan finde frem til en fælles kerne af værdier, som vi på Bornholm kan præsentere for befolkning, medier og politikere.

Initiativgruppen bag fredsministerium.dk lægger her ud med at foreslå følgende budskaber i overskriftsform til præsentation på Folkemødet:

-         Oprettelse af et Fredsministerium!

-         Nej til militaristisk udenrigspolitik!

-         Ja til freds-aktiv udenrigspolitik!

-         Civil ikke militær konfliktløsning!

-         Forskning i fred-førelse!

-         Fokus på alternativer til militære missioner!

-         Fredsundervisning på alle klassetrin!

-         Nedskæringer af militærudgifterne!

-         Skarp skelnen mellem freds- og krigs-missioner!

-         Krig er også terror!

-         Ingen dansk våbenproduktion og -transport!

 

Kontakt gerne én af de tre kontaktpersoner for nærmere oplysninger.

Vi håber at høre fra jer i løbet af 14 dage.

Send gerne denne mail videre til din kollega, hvis vedkommende også er interesseret.

 

Med mange fredelige hilsner,

 

Arne Hansen (Aldrig Mere Krig) – post@arnehansen.net

Bo Richardt (FredsVagten) – bo@fred.dk

Frants Villadsen (Danmark for Fred) – danmarkforfred@live.dk

 

***

 

(nyt logo for fredsministerium.dk designet af Frants Villadsen)

 

9. januar 2012

 

Hej freds-venner!

Den 6. januar 2012 udsendte DANMARK FOR FRED en forespørgsel til de freds-grupper jeg kender til, samt andre interesserede, om der var interesse for en fælles freds-repræsentation ved det kommende

Folkemøde på Bornholm, den 14.-17. juni 2012.

Tak for de mange gode og konstruktive tilbagemeldinger.

Jeg har arrangeret et indledende møde, hvor vi kan få lejlighed til at drøfte initiativet og mulighederne:

 

torsdag den 09.februar 2012 kl. 19.00

”Støberiet”, Blågårds Plads, lokale 304

 

(Mødet var oprindeligt fastsat til den 2.februar, men da Støberiet bygger om, er mødet flyttet)

For at I har mulighed for at forberede jer, er dagsorden:

1.      Velkomst. Præsentation.

(Evt. meddelelser fra andre interesserede grupper)

2.      Orientering om Folkemødet Bornholm.

(Sted, priser, muligheder)

3.      Hvad kan samarbejdet indebære?

(Herunder: Fælles eller individuelle logoer - web-side – materiale - freds-punkter, aktiviteter, happenings, deltagelse i andre møder på Folkemødet etc.?)

4.      Økonomi, Fundraising.

Vi skal have dannet en gruppe, der har mod på økonomi, da Fredsbevægelsen generelt fattes penge.

5.      ?

6.      Kommende møder.

I opfordres til evt. at foreslå flere punkter.

Mødet afholdes i København, men opfordringen til samarbejdet er selvfølgelig ment for alle fredsfolk i hele Danmark, så hvis I ikke har mulighed for at mødes den 2. februar, opfordrer jeg jer til, i god tid før mødet afholdes, at udtrykke tanker og meninger, så jeg kan referere det over for de fremmødte.

Videresend gerne denne meddelelse til andre interesserede, som jeg ikke kender til.

Vi modtager kommentarer, holdninger samt din tilmelding på danmarkforfred@live.dk

 

Med venlig hilsen,

Frants Villadsen

DANMARK FOR FRED

 

Læs evt. vores opfordring udsendt den 6. januar 2012 her:

http://danmarkforfred.dk/samarbejde.htm

Folkemødet Bornholm:

http://www.xn--folkemde-bornholm-50b.dk/?gclid=CIyZvavUs60CFYa-zAodonnCnQ

Ideer: Om Greenpeace på Folkemødet:

http://www.greenpeace.org/denmark/da/nyheder/Lars-Lokke-kom-under-regnbue-paraplyen/

Ideer: Fra Netavisen Bornholm:

http://www.bornholm.nu/?Id=36484

Støberiet:

http://kubik.kk.dk/kultur2200/lokaler-1/modelokaler/

 

***

 

05. januar 2012

 

Hej Alle.

 

DANMARK FOR FRED er en uafhængig freds-bevægelse oprettet januar 2011.

 

I september måned udsendte vi en opfordring til freds-grupper i landet (dem vi kendte) samt eventuelle interesserede om et øget samarbejde, der skulle virke blandt både befolkning, presse og politikere for at øge og udbygge deres kendskab til freds-sagen - og alternativer til dansk krigsførelse.

 

Ud af cirka 70 udsendte henvendelser fik vi cirka 10 svar, der både var positive og mindre positive. Tak for svarene, men det indikerer, at der ikke er den store interesse for den form, vi dengang skitserede.

 

Derfor vil DANMARK FOR FRED nu komme med et andet forslag til, hvorledes fredsgrupperne kan samarbejde:

 

Er der interesse for, at vi sammen lejer et udstillings-telt på Folkemødet på Bornholm den 14.-17. juni 2011?

Se dette link:

 

http://www.xn--folkemde-bornholm-50b.dk/?gclid=CIyZvavUs60CFYa-zAodonnCnQ

 

Et udstillings-telt på 3 x 3 meter koster 10.000 kroner incl. moms i leje. Herudover kommer udgifter til overnatning.

 

Jeg forestiller mig, at vi laver et fælles "Freds-telt", så vi kan blive repræsenteret på Folkemødet.

Hvad vi derudover kan finde på af happenings, skal være op til vores fælles fantasi og forberedelser.

 

Hvad synes I om det?

Henvendelser helst inden 14 dage, så vi kan komme i gang med forberedelserne.

 

Med venlig hilsen,

 

DANMARK FOR FRED

Frants Villadsen

 

Facebook: Danmark for Fred

www.danmarkforfred.dk

 

***

 

01.september 2011

 

 

 

 

Brev udsendt til samtlige Freds- og Antikrigs-grupper i Danmark!

 

 

Undertegnede som har stiftet DANMARK FOR FRED, har været aktiv indenfor den

 

danske freds-branche siden sidst i januar 2011. Det har været meget spændende at mødes

 

med og samarbejde med nogle af jer, men generelt føler jeg, at fredsbevægelserne i DK i

 

udpræget grad mangler noget at være fælles om. Danmark har været i krig i 10 år og det

 

har ikke resulteret i en på nogen måder samlet fredsbevægelse.

 

Ydermere viser den nuværende valgkamp, at krig/fred (endnu engang) ikke er et tema –

 

en af grundende kan skyldes, at fredsbevægelsen ikke optræder samlet.

 

Jeg efterlyser hermed et snævert samarbejde, en fælles overbygning (i det følgende kaldet

 

Fredssamlingen).

 

 

Der er mange grupper af fredsbevægelser og krigsmodstandere, men det er som om de lever

 

hver deres liv og som om nogle af dem (- som man kan finde på nettet) var aktive for mange

 

år siden, ligesom jeg oplever, at flere har lagt et enormt arbejde i fredssagen, men at det også

 

er nogle år siden de toppede.

 

(Korreks mig endelig. Hvis der allerede er et samlende freds-organ i DK så lad mig det vide,

 

så har jeg overset noget).

 

 

 

Det nødvendige freds-samarbejde.

 

Fredssamlingen tænkes som en overbygning på det fredsarbejde, der allerede foregår.

 

Fredssamlingen skal udelukkende vise den brede offentlighed – lige fra almindelige

 

mennesker over borgerlige til socialister – at der i DK kan samarbejdes om fred – og

 

kun om emnet ”fred”. For at det skal kunne få gennemslagskraft i offentligheden mener

 

jeg, at det kun skal dreje sig om Danmark og fred.

 

Der er selvfølgelig masser af grunde til, at inddrage andre emner, men jeg er bange for,

 

at ethvert ”fremmed” element vil forplumre offentlighedens forståelse af kampen for fred.

 

 

Førhen har der været forsøgt oprettet noget lignende samarbejde, men så vidt jeg har kunnet

 

læse mig ud af det, er det vist strandet på, at visse grupperinger har kæmpet for at tage taget

 

magten fra andre.

 

Jeg mener, at man kan forhindre dette ved, at de enkelte foreninger på forhånd ikke indtænker

 

Fredssamlingen som kampplads, men bruger al deres energi på at arbejde i deres egen

 

forening, med alle de fortrin og særheder, den nu engang har.

 

Jeg foreslår ligeledes, at de enkelte deltagende foreninger kun har 1 stemme i Fredssamlingen.

 

 

Hvorfor skal vi gøre noget ved det?

 

 

Det skal vi af følgende grunde:

 

Af hensyn til offentligheden. Af hensyn til den brede offentlighed, både folk der ønsker

 

fred og folk der er tilfredse med Danmarks nuværende krigspolitik. De vil have godt af at

 

vide, at freds- og antikrigsgrupperne i Danmark kan udvise et (snævert) samarbejde, hvor

 

begrebet ”Fred” er det bærende element.

 

Af hensyn til os selv. Vi har, som de mangfoldige grupper vi er, godt af at se, at vi både

 

agerer i historisk sammenhæng og at vi kan finde ud af at samles i det mindste to gange

 

om året og samtidig vide, at vi trækker på samme hammel.

 

Det vil alt andet lige styrke fredsarbejdet.

 

 

Fælles hvad?

 

Jeg forestiller mig et meget løst fællesskab omkring følgende emner:

 

1)   et navn

2)   f.eks. 5 fælles paroler om fred

3)   2 fælles demonstrations/festival-dage om året

4)   nye demonstrations-pladser

 

 

Forslag til navn:

 

Her følger min egen personlige brainstorm på navneforslag:

 

Danmarks fælles Fredsbevægelse

 

Fælles Freds Foreningen

 

Fællesforeningen for Fred

 

Fælleskontoret for Fred

 

Fællesbureauet for Fred

 

Danmarks Fredskontor

 

Danmarks Fredsbureau

 

Dansk Fredssamling

 

 

Du har sikkert andre forslag. Glæder mig til at høre dem!

 

 

 

Forslag til fælles paroler:

 

-         Oprettelse af et dansk Freds-ministerium!
- Annullering af det danske forsvars hovedrolle som international magt!
- Besparelser på forsvars-budgettet!
- Skarp skelnen mellem freds- og krigsmissioner!
- Stop krigen mod Libyen!
- Danske tropper hjem fra Afghanistan!
- Udvikling af diplomatiske og humanitære tilbud til forebyggelse og lindring af krig!
- Anlæggelse af en freds- og mindepark!

 

Du har sikkert andre forslag. Glæder mig til at høre dem!

 

 

 

Forslag til fælles demonstrations/festival-dage:

 

 

5.september: Flag-på-halv-stang-dag

 

21. september: FNs Internationale Fredsdag

 

2.oktober: Gandhis dag (hans fødselsdag, 1869)

Martin Luther King dag 15.-17.januar (skifter, men altid 3. mandag i januar) http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr._Day

 

18. maj: Dato for den eneste danske Nobel-fredspris-modtager Fredrik Bajers takketale, 1908.

Dato for den første fredskonference i Haag, 1899.

 

Du har sikkert andre forslag. Glæder mig til at høre dem!

 

Udover de 2 faste fælles demo-dage om året (hvor der selvfølgelig skal være plads til

 

allehånde paroler) regner jeg selvfølgelig med, at der bliver afholdt andre aktuelle

 

demonstrationer, blot ikke direkte i Fredssamlingens navn.

 

 

Forslag til nye demonstrations-pladser:

 

Alt er som bekendt politik, men for at vise, at freds-sagen rummer langt mere end mere

 

end blot politik foreslår jeg, at Fællesforeningen finder velegnede steder rundt omkring i

 

landet, der ikke lige er den amerikanske ambassade, Christiansborg eller rådhuse eller de

 

sædvanlige demo-pladser.

 

Forslaget er tænkt for at skabe en egen fredskultur herhjemme.

 

 

Forslag i København:

 

Tingstedet i Valby

 

Fredens Park

 

Fælledparken, v. Fredrik Bajers monument. Læs evt. mere om Fredrik Bajer (Danmarks

 

eneste Nobel-fredspris modtager) på

https://www.facebook.com/topic.php?uid=124168454320095&topic=69

 

og se fotos fra Fælledparken her

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.163121057091501.38882.124168454320095

 

 

Jeg håber at I vil videresende ovenstående forslag og tanker til jeres medlemmer, og at det

 

vil give anledning til eftertanke og debat.

 

 

Endvidere regner jeg, at høre fra jer desangående i løbet af efteråret 2011, da jeg planlægger

 

at indkalde til møder i januar 2012, så vi kan påbegynde fælles-aktiviteter til foråret 2012.

 

 

De venligste hilsner fra

 

Frants Villadsen

- stifter af DANMARK FOR FRED