Kig ind på www.fredsministerium.dk for kommende begivenheder og møder i 2022.

Kommende begivenheder 2014:

- fredsministerium.dk til Folkemødet på Bornholm 12-15. juni 2014, læs mere herom på www.fredsministerium.dk

- fredsministerium.dk samler fredsbevægelsen på FN's Internationale Fredsdag, søndag den 21.september 2014

***

Freds-begivenheder 2013:

DIALOGMØDE OM FREDSAKTIVISTISK UDENRIGSPOLITIK

Danmarks internationale rolle og identitet i fremtiden

 

CHRISTIANSBORG, Fællessalen

Lørdag den 21. september 2013 kl. 14.00 – 17.00

 

ERFARINGER MED DANMARKS KRIGE OG MILITÆRE AKTIONER

Danmarks fremtid som freds- og konfliktmægler

 

VELKOMST: Giv freden en ny chance v/ fredsministerium.dk

 

REPRÆSENTANTER FOR DET OFFENTLIGE VIDENS- OG FORSKNINGOMRÅDE

·         Lektor PhD i internationale forhold, Peter Viggo Jakobsen,

 

 Forsvarsakademiet

 

·         Seniorforsker, Henrik Breitenbauch, Center for Militære

 

Studier, KU

 

·         Lektor Poul Poder, CRIC, Centre for Resolution of

 

International Conflicts, KU

  

·         Lektor, Gorm Harste, Århus Universitet

 

PRÆSENTATION AF OG FORSLAG FRA FREDSMINISTERIUM.DK

  • v/ Frants Villadsen, fredsministerium.dk

 

NORDISK OG INTERNATIONAL PERSPEKTIVERING

·         Susann Simolin, Ålands Fredsinstitut, Finland

 

·         Birger Norup, Peace Alliance Danmark, Board member

 

GAMIP (Global Alliance for Ministries and Infrastructures for

 

Peace, Geneve)

 

REPRÆSENTANTER FRA REGERINGEN OG DET PARLAMENTARISKE STØTTEPARTI:

 

·         Socialdemokraterne: Jeppe Kofod, MF

  

·         Enhedslisten: Forsvarspolitisk ordfører,

                                                          NikolajVillumsen, MF

 

·         Radikale: ...

 

·         Socialistisk Folkeparti: Tonni Hansen, Forsvars- og

 

Udenrigspolitisk udvalgsformand

 

BAGGRUND:

DIALOGMØDE OM FREDSAKTIVISTISK UDENRIGSPOLITIK

DANMARKS INTERNATIONALE ROLLE OG IDENTITET I FREMTIDEN

 

fredsministerium.dk er et relativt nyetableret og voksende samarbejde mellem en lang række af organisationer i fredsmiljøet med det fælles mål, at lancere ideen om oprettelsen af et fredministerium og udpegning af en fredsminister i statslig regi. To år i træk har vi været med på Folkemødet i Allinge og i år arrangerede vi en 4 dages Fredshøjskole. På vores hjemmeside ligger en 20 siders rapport.

 

I kredsen af medlemmer af fredsministerium.dk mener vi, at tidspunktet fra efteråret 2013, udgør et særligt øjeblik i dansk udenrigs-, udviklings- og forsvarspolitik og et ”window of opportunity”, fordi vi ikke længere er krigsførende, når kamptropperne til den tid er trukket hjem fra Afghanistan.

 

Vi mener, at den danske deltagelse i angrebskrigene i Afghanistan, Irak og Libyen, derfor nu kan evalueres på en for alle parter åben og nøgtern måde. Vi er af den opfattelse at manglen på en nøgtern evaluering af effekten af de militære værktøjer brugt på sikring mod terror og regimeomstyrtelser samt udvikling af demokrati og menneskerettigheder i andre lande, vil kunne risikere at skygge for at andre og mere fredelige værktøjer måske kunne have været anvendt med større og sikrere effekt og med tab af færre menneskeliv.

 

Danmark har i de sidste år brugt milliarder på krige og meget lidt på freds og konfliktforskning. Derfor står vi nu med masser af erfaringer hvad angår konfliktoptrapning og krigsførelse men har mistet vore tidligere humanitære, diplomatiske og politiske konfliktløsningskompetencer.

 

Når vi på en og samme tid peger på behovet for demokratisk evaluering af Danmarks militære internationale indsatser, på etableringen af et fredsministerium og indsættelse af en fredsminister, er det med baggrund i et ønske om at danske politikere ikke fastlåser økonomien i et fortsat højt forsvarsbudget og indkøb af nye kampfly; men bruger nogle af midlerne til at opbygge kompetencer inden for humanitære og konfliktforebyggende, miljømæssige og sociale indsatser; på opbygning af civilt beredskab, fredsskabende diplomatiske forhandlinger, mægling, høringer, forhandlinger, observationer og fredsbevarende arbejde.

 

For fredsministerium.dk er ”fred” således ikke blot et nyt dæknavn for varetagelse af egne snævre nationale interesser. Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik kunne efter vor opfattelse være baseret i en helt anderledes videnskabelig tilgang til konflikter. Følgelig vil en fredsaktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik være en helt anderledes, selvstændig, virkelig aktivistisk og ambitiøs præstation på den internationale scene, i forlængelse af FN's første erklæring om at ”Fred skal skabes med fredelige midler”.

 

Læs mere på www.fredsministerium.dk

 

fredsministerium.dk er: Aarhus mod Krig og Terror, Aldrig Mere Krig, ATSF-fonden, Danmark for Fred, Demokratikonsulenterne, DjursFred, Esperantoforeningen, FredsVagten, Fredsskattefonden, Humanistisk Forum, Kunstnere for Fred, Kvækerne, Kvinder i Sort, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Militærnægterforeningen, Nej til Krig, Pink Army, SOS Mod Racisme, Tænk Med Hjertet, Valby og Sydvest mod Krig

 

***

 

fredsministerium.dk og Danmark for Fred til Folkemødet på Bornholm fra torsdag den 13. til søndag den 16. juni 2013.

- læs mere på http://www.fredsministerium.dk/

 

Foreningen fredsministerium.dk: Orienteringsmøde samt stiftende møde, søndag den 06.01. 2013 i København.

***

Freds-begivenheder 2012:

Se også Facebook: https://www.facebook.com/pages/Danmark-for-Fred/124168454320095

 

Lysbillede-show på Espergærde Bibliotek

De 35 indkomne fotos til DANMARK FOR FRED's foto-konkurrence 2011 "Vis Freds-flaget"! vises i et lysbillede-show på Espergærde Bibliotek fra tirsdag den 29. maj - lørdag den 16. juni 2012.

Alle freds-venner inviteres til åbnings-reception

tirsdag den 29. maj kl. 15.00

på Espergærde Bibliotek.

Meld gerne din ankomst på danmarkforfred@live.dk

 

***

fredsministerium.dk og Folkemødet på Bornholm

 

14.-17.juni 2012

DANMARK FOR FRED har taget initiativ til, at den danske fredsbevægelse bliver repræsenteret via fællesnavnet fredsministerium.dk

Links:www.fredsministerium.dk

Facebook: fredsministerium.dk

http://www.xn--folkemde-bornholm-50b.dk/?gclid=CP-is_K1vq0CFQW_zAodwV3LAQ

***

DANMARK FOR FRED har indkaldt til forberedende møde for interesserede freds-folk, om vi skal have et fælles freds-telt på Folkemødet Bornholm.

Tid: Torsdag den 9.februar 2012, kl 19.00

Sted: Lokale 304, Støberiet, Blågårds Plads.

***

DANMARK FOR FREDs nye konkurrence "Kunst for Fred!" 

- sidste frist for aflevering: 1.august 2012

- læs mere om konkurrencen på http://danmarkforfred.dk/fotokonkurrence2011.htm

***