DANMARK FOR FRED er en fredelig bevægelse, der er startet 21. januar 2011.

 

Bevægelsen er total uafhængig af partipolitiske, økonomiske og religiøse retninger, men vi har masser af POLITISKE, humanistiske og etiske holdninger og meninger.

 

Vores værdier er at stræbe efter, at være positive, konstruktive og fremadrettede...

 

 

***

 

DANMARK FOR FRED har også brug for dig! Se Hjælp os

 

***

 

DANMARK FOR FRED stiller spørgsmålene:

 

 

***

 

 

 

Tanker fra DANMARK FOR FRED om:


- at være en ikke-parti-politisk bevægelse
- at vi kun beskæftiger os med fred
- vores grundlag
- vores amatøragtige fremtræden
(Kommentarer modtages gerne på fov@live.dk)

- DANMARK FOR FRED er strikt ikke-parti-politisk,
men:
- DANMARK FOR FRED er i høj grad politisk.

Det er ikke nemt for en forening at være ikke-parti-politisk.
Især når foreningen beskæftiger sig med et emne, som i offentligheden bliver anset for at være parti-politisk.
Derfor anser vi det for naturligt, at

• vore medlemmer (- samt venner og interesserede medborgere) af og til kan komme i tvivl om vores ikke-partipolitiske holdninger
• vore medlemmer kan blive uenige i det, vi foretager os (- og hvem vi samarbejder med)
• vi rent politisk (utilsigtet) kan komme til at træde nogen over tæerne 

men realiteterne er:
DANMARK FOR FRED er og bliver en ikke-parti-politisk bevægelse!


DANMARK FOR FRED beskæftiger sig udelukkende med
1) at få Danmarks krigsdeltagelse på dagsordenen til kommende Folketingsvalg.
2) at ændre Danmarks fremtidige forsvars- og udenrigspolitik, så krigs-deltagelse afløses af forebyggende stjerne-diplomati og lindrende humanitær hjælp. 3) at øge samarbejdet mellem de danske freds-grupper

Derfor vil man ikke komme til at opleve, at vi beskæftiger os med (for os) sekundære sager som "…solidaritet med undertrykte folk…" eller "…indvandrer / flygtninge-problematik…" og lign., selvom vi udmærket godt ved, at mange emner hænger sammen med at skabe fred mellem mennesker.

Hvorfor beskæftiger vi os kun med fred?
Fordi vi mener, at dette emne er det vigtigste nu og her.

Dér hvor DANMARK FOR FRED ønsker at begynde, er her i Danmark, ved at folk bliver oplyst om og tager stilling for fred - at folk derefter giver udtryk for deres ønsker om en fredelig fremtid - og dernæst stemmer på folketingskandidater som er fredelige - som dernæst ændrer Danmarks forsvars- og udenrigspolitik i en fredeligere retning.

Vi oplever, at velmenende mennesker alt for ofte drukner freds-sagen i ”sekundære” emner. Dertil oplever vi, at mange moderne mennesker har nok at beskæftige sig med i dagligdagen. Hvis de også skal tage stilling til og arbejde for allehånde ”sekundære” emner på samme tid, risikerer det vigtigste emne "fred", at mudre til og drukne.

DANMARK FOR FRED arbejder ud fra følgende ”simple” paroler:

• Næstekærlighed
• Fred i verden
• Tilgivelse
• Humanisme
• Aldrig mere krig


Når DANMARK FOR FRED analyserer og kommenterer de enkelte partiers politik, er det KUN forsvars- og udenrigspolitikken, vi tager stilling til. Hvordan partiernes holdninger til øvrige samfundsanliggender i øvrigt er, beskæftiger vi os ikke med.
I vores gennemgang af de danske politiske partiers forsvars-politikker er vi kommet til den (foreløbige) konklusion, at kun Kristendemokraterne og Enhedslisten har princip-programmer som er positive i forhold til en fredelig fremtid for Danmark. Resten af partierne har desværre enslydende udnævnt det danske forsvars nye hovedopgave til, at føre i krig i fjerne lande. Læs her:
http://danmarkforfred.dk/politik.htm
Desuden har vi arbejdet sammen med socialister og kommunister i planlægningen af de tre "Stop krigen mod Libyen"- demonstrationer i København den 26.3 og 9.4 og 7.5. 2011.
Ved det første planlægningsmøde arbejdede vi for, at ordet "fred" overhovedet kom med i parolerne. Det kom det - og det endte altså med, at en af parolerne blev "Danmark for fred".

Der er selvfølgelig nogle parti-politiske ”problemer” ved demonstrationerne. Der var (- udover alle de flotte freds-flag!) røde flag med hammer og segl og plakater med "Stop VKO" og andre venstreorienterede udsagn,
- men:
der var også taler af bl.a. advokaten, den radikale Bjørn Elmquist, Kristendemokraten Bjarne Nederby Jessen (som repræsentant for DANMARK FOR FRED), FredsVagten og undertegnede for DANMARK FOR FRED.
Vi har den holdning, at vi vil arbejde sammen med alle gode kræfter som kæmper for fred.

Hvis vi skulle vente på 100% helt rigtige paroler, ja, så kan vi vist vente meget længe. Så kan vi lige så godt slænge os i sofaen og lukke øjne og ører. For de 100% helt rigtige paroler kommer aldrig!

Når borgerlige kræfter en dag arrangerer en freds-demo, er vi selvfølgelig også med!

Vi konstaterer, at:

- arbejdet for fred opfattes af mange traditionelt som en naturlig del af venstreorienterede partiers politik,
men:
- vi kender lige så mange borgerlige mennesker, som tænker i og arbejder for fred.

- mange opfatter traditionelt venstreorienterede som ærlige og redelige og humanistiske mennesker,
men:
- vi kender lige så mange borgerlige, som er ærlige og redelige og humanistiske.

DANMARK FOR FRED er udmærket klar over, at ingen mennesker i Danmark
kan blive 100% enige om noget som helst politisk emne. Ej heller emnet "Fred". Du er sikkert heller ikke helt enig med vores holdninger, prioriteringer eller fremgangs-måder. 
Men bemærk: Det er ikke vigtigt for os i DANMARK FOR FRED.
Det vigtige er, at du op-prioriterer krigs/freds-problematikken i dit sind og efterfølgende giver udtryk for din modstand mod krig, ved at deltage i nogle af vores aktiviteter eller på anden vis.
Tilsidst: Ja, vi véd godt, at vi er amatøragtige i vores web-design (- det koster jo penge at blande sig i demokratiet og dem har vi desværre ikke), argumentation mv., men det gør ikke vores meninger og argumenter ringere, end andres og det afholder os ikke fra at blande os i debatten og på den måde bruge demokratiet. Tænk hvis det kun var eliten, der turde deltage i samfunds-debatten... så var vi ilde stedt. 

DANMARK FOR FRED                       fov@live.dk