De Radikale.

 

De Radikales mening med Afghanistan-krigen.

Fra udstillingen "Den fjerne krig", T°jhusmuseet, april 2012