DANMARK FOR FRED

kommenterer herunder

Dansk Folkepartis politik.

(Afsnittene 21 og 10, forsvars- og udenrigspolitik).

 

Søgefunktion:

Søg på denne side ved at trykke F3 + "søgeord" (=det ord du vil søge efter)

f.eks.: F3 + afghanistan

 

 

DF's mening med Afghanistan-krigen.

Fra udstillingen "Den fjerne krig", Tøjhusmuseet, april 2012

 

***

 

 

Søren Espersen i fint selskab med en afghansk borgmester

 

 

- efterlysning (Brev til DF-vælgere)

- kommentarer

- partiets svar

- partiets fredelige folketings-kandidater

- links

 

***

 

Efterlysning:

 

Kære DF-vælger!

DANMARK FOR FRED efterlyser DF-vælgere og DF-folketings-kandidater

som ønsker en fredeligere fremtid. Som vil arbejde for, at fremtidens Danmark i

stedet for kamp-tropper vil tilbyde humanitær hjælp og stjerne-diplomati for at

afhjælpe internationale konflikter.

DANMARK FOR FRED vil gerne præsentere fredelige folketings-kandidater her på hjemmesiden!

 

Med venlig hilsen

DANMARK FOR FRED

 

***

 

Kommentarer:

 

Vi begynder med at undrer os over, at Dansk Folkeparti tillægger følgende

udtalelser så stor værdi, at de begge står umiddelbart efter overskrifterne i de to afsnit.

 

”Dansk Folkeparti er tilhænger af, at Danmark opretholder sin frihed og selvstændighed…”

”Dansk udenrigspolitiks vigtigste målsætning er at sikre Danmarks selvstændighed.”

DF insinuerer med dette, at Danmark skulle være truet på frihed og selvstændighed.

DANMARK FOR FRED mener hertil, at Danmark aldrig før i historien har været så

sikker på frihed og selvstændighed, idet ingen fjendtlige stater truer.

Vi mener, at disse sætninger kun er beregnet til at give en falsk frygt hos læserne, som

så skal blive mere åbne over for DF’s ”ansvarlige” politik samt lægge et slør af alvor ud

over det hele.

DANMARK FOR FRED mener ikke, at Danmark på nogen måde er truet på sin frihed og selvstændighed.

 

 

Dansk Folkeparti skriver videre, at:

 

Den vestlige kulturkreds er en helhed, som kun kan forsvares, og som kun giver mening sammen med USA.”

 

DANMARK FOR FRED er enige i dette, men det behøver ikke medføre, at danske politikere følger USA i eet og alt. Vi kan ikke forhindre USA i at erklære krig, men i stedet for at sende kamptropper kunne Danmark have bidraget til krigene i Irak og Afghanistan, med humanitær hjælp eller andre former for næstekærlige ydelser.

Det gjorde vi i Korea-krigen (1950-53): USA krævede, at vi stillede med kamp-tropper, men vi undslog os og fandt i stedet på, at tilbyde hospitals-skibet ”Jutlandia”, hvilket blev en stor succes, både politisk og menneskeligt.

  

Videre:

 

Dansk Folkeparti er modstander af ethvert forsøg på at svække NATO-alliancen…”

 

DANMARK FOR FRED mener, at der findes både ”høge” og ”duer” i Nato – og Danmark

kan sagtens vælge ikke at høre til ”høgene”. Det vil i øvrigt støtte Præsident Obama’s linje,

frem for dén linje Bush udstak.

 

 

For en gangs skyld er vi enige med Dansk Folkeparti, når de skriver følgende om værnepligt

og Hjemmeværn:

 

Dansk Folkeparti anser værnepligten for at være et vigtigt led i et demokratisk forsvar

og et vigtigt bidrag til befolkningens forståelse for forsvarets vilkår.”

 

Hjemmeværnet skal bevares på et uændret niveau.”

 

DANMARK FOR FRED aner i sidste sætning, at Dansk Folkeparti ikke ønsker, at

Hjemmeværnet skal deltage i internationale missioner. Fint.

 

 

Det næste er vi også enig i:

Danmark skal altid være rede til at kunne deltage i fredsbevarende og fredsskabende aktioner.”

MEN: Vi mener, at der er en verden til forskel på danske freds-missioner i f.eks. Bosnien og på Cypern og danske krigs-missioner i Irak og Afghanistan. Kan DF mon skelne mellem dette?

 

I tredje afsnit af ”10. Udenrigs- og Tredjeverdenspolitik” skriver DF en historisk usandhed:

 

Når et så forholdsvis lille land [DK] ikke er blevet opslugt af mere magtfulde naboer,

skyldes det, at vi har haft viljen og evnen til at bevare selvstændigheden.”

 

Det er ikke sandt, for historien har vist, at den danske selvstændighed ikke baserer sig på

”vilje og evne”, men på stormagternes (bl.a. Tyskland, England, Rusland, USA) ønsker om,

at Danmark (- med sin beliggenhed) ikke kom til at tilhøre nogen af dem, men stedse forblev neutralt.

 

Næste er ligeledes en pinlig udtalelse:

 

Det betyder…at vi under skiftende forhold har formået at varetage vore egne forhold på

en måde, som har tjente vore interesser og selvstændighed bedst.”

 

Det er en grov forenkling. Tabet af Sønderjylland i 1864 var et resultat af elendige danske

politikeres og diplomaters fejlskøn. 

 

Senere er vi igen lige ved at være enige med DF:

 

Vesten skal generelt være varsom med at søge frihed og demokrati indført eller fremskyndet med våbenmagt i lande udenfor vor kulturkreds…”

 

DANMARK FOR FRED synes at DF’s forsvars- og sikkerhedspolitik generelt tyder på,

at DF primært har stemt for krigene i Afghanistan og Irak (- og stadig fastholder støtten til

krigsførelse) som et led i en politisk studehandel med V og K. Dansk Folkeparti stemmer for

V og K’s krige – og dernæst får DF gennemført nogle af sine egne mærkesager!

DANMARK FOR FRED konkluderer her ud fra, at DF alene i Afghanistan har ofret 40 soldaters liv, utallige psykisk og fysisk sårede samt endnu flere afghaneres liv (- samt mange milliarder af kroner) for at kunne gennemføre deres mærkesager i DK. Bemærk denne bekymrende konklusion.

 

***

Svar fra Ib Poulsen den 8.marts 2011:

 

 

Ønsker ikke at deltage
 
Ibp
Sendt fra min iPhone

 

 

***

 

Links: 

http://danskfolkeparti.dk/Forsvarspolitik.asp

http://danskfolkeparti.dk/Dansk_udenrigspolitik.asp