Socialistisk Folkeparti.

 

Søgefunktion:

Søg på denne side ved at trykke F3 + "søgeord" (=det ord du vil søge efter)

f.eks.: F3 + afghanistan

 

SF's mening om Afghanistan-krigen.

Fra udstillingen "Den fjerne krig" på Tøjhusmuseet, april 2012

 

***

8.9.2014

SF har, for at blive anerkendt som regeringsdueligt, indgået forsvarsforlig, ligesom de støtter enhver militær aktion i fremmede lande som folketinget behandler. De går vel også ind for køb af nye krigsfly. Kort sagt, er SF blevet et freds-sørgeligt parti.

 

*** 

2011-analysen af SF's politik kommer således:

- Først et brev til SF-vælgerne

- Dernæst vore kommentarer

- Til sidst links

 

 

Kære SF-vælger!

 

DANMARK FOR FRED ved, at over halvdelen af SF’s vælgere er imod

dansk krigsførelse. Derfor undrer vi os over, at der tilsyneladende er så stor forskel på partiets politik og vælgernes holdninger på krigs / fredsområdet.

 

Ønsker du, at Danmark fortsætter med at sende soldater i krig i fremmede lande?

Vil du, at vi skal have kamptropper i Afghanistan i endnu 5 år?

Vil du, at dit parti deltager i forsvarsforlig (med de borgerlige og Socialdemokraterne)

der understøtter ovennævnte problemer?

Ønsker du, at forsvarets hovedopgave i fremtiden er, at deltage i krige i fremmede lande?

Det gør SF.

 

SF konstaterer mange problemer ved krigen i Afghanistan, men SF forbliver stedse

ukritiske, ligesom der holdes en påfaldende lav profil. Man relaterer end ikke de

presserende Afghanistan-problemer til SF’s støtte til kommende dansk

militær tilstedeværelse i fremmede lande.

Problemerne i Afghanistan viser med al tydelighed, at det er meget problematisk at

engagere sig i krige i fremmede lande og kulturer.

Men det vil SF gerne være med til.

 

DANMARK FOR FRED er bekymret for, om SF forholder sig så ukritisk til krig, fordi

hensynet til en regeringsdannelse med Socialdemokraterne ligger lige om hjørnet.

Vi mener, at det ikke er sundt for et partis moralske stabilitet, at glemme freden, humanismen, næstekærligheden, tilgivelsen, med-menneskeligheden og andre ”bløde” begreber, i sin store iver for at blive et regeringsparti.

 

Vi kan ikke lade være med at være skuffede over SF’s forsvarspolitik, fordi der ikke står eet

eneste ord om krigens grusomhed og unødvendighed - og fordi SF tilsyneladende ukritisk

har accepteret de borgerlige og Socialdemokraternes fremtidige ønsker om et dansk forsvar

med hovedvægt på internationale missioner.

 

DANMARK FOR FRED efterlyser folketings-kandidater fra SF, som er imod dette og som

er for en fredeligere fremtid.

Mail til danmarkforfred@live.dk, hvis du har kendskab til nogle. Vi glæder os til at præsentere dem på vores hjemmeside!

 

Med venlig hilsen

 

DANMARK FOR FRED

v/ Frants Villadsen

 

 

 

DANMARK FOR FRED's kommentarer:

 

Vi begynder med ”SF’s politik om forsvar.”

 

I starten lægger SF ligesom de borgerlige og Socialdemokraterne vægt på, at det danske

forsvar primært skal arbejde i fremmede lande.

 

Hvorfor mon?

 

Ja, de nævner det faktisk selv. Lettere omskrevet under punktet ”Hjemmeværnet” fra

”Modernisering af det danske forsvar”. Læs blot:

 

Hjemmeværnet har forsøgt at omdefinere opgaverne, så det nu indgår som et væsentligt

element i det civile beredskab ligesom det er begyndt at levere støttefunktioner til opgaverne i de internationale operationer.

De nye opgaver kan forekomme ræsonnable, men de er mere defineret af behovet for at

”redde” Hjemmeværnet end en rational analyse af, hvordan de pågældende opgaver løses bedst muligt.”

[egen fremhævning]

 

DANMARK FOR FRED leverer oversættelsen her: Hjemmeværnet / Forsvaret er begyndt at

føre krige i fremmede lande, fordi man er blevet nød til at omdefinere opgaverne for at redde

Hjemmeværnet / Forsvaret (- fra at gå og kede sig / miste bevillinger, efter den kolde krigs

ophør i 1991).

DANMARK FOR FRED synes, det er trist, at SF accepterer dette ukritisk.

 

Videre i ”SF’s politik om forsvar” kommer vi til noget højst overraskende: Under punktet

”Forebyggende sikkerhedspolitik” skriver SF, at EU både har en ”forpligtigelse” og ”særligt

gode muligheder” for at ”arbejde offensivt med forebyggende sikkerhedspolitik…

især ved ”…bekæmpelse af – blandt andet – klimaforandringer, flygtningestrømme,

demokratistyrkelse og udbredelse af menneskerettigheder….”.

 

Ja ok, det her er altså et dansk parti, repræsenteret i Folketinget som skriver, at EU bl.a. bekæmper demokratistyrkelse og udbredelsen af menneskerettigheder. Meget overraskende og morsomt – men mon ikke det er en fejlformulering? Det er en ommer SF!

 

 

Så skriver SF, at man ”knokler for” en exit-strategi i Afghanistan, så danske soldater er ude senest i 2016.

Det vil sige, at SF ukritisk accepterer, at Danmark skal være i krig endnu 5 år – en hel verdenskrig.

 

SF skriver videre, at de arbejder for en bedre Veteranpolitik.

Jamen, alle der har med krig at gøre ved da – og har vidst de sidste 100 år, at mennesker tager stor skade af at være i krig.

Det er uforståeligt for DANMARK FOR FRED, at SF så ukritisk nævner punktet i deres forsvars-politik.

 

Dernæst ønsker SF bedre uddannelse og bedre udstyr til soldater i krig.

Det er det samme som at erkende, at man har sendt danske soldater i krig i fremmede lande uden ordentlig uddannelse og udstyr.

Hvorfor mon SF er så ukritiske, konstaterende og accepterende?

 

 

Herefter kommentarer til ”Modernisering af det danske Forsvar”.

 

SF starter med:

”Forsvaret skal ikke længere primært forsvare Danmark…”

Det er uforståeligt for os, at SF så ukritisk betragter dette som en realitet.

 

Om ”Værnepligt”. SF mener, at værnepligten skal nedlægges, da ”…soldater der udsendes i internationale missioner skal have en uddannelse og erfaring, som ligger ud over hvad der kan forventes af værnepligten…”

Jamen kæreste venner da! Vil det sige, at SF mener, at værnepligtige sendes dårligt uddannede i krig? Det er forkert.

Der er ikke nogen værnepligtige som i dag bliver udsendt i krig. Er dét virkelig SF’s argumenter for at nedlægge værnepligten?

DANMARK FOR FRED græmmes over argumentet.

 

Under ”Styrkelse af forsvarets psykologtjeneste” insinuerer SF, at de soldater som har taget psykisk skade af krig, har været ”uegnede” samt manglet ”personlig modenhed” og ”mental balance”.

DANMARK FOR FRED græmmes endnu en gang. Det er i øvrigt vores første partikommentar, hvor vi græmmes to gange.

Vi mener, at krig = helvede – og at det er naturligt, at mennesker tager skade af at føre krig.

 

SF kræver ”Flere kvinder i forsvaret”.

DANMARK FOR FRED mener, at det er en misforståelse at blande ligestilling og kvindekamp sammen med soldatertjeneste i militæret. Endda et militær som skal føre krige i fremmede lande.

Det hører ingen sted hjemme.

 

 

Sidst kommenterer vi SF’s ”10-punktsplan for en ny strategi i Afghanistan”.

 

For en gangs skyld er vi enige med SF: Vi kan ikke bare lige kan trække os ud af Afghanistan.

Desværre, men vi står med begge ben i spinaten.

 

Herefter nævner SF alle de problematiske ting, der er ved at føre krig i Afghanistan. Fint gjort, men forfærdelig læsning.

Og dér har vi ført krig i 10 år – og dét har vi ofret 40 soldater på (plus xxx milliarder kroner plus utallige afghaneres liv og helbred).

 

I punkt 1 omtaler SF krigen som: ”… den militære indsats i form af kamptropper…”

Det er en meeget pænt omskrivning af ordet : ”…krigen..”. Hvorfor går SF sådan på listesko?

 

I punkt 2 ”Klare mål for indsatsen” opstiller SF de ”klare” mål for krigen i Afghanistan:

 

”Afghanerne skal indenfor en overskuelig årrække selv kunne tage vare på deres land, og

Vestens opgave er at hjælpe dem med det, så vi kan trække os ud igen.”

 

DANMARK FOR FRED mener til dette, at det bestemt ikke er klare mål. SF har selv nævnt

alle de problemer der er.

Afghanerne – hvem er det? Landet består jo af korrupte politikere, et korrupt politi, over 20

rivaliserende klaner, et utal af kriminelle bander og en stakkels civilbefolkning som af indlysende årsager er nød til at støtte de til-enhver-tid forekommende magthavere.

 

Hvad betyder ”…tage vare (på deres land)…?” Betyder det indførsel af demokrati? Kender

afghanerne overhovedet ordet demokrati?

Har de en kultur for demokrati? Hvor mange år var Danmark om at få demokrati?

 

I punkt 3 mener SF, at der skal:

”…skæres ned på antallet af [danske] kamptropper, som erstattes af kapaciteter der skal

varetage uddannelsen af afghanske sikkerhedsstyrker

 

DANMARK FOR FRED mener, at alle danske kamptropper skal trækkes hjem og at der kun

skal være udsendt militære trænings- og uddannelses-enheder.

 

Punkt 4 konstaterer SF ukritisk, at der trods 10 års krig stadig er et ineffektivt, korruptionsplaget politi.

 

Punkt 5 konstaterer SF ukritisk, at der trods 10 års krig ikke er opnået en samling af landet, en løsning af de presserende sociale problemer samt at korruptionen er bekæmpet.

 

I punkt 8 viser SF, at på trods af tilstedeværelse af 100 tusinder af udenlandske tropper i 10 år, har det heller ikke medført flere arbejdspladser til afghanerne.

 

I punkt 9 konstaterer SF, at Afghanistans opiumproduktion trods 10 års krig stadig er intakt,

ligesom SF kun kommer med et sølle eksempel på alternative afgrøder.

DANMAKR FOR FRED mener, at SF virker for ukritiske og for uvidende i deres politik.

 

I punkt 10 ønsker SF, at nabolande som Pakistan og Iran involveres mere i krigen på vestlig side.

DANMARK FR FRED mener, at det er udsigtsløs, håbløs og uforståelig ønsketænkning fra SF’s side.

 

 

Benyttede dokumenter:

 

”10-punktsplan for en ny strategi i Afghanistan” ( fra 29.3.10)

 

”Modernisering af det danske forsvar” (fra 15.4.10)

 

”SF’s politik om forsvar”

 

- alle 3 findes her:

 

http://sf.dk/politik/politikomraader/forsvar