Danmark for Freds idealer.

 

 

DANMARK FOR FRED er inspireret af personer og grupper fra både Danmark og resten af verden.

 

Grupper og personer som har beskæftiget sig med

 

·      fred

·      ikke-vold

·      humanisme

·      tilgivelse

·      med-menneskelighed

·      næstekærlighed

     - oplysning

 

(læs venligst bemærkningerne nederst på denne side...)

 

 

 

Rækkefølgen er tilfældig:

 

Thich Nhat Hanh

(1926-)

Vietnamesisk, buddhistisk munk og fredsaktivist.

Læs hans bog "Skab ægte fred".

http://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Nh%E1%BA%A5t_H%E1%BA%A1nh

 

#

 

                

The Elders

- er en gruppe af ældre uafhængige statsledere og andre, der med ærkebiskop

Desmond Tutu i spidsen, tager rundt i verden og arbejder for fred og menneske-

rettigheder. Gruppen blev dannet af Nelson Mandela i 2007.

 

http://www.theelders.org/home

 

#

Fredrik Bajer

(1837-1922)

Dansk fredsforkæmper - den hidtil eneste dansker, der har modtaget Nobels fredspris (1908). 

Folketingspolitiker, kvindesagsforkæmper.

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Bajer

Læs mere om Fredrik Bajer på http://danmarkforfred.dk/fredrikbajer.htm

 

#

Bradley Manning

(1987 - )

Amerikansk soldat. Whistleblower.

Oprørt over (- og berørt af) alle de grusomme ting og løgne om Irakkrigens hændelser som 

Manning under sit arbejde blev vidende til, besluttede han at lække dokumenter og film, 

så offentligheden via Wikileaks kunne få kendskab til krigens sande ansigt.

Manning lækkede over ½ million dokumenter og er den vigtigste og modigste whistleblower

omkring Irak og Afghanistan-krigene.

 

http://www.bradleymanning.org/

https://www.facebook.com/savebradley

 

Læs også Wikileaks stifter Julian Assange fortælle om de lækkede dokumenter: 

 http://www.theguardian.com/world/video/2010/jul/25/julian-assange-wikileaks-interview-warlogs

 

#

Anders Kærgaard

Dansk kaptajn. Whistleblower.

Efterretningsofficer, der i 2012 offentliggjorde en video, der viste, at danske

soldater i Irak var vidende om overgreb mod civile irakere uden at gribe ind,

selv om "Forsvaret" hævdede, at en sådan video ikke fandtes.

Vi støtter Anders Kærgaard!

https://www.facebook.com/anderskoustrupkaergaard?fref=ts

 

#

Edward Snowden

(1983 - )

Som data-analytiker med adgang til NSA's filer, lækkede han i 2013 fortrolige oplysninger om masse-overvågning til avisen The Guardian.

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden

 

#

Nelson Mandela

(1918 - 2013)

Sydafrikansk frihedskæmper og præsident

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela

 

#

Mathatma Gandhi

(1869 – 1948)

Indisk ikke-volds frihedskæmper. Et forbillede for os alle.

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Gandhi

 

#

Malala Yousafzai

(1997 - )

Modtager af Nobels fredspris. Pakistansk aktivist for pigers og kvinders ret til uddannelse og frihed. Fredsforkæmper.

http://en.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai

 

#

Martin Luther King

(1929 - 1968)

16. januar 2012: Den amerikanske borger-rettigheds-forkæmper og kristne baptist-præst
fejres i dag verden rundt, for sit banebrydende arbejde for bl.a. næstekærlighed, fred

og borger-rettigheder.
Han modtog Nobels Fredspris i 1964.
DANMARK FOR FRED er i høj grad baseret på Martin Luther Kings tanker. Han

figurerer derfor blandt vore idealer - ligesom vore slagord lyder:

- NÆSTEKÆRLIGHED!
- FRED I VERDEN!
- TILGIVELSE!
- HUMANISME!
- ALDRIG MERE KRIG!

Tak fordi et så stort menneske har levet.
Verden af i dag savner Martin Luther Kings næstekærlige mod og kraft.

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King

 

http://www.thekingcenter.org/

 

#

Desmond Tutu

(1931 - )

Sydafrikansk præst

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Desmond_Tutu

 

Tutu skriver bl.a. i sin bog "Gud har en drøm" (2004):

 

"I krig holder vi fx regnskab med vores dræbte og deres dræbte

for at se, hvem der vinder.

Gud ser kun sine døde børn, og disse statistikker skjuler sorgen

og lidelserne hos mødrene, fædrene, døtrene, sønnerne, søstrene

og brødrene til dem, som er blevet dræbt.

Vi bliver ude af stand til at se deres døde, når vi sørger over vores.

Det er det, der er sket under volds-spiralen mellem israelerne og

palæstinenserne. Det er det, der er sket under voldsspiralen mellem

katolikkerne og protestanterne i Nordirland. Det var det, der skete

for amerikanerne under bombningerne af Irak.

Jeg var i Amerika på det tidspunkt og fulgte de journalister, som

talte meget om antallet af dræbte og tilfangetagne amerikanske

soldater og praktisk taget ikke nævnte et ord om de irakiske soldater

og civilpersoner, som var blevet dræbt. Måske kan vi kun oprigtigt lære

at leve side om side i den samme verden uden irrationelle fordomme og

had, når vi bekymrer os om hinandens døde.

Det vil måske blive muligt, efterhånden som vi indser, at Gud ikke har

fjender, kun familie."

 

#

Dalai Lama

(1935 - )

Tibetansk leder

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama

 

http://www.dalailama.com/messages/world-peace

 

#

Ayung San Suu Kyi

(1945 - )

Burmesisk leder

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi

 

#

Michael Jackson

(1958-2009)

Amerikansk musiker mm.

Se og hør bl.a.:

"Earth Song" http://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU

"Heal the world" http://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U

 

#

Jean Jaurés

(1859-1914)

Fransk socialistisk politiker.

Jaurés kamp mod 1. verdenskrig.

Jaurès forudså tidligt, at en krig mellem stormagterne i Europa var på vej. Allerede i 1910 lagde han sine militærpolitiske tanker frem i bogen: «Den nye hær». Her gik han ind for «våben til hele folket», en omorganisering og decentralisering af den gamle «kasernehær» i retning af et hjemmeværnsforsvar. Dette ville efter Jaurès mening styrke Frankrigs forsvar, samtidig med at det umuliggjorde brugen af tropperne indadtil eller til angreb på fremmede lande. Reformen forestillede han sig gennemført gennem parlamentsbeslutning.

Samtidig gjorde Jaurès et formidabelt arbejde i skrift og tale for at hindre udbruddet af krigen. Ved 2. Internationales kongres i Stuttgart i 1907 lagde han forslag frem om samtidig generalstrejke i alle berørte lande i tilfælde af krig. Kongressen afviste forslaget, men udtalte, at det var arbejderklassens pligt «med alle hensigtsmæssige midler» at forhindre krigen og udnytte krigens økonomiske og politiske krise til at fremskynde kapitalismens fald. På kongressen i København 1910 kom forslaget op igen, men blev ikke vedtaget. Heller ikke den store fredskongres i Basel i 1912 kunne enes om konkrete aktionsplaner. Ved en ekstraordinær fransk socialistkongres (14.-19. juli 1914) vendt imod den truende krig, fik Jaurès imidlertid vedtaget en resolution om generalstrejke.

Blandt andet på grund af sit engagement mod krigsforberedelserne blev Jaurès forfulgt i den franske presse og udskældt som «landsforræder» og «tysk agent». Den 31. juli 1914 - dagen før 1. verdenskrigs udbrud - blev Jaurès myrdet nationalist, som ønskede fransk generobring af landområdet Alsace-Lorraine - et område der var afstået til Tyskland efter krigen i 1870.

Morderen blev i 1919 frifundet (!), da juryen fandt, at han havde handlet ud fra «patriotiske motiver»... Hvilken skændsel!

Kilde: http://www.leksikon.org/art.php?n=1249

 

#

Jan Øberg

Freds- og konfliktforsker

 

http://janoberg.wordpress.com/

 

#

Tænketanken RIKO

 

www.riko.nu

 

#

 

John Lennon & Yoko Ono

(1940-1980) & (1933- )

http://imaginepeace.com/

 

#

Oscar Romero

(1915-1980)

Katolsk ærkebiskop i El Salvador som fra 1977-1980 udviklede sig til at blive den

vigtigste talsmand for folket, læs: de undertrykte og fattige. Desværre blev Romero 

derfor myrdet af magthaverne. Mordet blev den egentlige start på borgerkrigen mellem

det brutale styre (bl.a. støttet af USA) på den ene side og folket (bl.a. støttet af Cuba

og Nicaragua) på den anden side. Borgerkrigen kostede 75.000 døde og sluttede i 1992.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Romero

 

#

Neale Donald Walsch

(1943- )

Amerikansk forfatter og filosof.

Har bl.a. skrevet "Samtaler med Gud"

 

http://www.saxo.com/dk/author/neale-donald-walsch.aspx

 

#

Erasmus af Rotterdam

(1466-1536)

Humanist, teolog og filosof

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Desiderius_Erasmus

 

#

Frank Grevil

(1960 - )

Dansk civilingeniør og major.

Whistleblower omkring Irak-krigen.

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Frank_Grevil

 

#

N.F.S. Grundtvig

(1783 – 1872)

Dansk salmedigter, præst, forfatter mm.

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Grundtvig

 

#

Jesus

(0-33)

Ser man bort fra undertrykkende og ekskluderende udtalelser og

trusler i Biblen (Det nye Testamente), som penge-, ære- og magtbegærlige kirkefolk gennem tiderne desværre

har tillagt Jesus, står der dét tilbage, at Jesus fokuserede på næstekærlighed og fred mellem mennesker.

 

#

B.S. Ingemann

(1789 – 1862)

Dansk salmedigter, forfatter mm.

 

http://da.wikipedia.org/wiki/B.S._Ingemann

 

#

Platon

(428-348 f.kr.)

Græsk filosof.

 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Filosofi/Oldtidens_filosofi/Platon

 

 

#

H. C. Andersen

(1805–1875)

Dansk eventyrforfatter.

 

http://da.wikipedia.org/wiki/H.C._Andersen

 

#

Søren Kierkegaard

(1813 – 1855)

Dansk filosof.

 

http://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kierkegaard

 

 

***

Der er mange flere mennesker og grupper, der fortjener at blive nævnt blandt DANMARK FOR FRED’s idealer!

Send en mail og foreslå dem med DIN begrundelse til:

 

 

 

Bemærk: DANMARK FOR FRED ved udmærket godt, at intet menneske er perfekt. Således kan der vel også nævnes nogen mindre gode ting om de ovennævnte idealer, men DANMARK FOR FRED har valgt at fokusere på det gode og opløftende som vore idealer har sagt og gjort, og vælge at se bort fra eventuelle mindre gode sider. Kun på den måde – ved bevidst at vælge det gode - kan menneskeheden bevæge sig frem mod et højere mål.

 

Er du selv en i offentligheden kendt person, er du ligeledes velkommen til at foreslå dig selv til DANMARK FOR FRED’s ideal-liste, helst med en begrundelse. Vi har i Danmark hårdt brug for kendte mennesker, der ligesom DANMARK FOR FRED mener, at Danmark skal føre en fredeligere udenrigspolitik i fremtiden.

 

Skriv til: