Søgefunktion:

Søg på denne side ved at trykke Ctrl + f + "søgeord" (=det ord du vil søge efter)

f.eks.: Ctrl + f + afghanistan

 

DANMARK FOR FRED  arbejder for følgende 3 målsætninger:

 

 

1)    at få Danmarks krigs-deltagelse i Afghanistan, Irak og Libyen sat på dagsordenen til kommende Folketingsvalg

 

2)    at ændre Danmarks fremtidige forsvars- og udenrigspolitik, så politikernes alt for ivrige krigs-deltagelse de seneste mange år, afløses af forebyggende stjerne-diplomati, konfliktløsning (mediation m.m.) og lindrende og styrende humanitær hjælp.

 

3)   at øge samarbejdet mellem freds-bevægelserne i Danmark, så vi står stærkere overfor befolkning, politikere og presse.

 

***

DANMARK FOR FREDs standpunkter:

 

Da præsident G.W. Bush efter 9.11. 2001 kategorisk udtalte, at "Enten er I med os, eller imod os..." skulle danske politikere have svaret, at selvfølgelig er vi med jer; men ikke under alle omstændigheder og ikke udelukkende på jeres betingelser og efter jeres tankemønstre og magt- og kapital-interesser. Vi vil som nation, selvstændigt vurdere forholdene - samt rigtigheden i at gå med i jeres "Krig mod terror".

 

 

Eksempler:

 

Øget nordisk samarbejde. Denne holdning medfører bl.a., at Danmark for Fred går ind for, at det danske flyvevåben med tiden anskaffer nye jagerfly af typen JAS Gripen NG, hvilket netop vil føre til, at Danmark bliver knyttet tættere til Sverige. Hvis politikerne beslutter at anskaffe amerikanske jagerfly af typen JSF F-35, vil vi blive knyttet tættere til USA, hvilket vi anser for ikke-ønskeligt. Endvidere vil Danmark på en uheldig måde blive afhængig af amerikanerne, da man ikke kan forvente at få udleveret alle de nødvendige koder til flyet. Desuden vil prisen for F-35 sandsynligvis langt overstige prisen for Gripen. Der er meldt ud, at man agter at bruge 150 mia. kr. på anskaffelse og drift af JSF-35. Fuldstændig vanvittigt! Mere om de problematikker senere.

 

5.1.2012 - Her følger to eksempler på alternativer til dansk krigs-førelse, med eksempler fra henholdsvis

Libyen-krigen (2011) og Korea-krigen (1950) - samt en omtale af et dansk freds-bidrag (Libanon, UNIFIL):

 

Vedr. Libyen-krigen 2011:

 

Her anerkender vi den ekspertise som den danske tænketank RIKO (Rådet for International KOnfliktløsning)

besidder.

Da Libyen-krigen begyndte, udsendte RIKO følgende udtalelse:

 

1. Det problematiske angreb på Libyen er kun blevet nødvendigt på grund af "det internationale samfunds" iøjnefaldende mangel på rettidig diplomati og fredelig konfliktløsning med inddragelse af relevant professionel ekspertise.

2. Hverken den danske regering eller opposition er fremkommet med ikke-militære initiativer.

3. I dette punkt gennemgår RIKO FN's resolution nr. 1973, der bl.a. omhandler våbenhvile og dialog.

4. Den forhåndværende amerikanske general Wesley Clark taler for en seriøs afprøvning af en diplomatisk løsning.

5. Ved at gribe militært ind, risikerer man at blive part i en borgerkrig.

6. Det er påkrævet, at der udvikles internationale "konflikt-håndterings-apparater".

 

Punkterne er forkortede, se den fulde ordlyd her:

http://riko.nu/2011/03/riko-udtalelse-om-situationen-i-libyen/

 

***

 

 

 

DANMARK FOR FREDs holdning til det danske angreb på Libyen:

 

Det tyske nyhedsbureau "The Local" (tyske nyheder på engelsk) udsendte den 1. juli 2011

et nummer, der omhandler præcis, det DANMARK FOR FRED arbejder for.

Tyskland deltager som bekendt ikke i det militære angreb på Libyen.
Den tyske udenrigsminister Westerwelle udtalte 17.marts 2011, at man burde

lære af historien (Irak og Afghanistan), at et militært angreb på et land (og selv

flyve-forbuds-zonen anså han for et militært angreb), ikke vil føre nogen løsning med sig.

(Westerwelles udtalelser
http://www.thelocal.de/national/20110317-33781.html)Det Libyske oprørs leder, M. Jibril udtaler i dag, at "man kan hjælpe det Libyske

folk på mange måder" - ikke nødvendigvis militært. "At beskytte det libyske folk

mod (Gadaffis) bombardementer er ikke særligt forskelligt fra at yde økonomisk

hjælp eller lægge politiks pres på Gadaffi.

Tyskland har bl.a. givet 15 mill.euro i nødhjælp, ligesom de bl.a. har hjulpet sårede

med proteser og ydet psykologisk hjælp til traumatiserede. Tyskerne har også

hjulpet de 700 libyske studenter, der pt. opholder sig i Tyskland.

Det er præcis dét DANMARK FOR FRED arbejder for!

De danske politikere kunne have valgt ar reagere tilsvarende u-krigerisk, men det gjorde de ikke.


Danmark skal i fremtiden ikke bruge militær magt til at løse verdens problemer,

men i stedet udvikle konfliktløsende og diplomatiske tiltag, ligesom vi arbejder

for, at Danmark skal udvikle humanitære tilbud til lindring af kommende kriges

rædsler og lidelser.

Kilde:
 
http://www.thelocal.de/national/20110630-36001.html?utm_source=email&utm_medium=email&utm_content=201

 

***

 

Konfliktforsker Jan Øberg udsendte 18.marts 2011 (umiddelbart inden angrebet på Libyen)

følgende "7 manglende alternativer":

 

 

ALTERNATIVERNE? # 1 
Siden balladen begyndte: Skab en uvildig international fact-finding kommission, da vi hverken har klar information om den
militære situation, drabene eller Gaddafis stategi. Hvilke udenlandske specialstyrker har længe været i landet? Hvem er “oprørerne” egentlig?


ALTERNATIVERNE # 2
Skulle have skabt en international bredt sammansat mæglingsgruppe af højt respekterede fhv. diplomater, kulturfolk, konfiktforskere, forhandlings- og forsoningseksperter – folk udelukkende fra lande, der ikke har specielle nationale interesser i Libyen – lidt buddhister, erfarne fhv FN-folk, militærer. Gruppen fremlægger sin rapport for FN, EU og verdens medier. Budskab: Der er flere muligheder!


ALTERNATIVERNE # 3
EU som EU kunne have inviteret repræsentanter for alle parter i Libyen og omegn til en høring i EU-Parlamentet, så vi kunne få klarhed i hvem der står for hvad. FN kunne bruge Generalforsamlingen til noget lignende. Fakta om konflikten, om parternes synspunkter og følelser samt hvad de selv ser som løsninger er altafgørende forud for at nogen intervenerer. Høringer er heller ikke blevet prøvet.


ALTERNATIVERNE # 4
Diskussion af en robust FN-mission, som vi har rimeligt gode erfaringer med i borgerkrige, som f.eks. i Kroatien. 3 dele: 1) Robuste FN-styrker, der kan afvæbne oprører & overvåge en våbenhvile, deponere våben under lås. 2) FN-politi til beskyttelse i lokalsamfundene; 3) Civile hjælpearbejdere, jurister, socialarbejdere, etc – alle der véd noget om den menneskelige dimension af konflikter & vold.

ALTERNATIVERNE # 5
Facilitere forhandlinger [= øge virkningen af forhandlinger ved ikke at lade medierne få adgang], jo mindre medieopmærksomhed jo bedre. På flere steder i verden. Alle parter/grupper i Libyen med + repræsentanter for naboer og internationale organisationer. Inddrage erfarne NGOer, religiøse ledere, forhandlings- og mæglingsekspertise. Brainstorm, brug af erfaringer fra vellykkede konfliktløsninger og fredsaftaler i historien. Kort sagt –professionalisme!


ALTERNATIVERNE # 6
Eneste mål med forhandlinger: At finde frem til løsninger alle parter kan leve med UDEN at de vestlige lande pådutter sine “løsninger” eller truer nogen til at skrive under med en pistol i ryggen (som Rambouillet og Dayton, hvilket aldrig holder).
Da en FN-våbenhvile er etableret mens dette foregår kan man give forhandlingerne den tid, der behøves og det TAGER tid at nå kvalitets-konfliktløsning.

ALTERNATIVERNE # 7
Hvis alt dette prøves og er forgæves kan man iflg FN-traktaten gå til militær intervention mod dem, der ikke på nogen måde vil deltage i en civiliseret forhandlingsløsning eller bryder våbenhvilen på landjorden. Altså militær = sidste udvej helt ifølge FN-traktaten.

KONKLUSION PÅ DE 7 MANGLENDE ALTERNATIVER
Verdenssamfundet er forpligtet til at “skabe fred med fredlige midler” (FN traktatens Artikel 1) og kun når alt er prøvet at bruge vold under FN-kommando.
I tilfældet Libyen er intet blevet prøvet. Vi har kun aggressionen No-Fly Zone – “war as the only plan in town” dvs total mangel på konflikt- og fredskundskab. Konfliktanalfabetisme + militarisme = krig.

 

Kilde: http://janoberg.wordpress.com/2011/03/20/libyen-krigsdagbog/

 

***

 

Korea-krigen 1950:

 

Her anbefaler vi dig at læse vores artikel fra den 6.november 2011, om det danske humanitære bidrag til Korea-krigen i form af hospitalsskibet "Jutlandia".

Amerikanerne pressede på, for at Danmark skulle sende kamp-soldater til Korea, så krigen ikke kun skulle se ud som et rent amerikansk angreb, men de danske politikere var for det første betænkelige ved, hvorledes Sovjetunionen ville reagere og for det andet havde man ikke fået orden på forsvaret efter besættelsen, så efter 1½ måneds betænkningstid tilbød danskerne i stedet et hospitalsskib. Det accepterede amerikanerne - og det blev en stor humanitær success.

I de tre år, "Jutlandia" var i krig, behandlede personalet cirka 5.000 soldater og 10.000 civile.

 

Læs hele vores artikel under "artikler" her på hjemmesiden (bladr ned til 6.november 2011):

 

http://danmarkforfred.dk/artikler.htm

 

 

***

Et eksempel på et dansk militært bidrag til en freds-bevarende styrke, noget som DANMARK FOR FRED støtter, er UNIFIL-styrken i Libanon fra december 2009 til december 2011.

 Læs denne kilde:

http://issuu.com/hokweb/docs/unifil_05-2011?mode=window&viewMode=doublePage

 

***

NB! ERKENDELSE:

DANMARK FOR FRED er udmærket klar over, at ingen mennesker i

Danmark kan blive helt enige om noget som helst politisk emne. Ej heller

emnet "Fred". Du er sikkert heller ikke helt enig med vores holdninger,

proiriteringer eller fremgangsmåder.

 

Men bemærk: Det er ikke vigtigt for freds-sagen, at du deler alle vore holdninger.

Det vigtige er, at du giver udtryk for dine freds-ønsker!

Det vigtige er, at du op-prioriterer krigs/freds-problematikken i dit sind og

bringer det videre ud i dine omgivelser.

Det vigtige er, at du lader din fredsholdning afspejle i, hvilken folketingskandidat

du stemmer på.

DU er nøglen til fred!

 

DANMARK FOR FRED's mission er, at arbejde for fred på mange forskellige

måder - se nedenfor.

Vi tilbyder dig bl.a. en nem og billig måde at give udtryk for din fredsholdning

på, ved at vi sælger klistermærker til 10 kr. og plakater til 10 kr., freds-flag

til 60 kr. og en bog til 60 kr samt smykker.

 

***

 

DANMARK FOR FRED mener, at vi i de kommende politiske debatter, må begynde

at bruge og efterspørge begreber som:

 

 

 

 

 

 

 

-   og derefter afgive vores stemme på en politiker, der er for en fredeligere dansk udenrigspolitk

 

***

 

DANMARK FOR FRED ønsker inden for 2 år, dvs. inden udgangen af år 2012:

 

at placere sig i den danske befolknings bevidsthed som værende den ikke-partipolitiske

fredsbevægelse, der

 

- bedst fik Danmarks fredelige fremtid på offentlighedens dagsorden (primo 2015: det er ikke lykkedes)

 

- var medvirkende til en ændring af den danske forsvars- og udenrigspolitik i en fredeligere retning (primo 2015: det er ikke lykkedes)

 

- var med til at forbedre samarbejdet mellem freds-bevægelserne i Danmark (primo 2015: det er delvist lykkedes)

 

***

 

DANMARK FOR FRED's mål og ønsker skal opnås ved hjælp af:

 

- aktivitet på denne hjemmeside og Facebook

- samarbejde med andre freds-bevægelser

- fredelige aktioner

- fredelig deltagelse i demonstrationer

- analyser af de politiske partiers forsvars-programmer

- anmeldelse af relevante bøger og film

- deltagelse i debatter i medierne

- foredrag

- reklamer for fred

- salg af freds-mærkater, plakater, freds-flag og bøger

- din medvirken!

kom selv med flere gode forslag!