Herunder kommenterer

DANMARK FOR FRED

de Konservatives forsvarspolitik.

Søgefunktion:

Søg på denne side ved at trykke F3 + "søgeord" (=det ord du vil søge efter)

f.eks.: F3 + afghanistan

 

 

De Konservatives mening med Afghanistan-krigen.

Fra udstillingen "Den fjerne krig", Tøjhusmuseet, april 2012.

***

Foto fra De Konservatives hjemmeside.

 

Kommentaren består af:

- konklusion

- kommentarer

- links til partiets politik

 

DANMARK FOR FRED's konklusion kommer først:

 

Kære Konservative vælger!

 

DANMARK FOR FRED mener, at der er alt for mange ting i de Konservatives

forsvarspolitik som man med rette kan stille spørgsmålstegn ved.

Kan vælgerne leve med dét fra et ansvarligt parti?

 

Dit parti støtter uforbeholdent en militaristisk udenrigspolitik, selvom Danmark

har tradition for at være en humanistisk og diplomatisk nation.

Er det et Danmark i krig, du gerne vil?

 

Vil du, at Danmark fortsætter med dit partis nuværende krigs-orienterede politik

og dermed bliver kendt verden over som en krigsførende nation - eller vil du, at

Danmark bliver kendt som en førende nation med bl.a. humanitær hjælp og dygtige

diplomatiske indsatser som adelsmærker?

Valget er dit!

 

DANMARK FOR FRED opfordrer dig til at spørge ind til dine konservative

Folketingskandidaters holdning til Danmarks fremtidige krigsførelse – og på baggrund

af svarene, sætte dit kryds ved en kandidat som har en fredelig holdning til fremtiden.

 

Der må være mange Konservative vælgere og kandidater, der ikke deler partiets krigspolitik. Hvor er I?

 

Hvis du er Konservativ – og kender en kandidat, der er fredelig, så skriv til danmarkforfred@live.dk.

Så får vedkommende spalteplads her på vores hjemmeside!

 

Mvh

DANMARK FOR FRED

 

 

***

 

Her følger DANMARK FOR FRED’s kommentarer til de Konservatives forsvarspolitik:

 

 

Udover, at de Konservatives tekst kunne trænge til at blive rettet for stavefejl,

har DANMARK FOR FRED følgende kommentarer:

 

Kap. ”Hvorfor skal vi deltage i den internationale missioner?”

Hvad er det for ”…værdier og holdninger…” som de Konservative synes, at danskerne

skal fremme? Er det de værdier, der ligger i, med krudt og kugler at ankomme til et

land 4800 kilometer væk og skyde løs til højre og venstre, dræbe fremmede mennesker:

Civile og modstandere – og selv blive slået ihjel?

Er det dét, de konservative vælgere ønsker?

 

De Konservative mener, at ustabilitet i fremmede lande kan have betydning for vores

sikkerhed. Ja selvfølgelig, men derfor skal vi ikke sende kamptropper afsted. DANMARK FOR FRED mener til spørgsmålet om Danmarks indre sikkerhed, at vi har vores udemærkede Politi og PET og Forsvar og Hjemmeværn til at passe på os.

 

Videre skriver K, at de internationale missioner er ”…en del af den fremsynede og

forebyggende indsats…”. Det er en overdrivelse.

DANMARK FOR FRED er bekymret over K's positive ordvalg og mener tværtimod,

at indsatsen er i fare for at være snæversynet og terror-udviklende.

 

Sidst i kapitlet gør K den graverende fejl, at sidestille de fredsbevarende styrker i Libanon og Kosovo med krigs-indsatsen i Irak og Afghanistan.

DANMARK FOR FRED mener, at dette er helt forkert og opfordrer konservative vælgere til at protestere.

DANMARK FOR FRED er ikke imod fredsbevarende indsats, men udelukkende imod et Danmark som krigsførende nation.

 

 

Kap. ”Konservatives forsvarspolitik.”

Historien fortæller os, at forsvarspolitik altid har været knyttet tæt sammen med udenrigs- og sikkerhedspolitik, så det er der bestemt ikke noget nyt i (- som K ellers skriver)!

K skriver så, at ”…forsvarspolitik i dag handler om meget andet end krudt og kugler...”,

således at indsatsen kræver ”… nye kampformer, nye våben, og nye former for træning og uddannelse...”

Det er uklart, hvad K mener med dette.

Hvis "...meget andet end krudt og kugler..." hentyder til "...nyekampformer, våben,

militær-træning og –uddannelse...", mener DANMARK FOR FRED at der ikke er noget nyt

i det, for det er jo det samme...

 

Kap. ”Forsvarspolitiske resultater.”

Igen her en fejlagtig ligestilling af fredsbevarende indsatser og krigsførelse. det bliver

ikke mere rigtigt af, at fejlen bliver nævnt flere gange.

K nævner, at ”…vi har fået styrket mulighederne for psykologisk støtte…” til soldaterne.

DANMARK FOR FRED mener, at de konservative allerede i 2001 (Afghanistan) og 2003 (Irak) ganske udmærket vidste, at al krigsførelse medfører udbredte psykiske skader på soldater. De Konservative burde således ikke være blevet ”overrasket” over problemerne.

Soldaterne skulle være hjulpet korrekt, lige fra starten af.

 

DANMARK FOR FRED mener, at årsagen til denne form for forsinket opmærksomhed på soldaternes problemer, er en bevidst handling fra de krigsførende partiers side, da de overfor offentligheden ikke tør lægge navn til at sende soldater i krig, samtidig med at de åbent skulle påpege, at der kan blive store problemer ud af det. Sandsynligvis ville også færre unge melde sig, hvis de fra starten var klar over konsekvenserne.

 

Kap. ”Indsatsen i Afghanistan”

I kapitlet ”Hvorfor er vi i Afghanistan” skriver de Konservative, at vi er gået ind i

Afghanistan på opfordring af UN og ”…den folkevalgte regering”.

Dette er helt forkert, da det ifølge:

 

http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20012/beslutningsforslag_som_vedtaget/B45.htm

 

drejer sig om ”…den midlertidige afghanske administration…” samt ” …Den midlertidige

regering under ledelse af Hamid Karzai…”.

DANMARK FOR FRED mener, at de Konservative sandsynligvis har fordrejet dette, da det

klinger bedre i ørerne med ”den folkevalgte regering”.

 

 

 

*

 

 

Svar fra de konservative den 21.februar 2011:

 

Kære Frants Villadsen,
Tak for din henvendelse her til Det Konservative Folkeparti.
 
Det Konservative Folkeparti går ind for at Danmark medvirker til at opretholde stabilitet, fred og sikkerhed i verden.
 
Jeg er ikke bekendt med, at vores folketingskandidater har en anden holdning, men I er naturligvis velkommen til at kontakte hver enkelt. I finder henvisninger til deres hjemmesider på konservative.dk
 
Med venlig hilsen
 
Annette Brincker Lundstedt

Sekretær for

Den Konservative Informations- og Pressetjeneste

*

 

Link tik de de konservatives forsvars-politik:

(Kilde: www.konservative.dk/politik/politiskeemner/forsvarspolitik/sider/forside.aspx)

 

Uddrag fra de konservative:

Hvorfor er vi i Afghanistan?

Danmark er gået ind i Afghanistan på opfordring fra FN og den folkevalgte regering i Afghanistan. Hovedformålet er at forebygge, at Afghanistan igen udvikler sig til en terrorist-træningslejr, som vi så det i forbindelse med terrorangrebet 11. september 2001. Derudover ønsker vi at fremme demokrati og menneskerettigheder i landet, herunder især kvinders rettigheder, hvilket kan være med til at stabilisere hele regionen.

Hvor længe skal vi blive i Afghanistan?

Den konservative holdning er klar. Vi ønsker at fortsætte med at løse den nødvendige opgave i Afghanistan, indtil afghanerne selv er i stand til at overtage sikkerhedsansvaret i landet. Derfor vil vi fortsætte med at træne afghanske soldater og politifolk, indtil vi kan påbegynde en tilbagetrækning.

Vi hverken kan eller vil sætte en exit-dato på for, hvornår vi kan trække os ud af Afghanistan. Det afhænger af sikkerhedssituationen i landet, dvs. udviklingen på landjorden. Men det internationale samfund og den afghanske regering er blevet enige om en målsætning for, hvornår afghanerne fuldt og helt skal kunne overtage ansvaret for egen sikkerhed. Den målsætning hedder udgangen af 2014. Så fra Konservativ side ønsker vi i hvert fald dansk tilstedeværelse indtil da. Det må dog samtidig afhænge af nøje koordinering med englænderne, som vi arbejder meget tæt sammen med i Helmand.

Skal Danmark fortsat have kamptropper i Afghanistan?

Regeringen og det Konservative Folkeparti ønsker en gradvis militær nedtrapning af indsatsen i Afghanistan, hvor vi gradvist mindsker antallet af kamptropper og samtidig øger vores træningsindsats over for det afghanske militær og politi, så de selv måned for måned kan overtage sikkerhedsansvaret. Samtidig vil vi fortsat og i øget omfang arbejde for en styrket civil genopbygning i Afghanistan, dvs. genopbygning af skoler, infrastruktur mv.

Går det fremad?

Det går fremad. Måned for måned blive den afghanske hær større, og vi ser allerede i dag, i mange mindre operationer, at afghanske og internationale soldater opererer side om side.

Hvorfor skal vi have danske soldater i Afghanistan?

Danmark skal være en del af den internationale operation i Afghanistan for at understøtte den internationale kamp mod terror. Samtidig skal vi arbejde for at fremme demokrati og stabilitet i regionen.  

De danske soldater i Afghanistan er med til at forhindre, at et middelalderligt Taleban-regime igen kommer til magten og dermed undergraver afghanernes frihed og sikkerhed. Men et nyt Taleban-regime vil også have store konsekvenser for sikkerheden i resten af verden, herunder Danmark.