Om Libyen

Søgefunktion:

Søg på denne side ved at trykke F3 + "søgeord" (=det ord du vil søge efter)

f.eks.: F3 + bombe

 

Danmark for Freds holdning til det danske angreb på Libyen.

 

01.08.2014

Billedet forestiller glade og spændte danske politikere i 2011, på vej til møde med de libyske oprørere som de jo "hjalp", ved at bombe Gadaffis styrker.

Mødet blev dengang udråbt til at være en stor succes og oprørerne udnævnt som "nogen man kan stole på" og som man kan være rolig ved at støtte i deres oprør mod diktatoren.

Imidlertid udtaler Søren Espersen (DF) i Radio 24syv den 01.08.2014 (ca. kl. 06.30), at de danske politikere blev taget grundig ved næsen ved det møde, fordi de "flinke" libyske oprørere senere viste sig at være ligeså korrupte og opsatte på selv at tilrane sig magt.

Danmark for Fred advarer på denne baggrund endnu en gang befolkningen mod at stole på vore politikere, som i krigsretorik alt for ofte optræder ukloge, kolde og kyniske.

***

 

Start gerne vores Libyengennemgang med at læse vores anmeldelse af F-16 pilot Martin Walldén Jespersens krigs-erindringsbog "I forreste række. Jagerpilot i Libyenkrigen" (2012) her:

http://danmarkforfred.dk/anmeldelse.htm

***

 

Nedenstående artikel fra det tyske "The Local" (tyske nyheder på engelsk) 1. juli 2011 omhandler præcis, det DANMARK FOR FRED arbejder for.

Tyskland deltager som bekendt ikke i det militære angreb på Libyen.
Den tyske udenrigsminister Westerwelle udtalte 17.marts 2011, at man burde

lære af historien (Irak og Afghanistan), at et militært angreb på et land (og selv

flyve-forbuds-zonen anså han for et militært angreb), ikke vil føre nogen løsning med sig.

(Westerwelles udtalelser
http://www.thelocal.de/national/20110317-33781.html)Det Libyske oprørs leder, M. Jibril udtaler i dag, at "man kan hjælpe det Libyske

folk på mange måder" - ikke nødvendigvis militært. "At beskytte det libyske folk

mod (Gadaffis) bombardementer er ikke særligt forskelligt fra at yde økonomisk

hjælp eller lægge politiks pres på Gadaffi."

Tyskland har bl.a. givet 15.mill.euro i nødhjælp, ligesom de bl.a. har hjulpet sårede

med proteser og ydet psykologisk hjælp til traumatiserede. Tyskerne har også

hjulpet de 700 libyske studenter, der pt. opholder sig i Tyskland.

Ovenstående fakta er præcis dét DANMARK FOR FRED arbejder for!


Danmark skal i fremtiden ikke bruge militær magt til at løse verdens problemer,

men i stedet udvikle konfliktløsende og diplomatiske tiltag, ligesom vi arbejder

for, at Danmark skal udvikle humanitære tilbud til lindring af kommende kriges

rædsler og lidelser.

Kilde:
 
http://www.thelocal.de/national/20110630-36001.html?utm_source=email&utm_medium=email&utm_content=201

 

***

 

·                 
DANMARK FOR FRED henvendte sig under Libyen-krigen til Flyvertaktisk Kommando for at gøre opmærksom på, at vi synes det er forkert at kalde det at "aflevere" bomber.
"Aflevere", det er da noget postbudet gør med breve og pakker!
"Aflevere" er et alt for blødt og misvisende ord, for noget så forfærdeligt
som at smide/droppe/kaste bomber ned i hovedet på fremmede folk.

Her er svaret fra Flyvertaktisk Kommando:


Kære Frants Villadsen.

Flyvertaktisk Kommando takker for din henvendelse vedrørende termer
for våbenaflevering fra fly herunder bomber.

Ved våbenaflevering af bomber fra fly anvendes termen at aflevere.
Ordet aflevere har vundet naturlig indpas som en del af flyvevåbnets
”militære sprog”.

Anvendelse af termer som eksempelvis kaste/smide eller droppe bomber
kan af militært personel opfattes som mere upræcise våbenafleveringer,
hvilket naturligvis ikke er hensigten.

Det militære sprog er tilrettet til det militære personel og kan i nogle
henseender virke uforståeligt eller mærkværdigt på ikke militært ansatte.

Med venlig hilsen

CSG Finn Hjortshøj
Flyvertaktisk Kommando
Ledelsessekretariatet
Telefon +45 97 10 15 50, lok. 5127
Mobil +45 50 84 92 39
FIIN: FTK-LESEKL10
Email:
00110136l@mil.dk


DANMARK FOR FRED's kommentarer til svaret er følgende:
Først og fremmest tak for svaret. Det er os meget magtpåliggende, at forsvaret også ad denne vej anerkender og optræder som en del af demokratiet.
Men to ting undrer os:
1) at Flyvertaktisk Kommando i "Mission update", som er beregnet til og bliver benyttet af medierne og offentligheden, benytter sig af den type "milde", positivt ladede interne sprogbrug, som de udmærket godt ved, bliver misforstået. Misforstået derhen, at befolkningen så kommer til at mene, at det er da ikke så galt, når de bare "afleverer" bomber. Det lyder da meget hyggeligt...
2) man "glemmer", at medierne og journalisterne (og dermed befolkningen) sluger ordene råt. Bl.a. tekst-tv bruger også ordet "afleveret". Vi mener, at journalisterne bør udvise sund kritik af en krigsførende parts udtalelser og oversætte disse såkaldte interne ord til nutids-dansk og kalde det for, hvad det er: "kastet", "smidt" eller "droppet".

Læs også denne aktuelle artikel: http://www.etik.dk/artikel/523527:Sprog-og-etik--Sprogkrig--Goer-det-en-forskel--om-man-siger--fjerne--eller--draebe--fjenden

***

DANMARK FOR FRED var med i "STOP KRIGEN MOD LIBYEN".

http://stopkrigenmodlibyen.dk/

Se taler fra demonstrationerne her:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEFD7DEC79EC8D484

***

28.02.2012

Kilde: http://www.b.dk/globalt/etnisk-udrensning-libyske-oproerere-fordrev-30.000

Læs denne uhyrlige artikel, der med al tydelighed viser, at Vesten enten var hamrende naive eller hamrende strategiske, da de angreb og væltede Gadaffi-styret i Libyen i 2011. Vælg selv, hvad du mener...

Artiklen omtaler, at Libyens nye magthavere har fordrevet 30.000 indbyggere fra en by, hvilket sandsynligvis medfører ustabilitet i andre dele af Nordafrika. Blandt andet derfor mener vi, at Danmark ikke skal følge Nato eller USA eller Frankrig eller Storbrittanien i et angreb på Assad-styret i Syrien, fordi vi ikke har megen indsigt i, hvad der egentlig foregår.

Derimod skal Danmark arbejde for våbenhvile og humanitær hjælp, evt. ved sanktioner, ved at støtte Røde Kors / Røde Halvmåne - eller ved at udruste et hospitalsskib i stil med "Jutlandia" under Korea-krigen i 50'erne.

***

Denne video (Advarsel: Stærke billeder!) viser rester af Gadaffis flugt-konvoj umiddelbart efter, den er blevet ramt af missiler fra Nato fly (og måske droner). Der findes andre videoer af samme hændelse på nettet, men de er optaget efter, at der er fjernet lig og ryddet op, så det ser "pænt" ud.

Vi bringer nødtvungent denne video som skræk og advarsel imod krig - og som et eksempel på Natos deltagelse i myrderier i Libyen - ligesom den viser, at Nato direkte forfulgte og var med til at myrde en statsleder. Sandsynligvis blev Gadaffi ramt af en granatsplint i hovedet under flyangrebet, blev fanget og døde herefter enten af granatsplinten eller blev skudt af oprørerne. Det var sandsynligvis franske fly, der udførte angrebet. Den frygtelige sandhed er, at lignende grusomheder har danske piloter også været med til.

http://www.youtube.com/watch?v=CkPgvkhurdM eller

http://www.youtube.com/watch?v=UaemoJ1tJT0&skipcontrinter=1

Disse links bliver jævnligt slettet, men led selv på You Tube ved at skrive "Gadaffi convoy"

Om selve angrebet: http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2011/10/20/233903.htm

***

Human Rights Watch (HRW) hævder i en rapport, at Gadaffi og mere end 60 af hans tilhængere overlevede flyangrebet, men blev myrdet efter anholdelse, hvilket er en krigsforbrydelse. Ingen - heller ikke nogen danske politikere, præster eller fremtrædende humanister eller samfundsdebattører (eller NATO) - har taget afstand fra ugerningen. Hvilken skændsel! Selvom Gafaddi var en slyngel, mener vi, at han skal behandles humant. Vi går ikke ind for dødsstraf.

Se denne video med professor Vijay Prasad vedrørende HRW's rapport om krigsforbrydelsen:

http://www.youtube.com/watch?v=ryfYj8WaKDE

***

Se følgende krigsforbrydelse som danske piloter muligvis har udført. Advarsel: Meget stærke billeder, du skal være over 18 år for at se dem.

http://www.youtube.com/watch?v=OYKY2F8jy4U&bpctr=1362088734

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=EByGNvxm_zI&feature=endscreen

***

Der findes mange videoer på You Tube, der er værd at få forstand af, som modvægt til Natos propaganda:

Her spørger en italiensk journalist blandt andet, om det virkelig var en humanitær intervention, Nato udførte, da de bombede hospitaler og andre bygninger i Tripoli: https://www.youtube.com/watch?v=XWnnhNdcVbg

***

8.9.2014: Ønsker du at læse mere om krigen mod Libyen, så skriver en fhv. engelsk ambassadør Craig Murray, at FN's beslutning 1973 om Libyen, IKKE indeholdt mulighed for invasion på jorden, IKKE indeholdt mulighed for et voldeligt regimeskifte samt IKKE indeholdt mulighed for at bevæbne oprørerne.

http://www.craigmurray.org.uk/archives/2011/03/military-action-against-libya-is-not-illegal-not-about-democracy-and-very-limited/