Freds-flaget i aktion foran Folketinget.

Søgefunktion:

Søg på denne side ved at trykke F3 + "søgeord" (=det ord du vil søge efter)

f.eks.: F3 + politiker

 

Sommeren 2011

DANMARK FOR FRED er beskæmmet over, at et helt enigt Folketing i marts 2011 vedtog at angribe Libyen. Ingen stemte imod, hvilket  med al tydelighed viser, at vi almindelige borgere desværre ikke kan stole på partierne.

Vorea egen analyse af situationen siger os, at de partier (- eller de politikere), man havde kunne forvente stemme imod, lod sig rive med af en både euforisk og usikker stemning. Det er ikke rart, på afstand at være vidende til blodige konflikter, men almindelige borgere burde med rette kunne forvente, at vores Folketings-politikere evner at holde hovedet koldt i pressede situationer.

Euforien bestod sandsynligvis primært af et håb om endelig at kunne støtte en folkelig revolution.

Fejltagelserne er følgende:

1) Folketingspolitikerne stolede vel på, at Nato og stormagterne ville nøjes med at håndhæve et flyveforbud - og i øvrigt rette sig efter FN's vedtagelse. Det blev selvfølgelig ikke tilfældet. Nato gik langt videre end vedtagelsen og endte med at være med til at slå Gadaffi ihjel.

2) Danske fly var meget ivrige: Man smed omkring 1000 bomber i hovedet på fremmede folk. Fejltagelsen ligger deri, at danske politikere derved har skabt et hold danske piloter og hjælpere, der har slået en masse fremmede mennesker ihjel i en konflikt, de ikke har forstand på... Det er med til yderligere at polarisere den danske befolkning.

3) DANMARK FOR FRED, der besidder en vis historisk erfaring véd, at

         a) når først en krig er igangsat, er den ikke til at stoppe... derfor er det naivt, at igangsætte en krig...

         b) når USA og Nato er med i krigen, er det om at holde fingrene fra den... USA og Nato har ALDRIG rent mel i posen...

         c) når de andre vestlige stormagter (England og Frankrig) er med, er det dobbelt uha...

 

Det (alt for) enige Folketing sætter et stort spørgsmålstegn ved, om noget tilsvarende kan ske i fremtiden. Det kan det, desværre.

Derfor vil det være på sin plads med en freds-løsgænger i Folketinget.

 

DANMARK FOR FRED har udarbejdet et nationalt freds-program, som vi kalder:

 

"En fredeligere løsning".

- Oprettelse af et Fredsministerium!

- Annulering af det danske forsvars hovedrolle som international krigsmagt!

- Mådehold ved nyanskaffelse af kampfly: DK har kun brug for 16 fly af enten svensk eller europæisk fabrikation!

- Yderligere besparelser på krigssbudgettet! Vi skal forsvare dansk jord; ikke angribe ørkenstater!

- Skarp skelnen mellem freds- og  krigsmissioner!

- Danske tropper hjem fra Afghanistan mds!

- Udvikling af konflikt-løsende, stjerne-diplomatiske og humanitære tilbud til

  forebyggelse og lindring af krige og væbnede konflikter i verden!

- Anlæggelse af en freds- og mindepark til minde om ofrene for Danmarks krige!

- Officiel flagdag 21. september til markering af Den Internationale Freds-dag!

- Anlæggelse af et Fredsmuseum!