25.februar 2011

 

Venstre.

 

Søgefunktion:

Søg på denne side ved at trykke F3 + "søgeord" (=det ord du vil søge efter)

f.eks.: F3 + afghanistan

 

Venstres mening med Afghanistan-krigen.

Fra udstillingen "Den fjerne krig" på Tøjhusmuseet, april 2012

 

***

 

Venstres statsminister Anders Fogh Rasmussen

på sin fine top-post i Nato.

Anders Fogh Rasmussen er hovedansvarlig for de

danske krige mod Afghanistan, Irak og Libyen.

 

 

Venstre har en omfangsrig hjemmeside, derfor fylder DANMARK FOR FRED’s kommentarer omkring 5 sider.

Læs dem og du vil blive overrasket over, hvad Venstre skriver!

 

 

 

Kære Venstre-vælger!

 

Vil du gerne krig? Eller accepterer du blot stiltiende at Danmark er i krig, fordi dit parti

er Danmarks varmestetilhænger af krigsførelse i fremmede lande – og fordi du altid har

stemt på Venstre?

 

DANMARK FOR FRED er overbevist om, at mange Venstre-vælgere i deres stille sind

ikke i fremtiden ønsker et Danmark i krig, for krig er afskyeligt og vi har allerede alt for

mange dårlige erfaringer med alle de problemer som de udsendte pådrager sig – og der

kommer desværre flere problemer med soldaterne i fremtiden.

 

DANMARK FOR FRED opfordrer dig til at læse vores nedenstående kommentarer –

derefter selv begynde at giveudtryk for din fredsvilje – og meget gerne finde folketings-

kandidater som ønsker fred i fremtiden.

 

Mail til DANMARK FOR FRED, når du finder fredelige venstre-kandidater. Så bliver

den nævnt på vores hjemmeside!

 

Med venlig hilsen

DANMARK FOR FRED

v/ Frants Villadsen

 

***

 

Herunder kommer DANMARK FOR FRED’s kommentarer:

 

 

Ved søg på ”forsvar” på Venstres hjemmeside:

 

 

Her behandler DANMARK FOR FRED Venstres egentlige principprogram, der

hedder ”Forpligtende internationalt fællesskab”.

 

Generelt om afsnittet vil DANMARK FOR FRED sige, at det udfra fredelige tanker

desværre virker som en gang bitter sødsuppe, hvori er blandet ulige dele død, blod,

efterrationaliseringer og falsk tale om fred, frihed og menneskerettigheder.

 

DANMARK FOR FRED er overrasket over, at Venstre begynder sit forsvarsprogram med:

 

”Venstre ønsker at bevare Danmark som en fri og selvstændig nation…”

 

DANMARK FOR FRED udtaler desangående: ”Nå, for pokker, dét var da en nyhed!”

 

 

Venstre nævner videre, at vi skal: ”…fordømme krænkelser af grundlæggende menneske-

rettigheder overalt, hvor de foregår…”

DANMARK FOR FRED mener, at Venstre her optræder dobbeltmoralsk, da de selv bryder

menneskerettighederne, ved at sende tropper i krig i fremmede lande.

 

 

Gitte L. Bech siger, at vi skal yde:

”…vor del af den samlede byrde…”

Senere siger hun:

 ”…Set i forhold til størrelse bidrager vi mere end forventet…”

Sammenlign disse to udsagn - DANMARK FOR FRED undrer sig over forskellen i de to udtalelser.

 

 

Næste sætning som vi er faldet over er, at Venstre mener:

 

”…For at håndhæve vor suverænitet (skal vi)  udsende effektive og veludrustede styrker til

internationale operationer…”

DANMARK FOR FRED mener, at vi har vores udmærkede Politi, PET, Hjemmeværn og Forsvar

til at opretholde vores egen suverænitet. Et land opretholder ikke sin suverænitet ved at sende

soldater i krig 4800 kilometer væk.

 

 

Næste emne er Hjemmeværnet som åbenbart keder sig, efter at den kolde krig er overstået.

Venstre mener:

 

”…Hjemmeværnets soldater skal derudover – under frivillighed – også kunne støtte

forsvaret i løsning af internationale opgaver…”

 

DANMARK FOR FRED ånder lettet op: ”under frivillighed” pu-ha, dér slap alle Hjemme-

værnsfolkene for at blive tvangsudsendt i krig!

DANMARK FOR FRED mener, at Hjemmeværnet ikke skal kunne sende soldater i krig i

fremmede lande. Det skal forblive et HJEMME - værn.

 

 

DANMARK FOR FRED undrer sig over, at alle som stemmer på Venstre, er enige i dette udsagn:

 

”…Danmark skal være blandt de internationalt førende i bekæmpelse af terror…”

 

Hvorfor skal vi dog dét? Og ofre alt for mange danskeres liv, samt for eftertiden omgive os med

soldater som har slået folk ihjel? Oven i købet som vores kommende ledere (som Løkke udtaler).

DANMARK FOR FRED udtaler: ”Ellers tak”.

 

http://www.venstre.dk/partiet/politik/principprogram/internationalt-faellesskab/

 

 

***

 

Ved søg på ”Afghanistan”

 

 

Følgende citat fra Venstre løber DANMARK FOR FRED koldt ned ad ryggen:

 

”Som følge af Danmarks internationale engagement [I Irak og Afghanistan] opnåede

statsminister Anders Fogh Rasmussen stor respekt og anerkendelse, og i 2008 ville rygter

vide, at statsministeren var kandidat til stillingen som Nato's generalsekretær.”

 

DANMARK FOR FRED spørger: Er Foghs chefstilling i Nato betalt med 40 døde soldater, utallige

krigsramte soldater samt utallige sorg- og bekymringsramte pårørende?

 

http://www.venstre.dk/partiet/om-venstre/historie/2009-fogh-bliver-natos-generalsekretaer/

 

 

***

 

DANMARK FOR FRED græmmes over følgende udtalelser fra Venstres forsvarsminister

Gitte Lillelund Bech:

 

”Jeg er overbevist om, at der er en masse gode erfaringer med veteranområdet rundt

omkring i NATO-landene.

Dem vil jeg meget gerne have, at vores danske veteraner kan få glæde af. Derfor har jeg

i dag drøftet med Anders Fogh Rasmussen, hvordan den udveksling af viden og erfaringer

eventuelt kan løftes i regi af NATO” udtaler Gitte Lillelund Bech.

Der var også flere andre væsentlige emner på programmet, da de to mødtes over en kop

kaffe i Forsvarsministeriet her til formiddag.

Det er klart, at indsatsen i Afghanistan blev drøftet indgående, lige som forandring af

NATOs strategi og struktur var på dagsordenen.

Men forsvarsministeren valgte altså også at prioritere indsatsen for vores veteraner her

i ugen op til flagdagen den 5. september 2010. 

”NATO kunne meget vel være rammen for at samarbejde om veteraner på tværs landene

imellem. Vi skal lære af hinanden.

Det gælder både ideer til anerkendelse af den store indsats, som vores dygtige soldater har

gjort, og det gælder viden og erfaringer om støtte til vores sårede soldater – hvad enten de

har fået psykiske eller fysiske udfordringer” slutter Gitte Lillelund Bech.”

 

Forsvarsministeren antyder, at man ikke besidder nok erfaringer på området for krigsramte

soldater og at der sikkert ”…rundt omkring i NATO-landene…” findes viden, som danske

veteraner kan have glæde af samt at ”… vi skal lære af hinanden…”

 

DANMARK FOR FRED mener, at den pågældende viden ikke kun findes ”… rundt omkring…”,

men at den allerede findes i arkiver i alle NATO-Lande. Alle militær-folk i alle NATO-lande ligger

inde med dokumenter, der lige siden 1. verdenskrig (1914-1918) har vist, at krigsdeltagelse

medfører udbredte belastende ”…psykiske eller fysiske udfordringer”.

 

DANMARK FOR FRED mener derfor, at forsvarsministerens udtalelser er sagt mod bedre vidende – og derfor er hun utroværdig på dette punkt.

Men ok, hvad skal hun dog ellers sige?

Skal hun sige: ”Ja, vi har godt nok et helt arkiv proppet med rapporter helt tilbage fra 1. verdenskrig om alle de forfærdelige fysiske og psykiske skader som soldater pådrager sig i krig, men hvis vi offentliggjorde det, ville der for det første ikke melde sig nok unge drenge og piger til krigstjeneste og desuden ville der rejse sig en forarget og oprørt folkestemning blandt danskerne – og så ville vi miste en masse stemmer. Det kan vi ikke have.”

Det kan hun jo ikke sige. Desværre. Men så ville hun i det mindste være ærlig.

 

http://www.venstre.dk/nyheder/enkeltvisning/nato-skal-taenke-i-veteranpolitik/

 

***

 

En forkert sammenligning bliver ikke mere sand jo flere gange den bliver udtalt.

DANMARK FOR FRED mener, at de fredsbevarende missioner i Libanon og Kosovo

ikke bør sammenlignes med krigsmissioner i Afghanistan. ”Esbern Snare” er heller ikke i krig.

Her følger Gitte L. Bechs ord:

 

”Ministeren understreger, at danske soldater ikke kun er i Afghanistan – uanset at missionen fylder meget i medierne på grund af sin størrelse og de tragiske tab, som vi desværre har været udsat for. Vi kan også være meget stolte af vores soldater i lande som Kosovo, Libanon og skibet ’Esbern Snare’ ud for Somalias kyst.”

 

http://www.venstre.dk/nyheder/enkeltvisning/stor-tak-til-hjemvendte-soldater/

 

***

 

Hvis det stod til Gitte L. Bech, skulle Nato vist føre flere krige, for hun udtaler:

”… NATO har ikke råd til det hele. Derfor er det eneste ansvarlige at trimme

NATOs struktur – konkret fra 13.000 til omkring 9.000 stillinger, så vi får råd til

det rigtige, siger den danske forsvarsminister.

- Det er i indsatsen på jorden i eksempelvis Afghanistan, at NATO skal gøre en forskel

og ikke ved, at alle lande har et NATO-hovedkvarter med fast personel…”

DANMARK FOR FRED spørger forundret om, hvad …”det rigtige…” er. Er det virkelig

vores kvindelige forsvarsministers mening, at ”…det rigtige…” er, at føre flere krige?

http://www.venstre.dk/nyheder/enkeltvisning/nato-skal-trimmes/

 

***

 

Skulle nogen læsere endnu være i tvivl, står her sort på hvidt, at Danmark yder mere

end forventet (- sikkert i forhold til vores størrelse) i Afghanistan. Gitte L. Bech udtaler:

”… Danmark yder rigtig meget til internationale operationer, som skaber sikkerhed

for os herhjemme. Set i forhold til størrelse bidrager vi mere end forventet til at løfte

opgaverne i Afghanistan, Kosovo, Libanon og ud for Afrikas kyst…”

DANMARK FOR FRED mener, at heri ses eftervirkninger af Foghs alt for hjertevarme

forhold til Bush samt sin higen efter Nato-topposten.

 

http://www.venstre.dk/nyheder/enkeltvisning/politisk-saeson-aabnet-med-maner/

 

***

 

I følgende udtalelse af Gladsaxes vice-borgmester roser han Gitte L. Bech:

 

…”Selvfølgelig er vi da meget stolte af, at vi har en minister til at repræsentere

Gladsaxe. Især set i lyset af, at Gitte gør det rigtig godt på Lars Løkkes nye hold.

Det er jo med til at sætte Gladsaxe på det politiske landkort, hvilket ikke skader,

når vi i området har væsentlige interesser på spil i udvalgte sager”, konstaterede Ebbe Skovsgaard…”

 

DANMARK FOR FRED mener, at Gladsaxe ikke har noget at være stolt af, når de er

repræsenteret af en minister, der udtaler sig mod bedre viden, er krigs-glad, fordrejer

tingene, benytter sig af mærkelige efterrationaliseringer og kalder sig forsvars-minister,

men som retteligen burde kalde sig for krigs-minister.

Er Venstre-Gladsaxe-borgere virkelig stolte af, at have en krigsminister?

 

http://www.venstre.dk/nyheder/enkeltvisning/1-aars-jubilaeum-fejret-med-sang/

 

***

 

DANMARK FOR FRED vil her takke hr. Thor Petersen for at tage ansvaret for

krigsførelse på sig. Han udtaler:

 

”… Vi må som politikere have en forståelse for, at vi tager det ansvar, vi kan.

Og det er det politiske. Det er os, der vedtager at sende danske mænd og kvinder

ud – måske tusinder af kilometer væk fra hjemmet – på opgaver, der indebærer

risiko for liv og lemmer...”

 

http://www.venstre.dk/nyheder/enkeltvisning/et-helt-saerligt-ansvar/

 

 

DANMARK FOR FRED er meget triste og bekymrede over, at veluddannede danske

politikere i år 2011 tør påtage sig det ansvar det er, at sende flere tusinde unge danskere i krig.

DANMARK FOR FRED efterlyser

 

i Venstres politik.