Herunder kommenterer Danmark for Fred

Socialdemokraternes forsvarspolitik, februar 2011.

 

Søgefunktion:

Søg på denne side ved at trykke F3 + "søgeord" (=det ord du vil søge efter)

f.eks.: F3 + afghanistan

 

     

Socialdemokraternes mening med Afghanistan-krigen.

Fra udstillingen "Den fjerne krig" på Tøjhusmuseet, april 2012

 

 

 

Forsvarsordfører (daværende) John Dyrby Paulsen taler til soldater

 

 

Kommentaren består af:

 

- konklusion (Brev til partiets vælgere)

- kommentarer

- partiets svar

- partiets fredelige kandidater

- link til partiets politik

 

 

 

 

Socialdemokraterne.

 

DANMARK FOR FRED’s konklusion kommer først:

 

 

Kære Socialdemokratiske vælger!

 

Vi må konstatere, at den Socialdemokratiske forsvarspolitik er en borgerlig forsvarspolitik.

Derfor vil DANMARK FOR FRED spørge de Socialdemokratiske vælgere, om de virkelig er

tilfredse med, at deres partis forsvarspolitik er den samme som de borgerliges, hvor man har

bestemt, at Forsvarets nye kerneopgave er at drage i krig (= ”missioner af høj intensitet” /

særligt intensive operationer” / ”væbnet konflikt”)?

Er du tilfreds med, at Forsvarets nye kerneopgave er at drage i krig i fremmede lande?

Er det et Danmark i krig, du gerne vil?

 

I den Socialdemokratiske forsvarspolitik nævnes ikke et eneste ord om med-menneskelighed,

ikke-vold, næstekærlighed, humanisme eller diplomatisk indsats. Det hele er koldt og klart og teknisk.

DANMARK FOR FRED er ikke tilfreds.

 

Ligeledes tolker DANMARK FOR FRED Socialdemokraternes forsvarspolitik derhen, at fordi

den kolde krig stoppede omkring 1991 og Danmark ikke står overfor konkrete trusler mod landet,

er Forsvaret pludselig blevet arbejdsløs; men da Forsvaret jo stadig skal have noget at bestille,

synes S-politikerne åbenbart, at vi lige så godt kan beskæftige dem i fremmede lande.

DANMARK FOR FRED mener, at vi i stedet burde skære ned på Forsvarets bevillinger, så

Forsvaret trimmes til at forsvare Danmark med moderne våben – og ikke til at føre krige i fremmede lande!

 

Vil du, at Danmark fortsætter med dit partis nuværende krigs-orienterede politik og dermed bliver

kendt verden over som en krigsførende nation - eller vil du, at Danmark bliver kendt som en førende

nation med bl.a. humanitær hjælp og dygtige diplomatiske indsatser som stolte kendetegn?

Valget er dit!

 

DANMARK FOR FRED opfordrer dig til at spørge ind til dine socialdemokratiske Folketings-

kandidaters holdning til Danmarks fremtidige krigsførelse – og på baggrund af svarene, sætte dit kryds

ved en kandidat som har en fredelig holdning til fremtiden. Der var trods alt to socialdemokratiske

folketingsmedlemmer, der i 2001 stemte imod Danmarks deltagelse i Afghanistan-krigen.

 

Der må være mange socialdemokratiske vælgere og kandidater, der ikke deler partiets krigspolitik. Hvor er I?

 

Hvis du er Socialdemokrat – og kender kandidater, der er fredelige, så send en mail til danmarkforfred@live.dk.

Så får vedkommende spalteplads her på vores hjemmeside!

 

Mvh

DANMARK FOR FRED

 

*

 

Her følger DANMARK FOR FRED’s kommentarer:

 

 

Udover, at ordet ”…kapaciteter…” nævnes hele 11 gange i dokumentet - og

DANMARK FOR FRED i den anledning spørger den socialdemokratiske kernevælger,

hvad ”kapacititer” mon betyder - så har vi følgende kommentarer til Socialdemokraternes forsvarspolitik:

 

s.1 ”Hvilke opgaver skal Forsvaret løse?”

 

Den allerførste sætning i oplægget siger alt: ”Danmark står ikke overfor en konventionel militær trussel”.

DANMARK FOR FRED mener, at det er en rigtig og befriende konstatering – og ville ønske,

at Socialdemokratiet ville tage den logiske konsekvens af dette og naturligt skære ned på Forsvaret, så

det er i stand til at kunne forsvare Danmark.

 

s.1 ”Hvormange ressourcer skal vi bruge?”

 

Der fremgår to ting af dette afsnit: Socialdemokraterne indrømmer, at det er meget dyrt at føre

krig – og Forsvaret ødsler med pengene pga. utidssvarende økonomistyring. Ødsler med mange milliarder danske kroner.

 

s.2 ”Hvilke opgaver skal Forsvaret løse?”

 

Socialdemokratiet skriver her, at ”…Afghanistan-missionen er rigtig og vigtig…

Er partiets vælgere mon enige i dette?

DANMARK FOR FRED spørger partiet, om det mon blot er skrevet, fordi Socialdemokraterne i 2001

stemte for Afghanistan-missionen?

I sammenhæng med dette skriver Socialdemokraterne nemlig senere, at den militære indgriben i Irak blot

gjorde Iraks ustabilitet større. Det er et forståeligt standpunkt, for Socialdemokraterne stemte jo i 2003 imod Irak-krigen.

DANMARK FOR FRED spørger, om Socialdemokraternes holdninger baserer sig på hvorledes partiet

afgav sine stemmer - og ikke ud fra fakta.

 

s.2 ”Den sikkerhedspolitiske situation”.

 

Sidst i kapitlet skriver S, at Danmark skal have tropper i fjerne lande, fordi problemerne dér ”…kan

være en trussel mod vor egen sikkerhed.”

DANMARK FOR FRED mener til dette, at vi har vores udmærkede Politi, PET, Hjemmeværn

og Forsvar til at tage sig af vores egen sikkerhed i Danmark.

 

s. 3 ”Forsvarets opgaver”.

 

Ligesom K tillader Socialdemokraterne at ligestille fredsbevarende og krigslignende missioner.

DANMARK FOR FRED mener, at der er stor forskel på missionerne i Cypern og Kosovo (som

var fredsbevarende) og krigsmissionerne i Irak og Afghanistan.

En usandhed bliver ikke mere sand af at blive udtalt mange gange - og af mange partier.

 

afs.3: S skriver, at der internationalt vil være ”…en efterspørgsel efter militære kapaciteter…”

DANMARK FOR FRED spørger: Hvem efterspørger? Hvem skal vi rette os efter? USA? Så må

vi igen spørge: Hvilken fløj i USA skal vi støtte? Krigene i Irak og Afghanistan blev igangsat af

”høgene” i USA (- og krige er ikke sådan lige til at standse!). Præsident Obama er ”due” -  og skal

Danmark støtte ham og hans politiske linje, skal vi internationalt optræde som ”duer”.

 

S’s forsvarspolitik er ”befriende” teknisk formuleret. Ingen følelser eller humanistiske overvejelser af det tidligere arbejderparti.

 

s.4 ”Internationalt samarbejde”.

 

Sidst i kapitlet skriver S, at: ” Forsvarsforbeholdet betyder, at vi må sige nej til internationale

missioner, som der ellers er bred opslutning til. Derfor vil vi fortsat arbejde for at forsvarsforbeholdet afskaffes.”

 

DANMARK FOR FRED mener til dette, at hvis Forsvarsforbeholdet hindrer Danmark i at deltage

i flere krige, så lad os da endelig beholde det!

Endvidere mener vi, at begrundelsen for at deltage i internationale missioner aldrig må blive, at der

internationalt ”…er bred opslutning til det”. Det er ikke altid, at flertallet har ret.

 

s.4 ”Soldaten i centrum”.

 

S skriver i afsnit 3: ”Desuden mener vi, at flere soldater end i dag skal have den udvidede samarit-

uddannelse, så de er bedre rustet til at kunne yde akut førstehjælp om nødvendigt”.

Mon ikke denne holdning er et resultat af, at krig har vist sig at være farligt?

 

s.6 ”Efter udsendelse”

 

S skriver at ”Forsvaret har høstet erfaringer med tidligere udsendte soldater siden starten af 1990’erne”.

Vi mener, at hvis det danske forsvar kun baserer sig på egne indhøstede erfaringer af nyere dato, så er det langt ude!

DANMARK FOR FRED mener, at det danske forsvar (- og Socialdemokraterne!) udmærket kender til

undersøgelser af, hvorledes soldater i krig reagerer. Den første vi kender til, er helt tilbage fra 1914.

 

s.7 ”Mere og bedre forskning”.

 

S skriver: ”Vi ønsker derfor, at forskningsindsatsen inden for militærfaglige studier styrkes.”

DANMARK FOR FRED er rystet over dette og spørger den Socialdemokratiske vælger om du

ligeledes ønsker, at der skal forskes yderligere i krigsførelse? Bruges flere penge på det?

 

s.8 ”Forsvaret skal have styr på økonomien.”

 

DANMARK FOR FRED mener, at det er yderst pinligt, at en så stor statslig enhed - i 2011 - ikke

har styr på mange af de milliarder, de modtager fra os.

Omvendt må man sige, at krig er vanvittig dyrt, så vi vil i fremtiden sandsynligvis se endnu flere

overskridelser – og endnu flere (officielle eller hemmelige) tilførsler af penge.

 

***

 

Partiets svar, 28.februar 2011:

 

Kære Frants,

 

Du er velkommen til at kontakte vores forsvarsordfører, John Dyrby,

 

direkte på mail: john.dyrby@ft.dk for at høre nærmere om vores holdninger.

 

Mvh Nanna Grave Poulsen

 

Organisatorisk medarbejder

 

Socialdemokraterne

 

Danasvej 7, 1910 Frederiksberg C

 

Tlf: 72300800

 

 

*

 

Link til ”Soldaten i centrum. Socialdemokraternes oplæg til forsvarsforliget”:

 

www.socialdemokraterne.dk/download.aspx?docId=701170