Om Afghanistan

Søgefunktion:

Søg på denne side ved at trykke F3 + "søgeord" (=det ord du vil søge efter)

f.eks.: F3 + demokrati

 

12.09.2013:

Mange udsendte soldater klager over, at Taliban fører en usymetrisk krig. Vi må le! Se denne video fra et amerikansk helikopterangreb på en talibanstyrke. Dét er usymmetrisk krig! Det er 15 minutters mord.

http://www.minds.com/blog/view/38228/2-apaches-kill-a-platoon-of-taliban-viewer-discretion-advised

***

Generelt mener vi, at det var en forhastet fejl, at Folketingets flertal efter 9/11 2001 vedtog at støtte op omkring USAs ønske om at aktivere Natos "en for alle  -  alle for en" - paragraf (artikel 5).

Dette indebar, at danske politikere erklærede krig mod visse stammer i Afghanistan og efterfølgendehar man i Danmarks navn haft skiftende kontingenter af kamp-soldater og andre hjælpere udstationeret i det fjerne land 4.800 kilometer borte.

Vi mener, at de danske politikere, med Venstre og Anders Fogh Rasmussen i spidsen, fra starten afhar været overivrige for at støtte op omkring USAs hævn-krig. Op til 750 danske kampsoldater har været udstationeret, hvilket er langt over andre landes bidrag i forhold til befolkningstal.

Det har resulteret i en militær anerkendelse (kodeordet for krigs-tilhængerne er: respekt!) fra vores krigs-kumpaner, samt internationale topposter til bl.a. Fogh og Barthels.

Det danske engagement har dog kostet et utal af afghaneres liv og førlighed, 43 danske soldater livet, flere hundrede danske soldater førligheden, alt for mange mennesker  deres indre ro - samt unævnelige lidelser for børn og voksne i hjemme og ude.

Omkostningerne i kroner og ører kommer vel op over 1 milliard om året siden 2001. Det vil sige, at de "anvarlige" danske politikere har formøblet omkring 15 milliarder kroner (- krigen varer officielt fra 2001 - 2014) på at føre en krig imod en imaginær terrorisme.

USA og England vil trække tropperne ud i 2014, så det gør danskerne selvfølgelig også, mendanske politikere har planlagt at overføre millioner af kroner i mange år derefter, til betaling af den afghanske hær og politi, samt sandsynligvis til fortsat korruption og betaling "for at holde med os eller de magthavere, vi støtter", samt til erstatninger for alle de ødelæggelser, militæret har begået.

Endvidere hænger danske skatteydere på en voldsom regning langt ud i fremtiden, der skal gå til pensioner, erstatninger og genoptræning af skadede danske soldater.

DANMARK FOR FRED mener, at vi reelt aldrig har behøvet at gå i krig 4.800 kilometer borte, for at forsvare os mod eventuelle terrorister, da vi herhjemme har vores udmærkede Forsvar, Hjemmeværn, Politi, PET mv. til at passe på os og til at eliminere de trusler, der eventuelt truer os.

Militærets opgave er efter vores mening, udelukkende at forsvare vort lands grænser - ikke at udvide dem til imaginære grænser i fjerne lande.

Desværre er der meget der tyder på, at der efter den kolde krigs afslutning opstod problemer i forsvaret.

Hvordan skulle man legitimere den fortsatte tilgang af uændrede økonomiske midler fra samfundet og hvad skulle man få tiden til at gå med? Ville man blive overflødig i den nye verdensorden?

Problemet blev løst med at udvide grænserne for, hvor man kunne arbejde, til hele verden. Stort set alle partier i Folketinget anser hele Verden for forsvarets nye arbejdsområder, men det var Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, der introducerede den nuværende militaristiske udenrigspolitik.

Omskrevet til nutids-dansk betyder det, at hvor USA ønsker at anvende militær magt i fremtiden, vil danske militære kræfter sandsynligvis blive indsat.

Angrebet på Afghanistan i 2001 var første eksempel.

Angrebet på Irak i 2003 var andet eksempel.

Angrebet på Libyen i 2011 var tredie eksempel.

Truslen mod Syrien i september 2013 er fjerde eksempel.

DANMARK FOR FRED arbejder for, at Danmark bevæger sig væk fra Fogh-generationens militaristiske udenrigs-politik og i stedet arbejder på, at udvikle fredsbevarende initiativer som konfliktløsnings-strategier og stjerne-diplomati, samt humanitære hjælpeforanstaltninger, hvis krig alligevel bryder ud.

***

Læs om RIKO's holdninger til Afghanistan-krigen her:

http://riko.nu/Arkiv/afghanistan/

http://riko.nu/2013/01/soren-schmidt-irak-og-afghanistan/

RIKO = Rådet for International KOnfliktløsning

***

Indtryk af to yderligheder i den danske historie om Afghanistan-krigen:

(fra filmen "Armadillo")

         

Begejstrede soldater efter de har slået                        Såret soldat

tre forsvarsløse talebanere ihjel i en grøft.

***

Læs om forfatter Carsten Jensens holdning i artiklen:

"Vi har intet at være stolte over i Afghanistan" fra Information den 2.januar 2012

http://www.information.dk/289333

***

06.03.2012

Udviklingsminister Christian Friis Bach beskriver i en kronik i Politiken 03.01.2012, at der er sket så utrolig meget godt i Afghanistan siden vestlige tropper invaderede landet i 2001. Blandt andet fremhæver han, at den gennemsnitlige levealder i løbet af de 10 år er steget med 20 år.

Det er imidlertid ikke korrekt og det leder atter engang vores tanker hen på det gamle ordsprog, der lyder:

"Sandheden er det første offer i en krig. Stol derfor aldrig på en krigsførende part."

Og Christien Friis Bach må i dette tilfælde anses for at være en krigsførende part, da han er minister i en regering og medlem af et parti, der altid har støttet Danmarks krig i Afghanistan.

DRs udsendelse "Detektor" har blandt andre undersøgt tallene og i udsendelsen siges det, at tallene skal "tages med et kilo salt" (ikke med et gran salt!) og udviklingsministeren erkender selv, at de tal, han sammenligner, ikke umiddelbare er sammenlignelige.

Problematikken leder mine tanker hen på tiden omkring Vietnam-krigen i slutningen af tresserne og begyndelsen af halvfjerdserne. Jeg var en stor dreng - og dengang var jeg meget pro-amerikansk og håbede, at USA ville vinde krigen... Jeg modtog faktisk propaganda-materialer fra "Syd-Vietnamesisk informationskontor" i København, der informerede om alle de "gode" resultater, som der var opnået i Syd-Vietnam og alle de "onde" ting, som kommunisterne i Nord-Vietnam bedrev. Altså en decideret højreorienteret og en-øjet interesseorganisation, der som sagt var stærkt pro-amerikansk.

Denne viden om en udbredt forløjethed omkring enhver krig har fulgt mig siden, og den viser sig altså igen i form af en radikal minister anno 2012. Han skal ses som dét han er: En politiker, der af al magt forsøger at fortælle positive historier fra en problematisk krig, som Danmark deltager i.

Det er et stort problem for demokratiets fortsatte beståen, at veluddannede mennesker (han er også professor!) på den letsindige måde omgås sandheden, for at opnå en forståelse i befolkningen for, at Danmark har været i krig i 10 år, skal være endnu 2 år i krig og skal betale millioner af kroner de kommende 15-20 år.

Kilder:

http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1496327/afghanistan-er-godt-paa-vej/

http://www.dr.dk/P1/Detektor/Udsendelser/2012/01/24103647.htm (udgået)